Prešov chce získať peniaze na Ekumenickú uličku

Projekt nazvaný Po stopách Jána Pavla II. – Ekumenická ulička v Prešove chce realizovať z fondov Európskej únie prešovská radnica. O finančné krytie sa bude uchádzať v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Za partnera si vybrala družobné mesto v Poľsku Nowy Sacz. Predpokladaný rozpočet stavebných prác je 525 tis. €. Mesto sa na projekte bude podieľať piatimi percentami z celkových oprávnených výdavkov.

Poľská strana by mala žiadať nenávratný finančný príspevok na výmenné pobyty, organizovanie stáží a propagáciu turizmu na miesta, ktoré navštívil zosnulý pápež Ján Pavol II. Termín podania žiadosti je do 31. marca. Projekt v utorok odobrili členovia mestskej rady, pôjde tiež na schválenie do mestského zastupiteľstva.  


V prvej etape by sa mal zrekonštruovať hradobný múr od františkánskych schodov smerom k Divadlu Jonáša Záborského, ktorý kopíruje Záhradu umenia. V druhej etape sa počíta s rekonštrukciou Kmeťovho stromoradia od schodov na opačnú stranu, kde vznikne Ekumenická ulička. Ide o chodník pre peších lemovaný alejou starých košatých stromov, kde sa starí Prešovčania radi prechádzali a bol tu tiež priestor na počúvanie živej hudby.


Prednosta prešovského mestského úradu Jozef Višňovský k projektu uviedol, že filozofiou projektu je, aby všetky cirkvi a náboženské obce tu dostali rovnaký priestor na prezentáciu svojich idei a symboliky. Radnica už iniciovala rokovania s predstaviteľmi cirkví, hlavným architektom mesta a pamiatkarmi. V Prešove sídlia aj tri biskupstvá evanjelickej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Časť peňazí pôjde na zeleň a vytvorenie oddychových zón.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kaštieľ v Snine opravia z eurofondov

Mesto Snina uspelo s projektom na rekonštrukciu kaštieľa , v ktorom plánuje rozsiahle úpravy. Výška celkovej investície podľa projektu predstavuje sumu 2 433 000 €, z toho nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie im prinesie 2 311 000 €. Mesto sa o peniaze uchádzalo v rámci výzvy regionálneho operačného programu Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Radnica sa na financovaní projektu bude podieľať piatimi percentami oprávnených nákladov.

Mesto Ružomberok podá projekt na obnovu synagógy

Ružomberská radnica chce v tomto roku získať 1,3 mil. € z eurofondov na rekonštrukciu židovskej synagógy. Potvrdil to primátor mesta Michal Slašťan. “Po rokovaní s predsedom Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Pavlom Frankom sme sa dohodli, že zväz objekt synagógy predá mestu za symbolické euro. Správcom budovy musí byť nezisková organizácia,” vysvetlil.