Prečo si pápeži menia meno?

(TKBS) Pápež si po svojom zvolení mení svoje meno. Je to jedna z prvých otázok, ktoré nový pápež po zvolení dostane: „Aké meno si volíš?“ Odkiaľ sa vzala táto tradícia?
Zmena mena je starým zvykom, ktorý nachádzame už v Starom Zákone. Ak Boh niekoho vyvolil na mimoriadnu úlohu, zároveň mu zmenil i meno. Znamenalo to úplné odovzdanie na novú úlohu, ktorú pre neho Boh pripravil. Spomeňme si len na Abrama a jeho ženu Sarai, ktorí dostali nové mená- Abrahám a Sára.

I nový pápež si teda mení meno, lebo dostal od Boha nové poslanie.
To je jedna stránka našej hádanky. Aby sme však pochopili i praktický zmysel zmeny mena, musíme zájsť do roku 533, keď bol za pápeža zvolený Mercurius. Jeho meno bolo pohanské a tak si ho rozhodol zmeniť. Vybral si meno Ján. Okolo roku tisíc sa bola zmena mena niečím prirodzeným. V roku 1009, keď bol za pápeža zvolený Pietro Buccaporca, zmenil si svoje meno, lebo sa cítil nehodným nosiť meno prvého pápeža- sv. Petra.
Nové meno si každý z pápežov volí sám podľa vlastných kritérií. Väčšinou však ide o želanie nasledovať v diele niektorého z predošlých pápežov. Kardinál Wojtyla si v roku 1978 zvolil meno Ján-Pavol II., nakoľko sa rozhodol pokračovať v započatom diele uskutočňovania II. Vatikánskeho koncilu. Zvolil si teda meno Po Jánovi XXIII. A Pavlovi VI. Keďže podobné želanie mal pred ním i Ján Pavol I., ktorý bol pápežom len 33 dní, za meno pribudlo číslo II.

Aké sú najčastejšie mená pápežov? Ján- 23x, Gregor- 16x, Benedikt- 14x, Klement- 14x, Inocent- 13x, Lev- 13x a Pius- 12x.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Sviatok vierozvestov svätých Cyrila a Metoda

Rímskokatolícka cirkev si 14. februára pripomína sviatok svätých Cyrila a Metoda. V Ríme 14. februára 869 zomrel byzantský misionár, šíriteľ kresťanstva, jazykovedec, zostavovateľ prvého slovanského písma – hlaholiky, prekladateľ, filozof Konštantín (rehoľné meno Cyril). Narodil sa asi v r. 827 v Solúne v Grécku. Po príchode na Veľkú Moravu s bratom Metodom (863) rozvinuli mnohostrannú vieroučnú, organizačnú a kultúrnu činnosť. Pochovaný je v kostole sv. Klimenta v Ríme.

Na internete zverejňujú mená poľských vojnových obetí

Sedemdesiat rokov po začiatku druhej svetovej vojny si Poľsko uctilo obete nacistickej okupácie v rokoch 1939 až 1945 a zverejnilo ich mená na internete. Projekt má na webovej www.straty.pl zverejniť mená ľudí, ktorí počas tohto obdobia zahynuli, ako aj tých, ktorí sa stali obeťami okupácie a podarilo sa im prežiť. Jeho cieľom je tiež pozbierať údaje o poľských obetiach v Nemecku, Ukrajine, Izraeli aj Poľsku.