29. jún – oslava kniežat apoštolov

Sv. Peter a sv. Pavol

Dvaja najvýznamnejší apoštoli s výnimočným postavením v prvotnej cirkvi slávia svoj sviatok spolu 29. júna. Peter a Pavol, nazývaní aj kniežatá apoštolov, boli veľmi odlišné osobnosti, spojila ich však horlivosť pri ohlasovaní Ježiša Krista a napokon aj spoločná smrť v Ríme počas Nerovho prenasledovania.

Svätý Peter bol jednoduchým rybárom v Kafarnaume. Ježiš ho oslovil zázračným rybolovom, po ktorom ho povolal za svojho učeníka. Jeho pôvodné meno Šimon zmenil na aramejské Kéfas alebo grécke Petros, čo znamená skala. Evanjeliá dokazujú výsadné postavenie Petra medzi Dvanástimi. Po svojom zmŕtvychvstaní mu Ježiš povedal známe slová: “Ty si Skala a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.” Z toho katolícka cirkev odvodzuje svoje hierarchické usporiadanie a primát Petrových nástupcov – pápežov.

Po Kristovom nanebovstúpení pôsobil Peter v Jeruzaleme. O ďalších miestach jeho činnosti nie sú overené doklady. Zomrel v Ríme – podľa tradície roku 67 spolu s apoštolom Pavlom, viacerí historici však uprednostňujú rok 64. Ukrižovali ho na vlastnú žiadosť dole hlavou, pretože sa nepovažoval za hodného zomrieť tak, ako jeho božský Majster.

Svätého Pavla nazývajú aj apoštolom národov. On totiž ako prvý robil ďaleké misijné cesty medzi pohanov a presadil v praxi prijímanie nežidov do cirkvi bez toho, aby sa najprv museli podrobiť Mojžišovmu zákonu. Aj jeho meno Ježiš zmenil, hoci sa osobne nepoznali. Až ako horlivému prenasledovateľovi prvých kresťanov sa Šavlovi Kristus zjavil a dal mu meno Pavol. Zo vzdelaného farizeja z maloázijského mesta Tarzu si urobil “nádobu, aby zaniesol jeho meno pohanom”. Medzi kresťanmi, obrátenými zo židovstva, však nenachádzala Pavlova horlivosť pochopenie. Svoje miesto našiel až neskôr medzi pohanmi – najprv v Antiochii a postupne v mnohých ďalších krajinách, pričom podľa tradície sa dostal až do Španielska. Jeho cesty, ktoré by boli náročné aj pri dnešných cestovateľských možnostiach, podrobne opisuje biblická kniha Skutky apoštolov.

Pavla napokon uväznili v Jeruzaleme. Po búrlivých výsluchoch sa odvolal pred cisársky súd. V Ríme ho prepustili, počas Nerovho prenasledovania ho však znova zaistili. Podľa kresťanskej tradície ho sťali mečom v roku 67.

Na mieste hrobov oboch apoštolov stoja veľké baziliky. Rimania ich začali stavať hneď po skončení veľkého prenasledovania. Baziliku svätého Petra obnovili do dnešnej podoby v rokoch 1506 až 1626. Obnovu Baziliky svätého Pavla dokončili v roku 1854.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Objavili najstaršie maľby znázorňujúce apoštolov

Archeológovia a reštaurátori umenia s použitím novej laserovej technológie objavili údajne najstaršie maľby tvárí apoštolov Ježiša Krista. Obrazy nachádzajúce sa v katakombách svätej Tekly neďaleko Baziliky sv. Pavla za hradbami starovekého Ríma, vytvorili koncom štvrtého alebo začiatkom piateho storočia. Podľa archeológov mohli tieto obrazy patriť k tým, ktoré najviac ovplyvnili neskoršie umelecké vyobrazenia tvárí Kristových nasledovníkov. O freskách sa vedelo, no detaily bolo možné vidieť až počas reštauračného projektu, ktorý sa začal pred dvoma rokmi. Jeho výsledky vedci oznámili na tlačovej konferencii dňa 22. júna 2010.

Svätému Petrovi ukradli kľúče od raja

Nový čas 17. 3. 2003
VATIKÁN – Neuveriteľné! Vatikán prišiel o kľúče od nebeskej brány! Podľa evanjelia dal Ježiš Kristus apoštolovi Petrovi kľúče od kráľovstva nebeského a poveril ho tak duchovným vedením veriacich kresťanov. Mramorovej soche svätca držiaceho v ruke symbolický kľúč od raja, ktorá stojí pri vchode do podzemia Baziliky svätého Petra, však ktosi pred pár dňami ruku aj s kľúčom odrezal.