Informačné tabule na hradiskách

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Každý turista, ktorý má aspoň trochu záujem o históriu si určite všimne, že na hradiskách, ktorých na Slovensku nachádzame neúrekom, chýbajú ( až na malé výnimky) akékoľvek informačné tabule, ktoré by priamo na mieste oboznámili návštevníkov, ktorí na hradisko zavítajú, so základnými údajmi o tomto hradisku.

Občianske združenie hradiská sa preto rozhodlo, že sa pokúsi tento neradostný stav  aspoň na niektorých hradiskách zmeniť. Naším cieľom je teda v rámci skromných časových a finančných možností postupne vytvárať umiestňovať na hradiskách informačné tabule.

Naším prvým projektom bolo hradisko Široká, ktoré sa rozprestiera na výraznom skalnatom výbežku v chotári Dolnej Marikovej. Informačnú tabuľu sme tu osadili v nedeľu 24. 3. 2013 za priazne krásneho počasia a dobrej nálady. Akcia sa vydarila  k veľkej spokojnosti a naša prvá informačná tabuľa teda zdobí okolie tohto zaujímavého slovanského (a púchovského) hradiska.  Verme, že vydrží čo najdlhšie…

Fotografie a krátke zhrnutie najdete na tejto adrese:    http://www.hradiska.sk/2013/03/informacna-tabula-marikova-simunky.html 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…