Pod Strečnianskym hradom vyrastie stredoveká dedina

Obrázok k článku

Z eurofondov tento rok v Žilinskom kraji zrenovujú aj Oravskú či Kysuckú knižnicu, strechu a vežu Budatínskeho hradu, Bábkové divadlo v Žiline a tiež lesnú úvraťovú železničku vo Vychylovke. Na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok a inštitúcií ako aj propagáciu kultúrneho dedičstva získal Žilinský samosprávny kraj 7,7 milióna eur. Okrem opráv sa bude aj stavať, pod Strečnianskym hradom vyrastie stredoveká dedina. V spoločnom poľsko-slovenskom projekte „Ślemień a Strečno na spoločnej ceste cez minulosť do budúcnosti“ za viac ako 1,6 milióna eur využije Žilinský kraj 624-tisíc eur na stavbu podhradia z malých drevených domčekov, ktoré budú odzrkadľovať život v stredovekej dedine, jeho históriu a výrobky. „Nebude chýbať zvonica, dom rybára, pekára, hrnčiara, zemnica a príbytok ľudového liečiteľa. Pre deti sa postaví drevené ihrisko s využitím motívov hradnej architektúry a ohniskom s posedením. Prístupovú cestu do areálu budú lemovať náučný chodník, informačné tabule s obrázkami a informáciami o charakteristickej flóre a faune tohto biotopu,“ uviedla hovorkyňa žilinskej krajskej samosprávy Zuzana Muchová.

V rámci cezhraničnej spolupráce s Poľskom zrekonštruujú za 2,1 milióna eur Bábkové divadlo v Žiline a zámok v poľských Kozách. „Bábkové divadlo získa 1,05 milióna eur na rekonštrukciu hľadiska, javiska, javiskovej techniky a osvetlenia, priestorovej akustiky, vzduchotechniky, vykurovania, na výmenu okien a zateplenie fasády. Verím, že dobrému menu Bábkovej scény v Žiline prispejú okrem výkonov bábkohercov aj nové reprezentatívne priestory,“ dodal k plánom renovácie najstaršieho bábkového divadla na Slovensku predseda kraja Juraj Blanár. v Žiline sa bude pokračovať aj v prácach na rekonštrukcii Budatínskeho hradu. Za 2,3 milióna eur kraj tento rok opraví hradnú vežu, strechu hradu, terasy a prístupovú cestu od vrátnice. Vo veži vznikne expozícia viažuca sa k dejinám hradu a výstava hodín zo zbierok múzea. Zrekonštruované terasy budú slúžiť kultúrnym podujatiam, priestor v podkroví bude multikultúrnym centrom.

V roku 2011 zrenovujú aj Oravskú a Kysuckú knižnicu. V Čadci za 1,3 milióna eur vyriešia problémy s únikom tepla opravou strechy, obvodového plášťa a výmenou okien. Tiež vytvoria bezbariérový vstup, toalety a parkovisko pre imobilných klientov, vymenia podlahy, elektroinštaláciu, strešné žľaby a zvody. V Dolnom Kubíne za 501-tisíc eur prepoja prístavbu s hlavnou budovou, vytvoria bezbariérové priestory pre dennú a elektronickú študovňu i viacúčelovú školiacu a klubovú miestnosť.

Za 427-tisíc eur čaká Historickú lesnú úvraťovú železnicu vo Vychylovke zásadná rekonštrukcia. Pod odborným dohľadom sa doplnia a vymenia drevené podvaly, drobné koľajivo, opotrebované časti výhybiek, upravia sa koľaje a existujúce železničné priecestia, zriadia sa nové priepusty a zrenovuje železničný most. „Po dokončení opráv trate konečne prepojíme Oravskú lesnú železnicu a Historickú lesnú úvraťovú železnicu do Kysucko-oravskej lesnej železnice tak, ako tomu bolo v minulosti. Návštevníci skanzenu sa budú môcť odviezť naprieč lesmi z jedného regiónu do druhého,“ doplnil riaditeľ odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou Peter Kubica.

Žilinský samosprávny kraj spravuje 23 kultúrnych inštitúcií, z toho päť knižníc, päť kultúrnych stredísk, päť galérií, štyri múzeá, dve hvezdárne a dve divadlá v Hornom Považí, Turci, na Orave, Liptove a Kysuciach.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Odpovede

  1. Pod Strečnianskym hradom

    Pod Strečnianskym hradom vyrastá stredoveká dedina Paseka

    ŽILINA 3. mája (SITA) – Pod Hradom Strečno neďaleko Žiliny vyrastá stredoveká dedina nazvaná Paseka. Päť kompletne vybavených drevených domčekov so slamenými strechami priblíži život stredovekého pekára, rybára či ľudového liečiteľa. V dedine bude aj útulňa pre pútnikov, zvonica so studňou a turistická informačná kancelária. V podhradí vybudujú detské drevené ihrisko, ohnisko s grilom a studňu. Atmosféru stredovekej Paseky umocní kolová hradba, ktorá bude lemovať časť dediny. Stredovekú dedinu majú postaviť do októbra 2013 za vyše šesťstotisíc eur z eurofondov, samotnej výstavbe domčekov predchádza revitalizácia a rekonštrukcia podhradia. Riaditeľ Považského múzea v Žiline Boris Schubert očakáva zatraktívnenie i zvýšenie návštevnosti Strečnianskeho hradu, ktorý ročne priláka viac ako 60-tisíc ľudí. „Tento projekt je unikát, v širokom okolí nemá obdobu. Inšpiráciu sme museli ísť hľadať až do Nemecka,“ povedal Schubert.

    Výstavba stredovekej dediny je súčasťou projektu „Ślemień a Strečno na spoločnej ceste cez minulosť do budúcnosti“. V poľskom Ślemieńi postavia zastrešený amfiteáter v Etnografickom parku Źywieckej zeme. Projekt spolufinancuje Európsky fond regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013. Partnermi projektu sú Obec Ślemień a Žilinský samosprávny kraj. Celkové náklady predstavujú viac ako 1,6 milióna eur, z toho vyše šesťstotisíc pripadne na výstavbu Paseky. Maketa stredovekej dediny so siluetou hradu už zdobí priestory Strečnianskeho hradu.  

Comments are closed.