Tematín hrad

Areálu zrúcaniny dominuje torzo štvorpodlažnej hranolovej veže orientovanej južným nárožím ku prístupovej šiji. Veža postavená na začiatku 14. storočia na skalnom výbežku kontrolovala hradné jadro s pôdorysom v tvare nepravidelného zalamovaného šesťuholníka, vymedzené priamymi úsekmi hradby. Hradba sa zachovala na severnej, západnej a v dotyku s vežou aj na južnej strane. Východný úsek hradby sa v minulosti zosunul po svahu. Do nádvoria sa vstupovalo zo severu do vnútra otvorenou vežovou bránou z polovice 13. storočia so zachovaným kamenným portálom a deštruovaným okenným otvorom v druhom podlaží. V juhovýchodnom nároží hradného jadra sa zachovala menšia hranolová veža, orientovaná ostrým nárožím ku prístupu, časovo súčasná s vežovou bránou. Hmota veže je narušená kavernami a vertikálnymi trhlinami. Ujlakiovci v priebehu 15. storočia postavili v severovýchodnom nároží nad bránou vysoký palác, dominujúci v smere príchodu. Hmota paláca sa zachovala v staticky veľmi narušenom stave s veľkými kavernami a výpadkami murív. Priestory pri severnej a východnej hradbe boli postupne zastavané obytnými a prevádzkovými objektami, čím vznikli dve palácové krídla. Severné krídlo stojí do výšky dvoch podlaží. Záklenky okien druhého podlažia sa nezachovali. Dvorová stena východného krídla stojaca do výšky prvého podlažia má zvetranú korunu a poškodené záklenky otvorov. Krídlo si zachovalo čitateľnú dispozíciu spolu s časťami deliacich priečok. Pri hlavnej veži taktiež postavili palácový objekt nepravidelného pôdorysu, ktorý je veľmi poškodený a stojí do výšky dvoch podlaží. Neskôr bol vstup do hradu posilnený murovaným predbráním so zvyškami nárožného omietkového kvádrovania. Koncom 16. storočia opevnili jadro výstavbou mohutného bastiónu, ktorého hmota s kavernami v plášti a zvetranou korunou stojí v juhovýchodnej časti areálu. Bastión neskôr adaptovali na obytné priestory. Priestor staršieho severného predhradia opevnili kamennou hradbou so strieľňami, na nárožiach zosilnenou  päťbokou a hranolovou baštou. Predbránie bolo z východnej strany zosilnené hranolovou baštou. Všetky bašty boli vybavené strieľňami pre ručné palné zbrane. Do hradu sa vstupovalo od západu bránou s murovanou priekopou. Ochranu vstupu posilnili výstavbou bašty na klinovitom skalnom výbežku a predbránia s valcovými, do vnútra otvorenými baštami, zachovaných tesne nad terénom.

História a vývoj: 

Hrad Tematín postavili niekedy okolo polovice 13. storočia na konci rozložitého horského chrbta (564 m n.m.) v pohorí Považský Inovec. Vo funkcii pravdepodobne nahradil staršiu ranostredovekú fortifikáciu na kopci Hradište východne od obce Hrádok. Od konca 13 .stročia až do smrti Matúša Čáka v roku 1321 bol súčasťou jeho veľkého domínia. Potom pripadol kráľovi Karolovi Róbertovi a jeho nástupca Ľudovít Veľký daroval hrad v roku 1348 magistrovi Vavrincovi Tóthovi. Neskôr hrad prevzal jeho syn Mikuláš Kont, neskorší uhorský palatín, ktorého nasledovníci Ujlakiovci vlastnili hrad a panstvo aj v 15. a na začiatku 16. storočia. V roku 1524 predal kráľ Ľudovít II. Jagelovský hrad a panstvo Alexejovi Turzovi, ktorý získal aj ďalšie ujlakiovské majetky. Po jeho smrti v roku 1543 sa rozbehli viac než päťdesiatročné spory o majetok, ale nakoniec ho získal Stanislav Turzo a vlastnil ho až do svojej smrti v roku 1636. Potom majetky pripadli kráľovskej komore, ktorá ich následne zálohovala. V roku 1658 získal významný podiel na panstve rod Berčéniovcov. Mikuláš Berčéni bol vojvodcom povstalcov Františka Rákciho II., a preto po potlačení povstania hrad cisárske vojsko hrad obľahlo a po troch dňoch dobylo. Hrad už potom neskôr nebol využívaný a postupne sa zmenil na zrúcaninu.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

Objekt bol prerasený náletovými drevinami, bez akejkoľvek údržby.

V roku 1972 hrad zamerala Inžinierska geodézia Bratislava.

Od roku 2005 sa v rámci projektu odklínania hradov o hrad začal starať 17. zbor skautov a skautiek Dubnica nad Váhom. Ich činnosť spočívala v
likvidácii nelegálnych ohnísk v areáli zrúcaniny, odstraňovania odpadkov po návštevníkoch, metodicky usmernenej likvidácii kríkovitej náletovej zelene zneprehľadňujúcej pohyb návštevníkov. Došlo k osadeniu drevenej tabule informujúcej o histórii a význame hradu, vydanie informačnej brožúry o hrade v roku 2008.

V roku 2006 vzniklo Združenie na záchranu hradu Tematín.
Poslaním združenia je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Tematín.
Združenie pracuje ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o hrade Tematín a usporadúva malé i veľké podujatia spojené s hradom.

V roku 2007 vzniklo Občianske združenie Hrad Tematín, ktorého cieľom je zakonzervovať a propagovať územie ruín hradu Tematín a jeho okolia v spolupráci s univerzitami a pod garanciou pamiatkového úradu.
Archeologický výskum s príslušným oprávnením od Ministerstva kultúry.
Združovať fyzické osoby, dobrovoľníkov, ktorým nie je ľahostajné kultúrne dedičstvo Slovenska a život našich predkov,
Organizovať pracovno-vzdelávacie workshopy v duchu environmentálnych zásad, so zameraním na kultúru, históriu, geológiu a geografiu regiónu
Informovať širšiu verejnosť pomocou informačných tabúľ, plagátov, letákov...

V priebehu roka 2008 realizovalo OZ Hrad Tematín 7 workshopov a 2 letné pracovné tábory, na ktorých zúčastnili členovia oboch združení.

Výsledkom práce na workshopoch bolo vyčistenie zrúcaniny a jej najbližšieho okolia od náletovej zelene, vybudovanie bariér v miestach nevhodných pre pohyb v zrúcanine, realizácia lokálnych skládok stavebného materiálu, zamurovanie kaverny v južnej stene klinovitej bašty, podmurovanie oporných pilierov západnej hradby hradného jadra, spevnenie a doplnenie záklenku vstupu do severného palácového krídla.

Číslo UZPF: 
1226
Index PÚSR: 
1
Obec: 
Lúka
Iné názvy: 
Tematínsky hrad, Temetvény, Hrádok
Poloha: 
Na bočnom hrebeni Považského Inovca, jeden z vyššie položených hradov na Slovensku, výrazná dominanta stredného Považia.
Prístup: 
Po značených turistických trasách z Bezovca, Lúky, alebo Hrádku.
Správca: 
Informačné zdroje: 

Matejka M., Tematín. IN: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava, Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. ISBN 978-80-970125-9-5. S dovolením vydavateľa a autorov: Miroslav Matejka, Michal Šimkovic, Aleš Hoferek, Michal Hrčka, Ľubomír Chobot.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Tematín hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.