Odvolání ředitelů Národního památkového ústavu (ČR)

Stanovisko občanského sdružení Polypeje k aktuálním krokům ministra kultury Vítězslava Jandáka vyjádřené v otevřeném dopisu.Vážený pane ministře,
naše občanské sdružení působí v oblasti památkové péče už jedenáct let. Za tuto dobu máme bohaté zkušenosti s prací státních i městských úředníků, jejich ochotou podílet se na nekonvenčních řešeních památkových problémů i s lhůtami pro vyhotovení závazných stanovisek či s památkovým dozorem. Zkušenosti jsou dobré i špatné, závislé na odbornosti i zkušenostech jednotlivých památkářů, ale také na stavu celého systému. Kvitujeme proto s povděkem Vaši snahu o přeměnu ne zcela funkčního systému státní památkové péče, která je podle našeho názoru nezbytná. Vážíme si také Vaší snahy spolupracovat na reformě s nevládními neziskovými organizacemi.

Jsme však zároveň přesvědčeni, že v rámci reformy není čas na populistická a nic neřešící gesta. Za takovéto gesto považujeme i Vaše unáhlené odvolání všech ředitelů Národního památkového ústavu, včetně ředitele generálního, a také některých dalších významných úředníků. Upozorňujeme Vás, že tento Váš krok nepochybně postihnul také několik předních odborníků – jejich odchod ze státní správy může být pro památkovou péči závažnou újmou.

Ve své tiskové zprávě uvádíte, že danou problematiku je třeba řešit komplexně. To však nutně znamená stanovit rozumné pořadí jednotlivých kroků tak, aby na jejich konci stála jednoduchá, efektivní a občanům srozumitelná památková péče. Vyzýváme Vás proto k realizaci následujících kroků:

– vyhlásit průhledné výběrové řízení na vedoucí pracovníky památkového ústavu, které by trvalo alespoň tak dlouho, aby kromě odborné způsobilosti bylo možno ověřit i další kvalifikace potřebné pro řízení takovéto organizace (například právní bezúhonnost) a oslovit v souvislosti s výběrem zkušené odborníky

– oddělit správu hradů a zámků od odborné činnosti Národního památkového ústavu. Tím dojde k odstranění dosavadního konfliktu zájmů, kdy stejná organizace vydává odborné posudky a zároveň jejich nařízení realizuje a kontroluje. K obdobnému problému dochází také při financování. NPÚ tak bude zároveň připraven změnit svůj statut na úřad

– zrychlit budování krajských poboček, od kterých očekáváme rychlejší a pružnější fungování

– zefektivnit fungování Ministerstva kultury a jím zřízených institucí, zprůhlednit jejich rozhodovací procesy, snížit počet zaměstnanců a vzniklé úspory převést na obnovu nejvíce ohrožených památek

– změnit památkový zákon, který by měl mimo jiné řešit:

• odstranit několik úrovní rozhodování a nejasné vymezení odpovědnosti za rozhodnutí: to bude možné změnou památkového ústavu na úřad s rozhodovacími pravomocemi
• stanovit koncepci, podle které bude stát rozhodovat, které památky mají zůstat v jeho vlastnictví nebo o které bude usilovat
• oddělit dotační tituly dostupné pro obnovu státních památek a dotace určené samosprávným a soukromým majitelům památek
• podpořit soukromé vlastníky daňovými úlevami
• podpořit pojištění a zabezpečení movitých i nemovitých památek

Protože jste veřejně deklaroval snahu spolupracovat na vytváření fungující památkové péče s občanskými sdruženími, reflektujeme na Vaši myšlenku a nabízíme Vám účast na konferenci „Památková péče v občanské společnosti“, kterou pořádáme ve dnech 19-20. ledna 2006 na zámku v Rosicích u Brna. Případně jsme ochotni zasednout za jednací stůl i jindy.

S úctou
Filip Manoušek
a ostatní členové občanského sdružení Polypeje

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Generální ředitel NPÚ byl odvolán z funkce

Agentura ČTK přinesla zprávu, podle které ministr kultury Pavel Dostál odvolal ke 30. červnu z funkce dosavadního ředitele Národního památkového ústavu Jiřího Kotalíka. Řízením instituce byl zároveň pověřen jeho zástupce Aleš Krejčů. Důvodem je údajně již delší dobu existující vážný nesoulad v názorech ministerstva a vedení ústavu na to, jak odstraňovat a řešit nedostatky v jeho činnosti.

Klub Za starou Prahu o situácii v štátnej pamiatkovej starostlivosti v ČR

8.2.2006
Státní památková péče se dostala do přímého vlivu osob, jejichž názory vůči památkové péči byly vždy silně konfrontační a které reprezentují profesní skupinu, jež stojí již ze své podstaty vůči památkové péči v zájmovém konfliktu. Protože v tomto vývoji lze vysledovat jasný záměr, můžeme hovořit o puči, jehož důsledky mohou mít pro českou památkovou péči rozměr katastrofy.

Projekt Poznejme a zachraňme evropské hrady a sdružení Polypeje

Zapojení veřejnosti do péče o nemovité kulturní památky a odborná pomoc laickým spolkům a organizacím činným při ochraně kulturního dědictví jsou hlavní cíle mezinárodního projektu „Learn and Recover Castles in Europe“ („Poznejme a zachraňme evropské hrady”), který byl podpořen i z prostředků Evropské unie v rámci programu Culture 2000. Organizátory jsou občanské sdružení Polypeje, společnost pro obnovu a využití historických památek z České republiky, Združenie na záchranu hradu Lietava ze Slovenska, Nadace Zamek Chudow z Polska a Provincia Regionale di Catania z Itálie. Tyto organizace připraví řadu tvůrčích dílen, na kterých se budou pod odborným vedením prezentovat práce na konkrétních kulturních památkách, ale také přístup k ochraně kulturního dědictví v jednotlivých zemích.

Konference Archeologie a veřejnost III

Sdružení Veřejná archeologie si Vás dovoluje pozvat k účasti na konferenci Archeologie a veřejnost III, Archeologická památková péče: mýtus nebo skutečnost? Která se bude konat ve dnech 31. 5.–2. 6. 2006 v klášteře Servítů Nových Hradech.