Generální ředitel NPÚ byl odvolán z funkce

Obnova.sk Fotografia

Agentura ČTK přinesla zprávu, podle které ministr kultury Pavel Dostál odvolal ke 30. červnu z funkce dosavadního ředitele Národního památkového ústavu Jiřího Kotalíka. Řízením instituce byl zároveň pověřen jeho zástupce Aleš Krejčů. Důvodem je údajně již delší dobu existující vážný nesoulad v názorech ministerstva a vedení ústavu na to, jak odstraňovat a řešit nedostatky v jeho činnosti.Obnova.sk Fotografia

Jiří Kotalík ve své funkci působil necelý rok a půl. Dříve působil jako rektor Akademie výtvarných umění. Odborné předpoklady tohoto historika umění a architektury ministr nikterak nezpochybnil, naopak v dopise ocenil čtyři úspěšně připravované nové záměry vědeckovýzkumné činnosti organizace pro období let 2005 až 2011. Kotalík nadále zůstane zaměstnancem NPÚ. Stejně ministr postupoval i při odvolání předchozího generálního ředitele Josefa Štulce. Ten ihned získal funkci hlavního konzervátora, tedy funkci téměř srovnatelnou se svým bývalým postem.

Národní památkový ústav se v současnosti složitě vyrovnává se sloučením dříve samostatných regionálních pracovišť v jednu obří instituci. Náplní ústavu je navíc řada poněkud nesourodých činností. Předně stojí před zaměstnanci úkoly vědecko výzkumné. Dále je tu zpracování podkladů pro rozhodování úředníků s výkonnou pravomocí. V neposlední řadě ústav spravuje nejvýznamnější památky ve vlastnictví státu, především řadu hradů a zámků.

Výkon památkové péče však neulehčuje ani ministerstvo, vláda a poslanci. Do novelizované verze zákona O státní památkové péči pronikla řada nedostatků, zákon stanovuje pokuty v československých korunách a v jednom případě dokonce jmenuje i krajský národní výbor. Dle platné legislativy jsou také pracovníci NPÚ povinni připravovat odborné posudky, na základě kterých pak úředníci pověřených obcí vydávají závazná stanoviska. Zaměstnanci ústavu však vzhledem ke stavebníkovi či investorovi nenesou za svou práci žádnou odpovědnost.

autor: Petr Svoboda
http://www.branapamatek.cz/vypis_zpravy_fnc.php?id=45

foto: Petra Jedináka
www.jedinak.cz

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Klub Za starou Prahu o situácii v štátnej pamiatkovej starostlivosti v ČR

8.2.2006
Státní památková péče se dostala do přímého vlivu osob, jejichž názory vůči památkové péči byly vždy silně konfrontační a které reprezentují profesní skupinu, jež stojí již ze své podstaty vůči památkové péči v zájmovém konfliktu. Protože v tomto vývoji lze vysledovat jasný záměr, můžeme hovořit o puči, jehož důsledky mohou mít pro českou památkovou péči rozměr katastrofy.