Odkryli zabudnutý židovský cintorín

Židovský cintorín Nitra-Janíkovce (leustach.sk)

Židovský cintorín s náhrobnými kameňmi starými viac ako 200 rokov odkryli dobrovoľníci v mestskej časti Nitry Janíkovce. Cintorín bol dlhé roky v zabudnutí. Náhrobky popadali, zarástli burinou a krovinami. Na obnovu cintorína sa podujalo občianske združenie Leustach, ktoré sa stará o záchranu kultúrnych pamiatok v Nitrianskom kraji. Dnes slávnostne ukončili prvú etapu revitalizácie. „Pri čistení sa nám objavovali ďalšie a ďalšie náhrobné kamene. Celkovo sme odhalili vyše 80 náhrobných kameňov s rôznymi motívmi v hebrejskom a nemeckom písme,“ povedala Stanislava Blahová, ktorá spolu so svojím manželom Jozefom vedie občianske združenie Leustach.

V Janíkovciach kedysi žilo 21 židovských rodín. Mali tu vlastnú synagógu s rabínom a cintorín. Najstaršie náhrobné kamene pochádzajú z roku 1800. Naposledy sa tu pochovávalo na začiatku druhej svetovej vojny. V roku 1942 odvliekli tunajších Židov do koncentračných táborov, nikto z nich sa už nevrátil. Po vojne oplotenie židovského cintorína miestni rozobrali na stavbu domov. Informácie o histórii Židov v Janíkovciach, cintoríne a o motívoch na náhrobných kameňoch si teraz možno prečítať na informačnej tabuli na cintoríne. Židovský cintorín sa zároveň má stať jednou zo zastávok na plánovanej cyklotrase z Golianova cez časť Nitry do Vrábeľ. „Robíme na projekte a ak bude vypísaná výzva, budeme sa snažiť získať financie aj z Európskej únie,“ povedal viceprimátor Štefan Štefek.

Pri prácach na revitalizácii starého cintorína manželom Blahovým v rámci svojho voľného času pomáhalo aj zhruba 80 detí zo Základnej školy Fatranská, kde učí Jozef Blaho dejepis, tiež deti z Janíkoviec a viacerí dospelí. „Deti sa oboznámili s kusom histórie, pomníky skrývali pre nich tajomstvá a predstavovali niečo nové, napríklad s hebrejským písmom sa určite ešte nestretli. Vštepovalo im to zároveň úctu a toleranciu voči ľuďom iného vierovyznania,“ povedala Blahová. Cintorín bol veľmi zarastený, plný odpadkov, náletovej zelene a drevín. „Prvé dva mesiace sme naozaj tvrdo pracovali a areál vyčistili. Potom to ale znova začalo rásť a bujnieť, a tak sme sa dostali do kolobehu a v dvojtýždňových intervaloch sme to stále len čistili,“ hovorí Blahová.

Cieľom prvej etapy záchrany cintorína bolo areál aj náhrobky vyčistiť a v ich okolí urobiť park, kde sa dá chodiť na prechádzky. Náhrobné kamene zostali všetky na svojich pôvodných miestach. Teraz bude nasledovať archeologický a architektonický výskum a zaznamenanie polohy hrobov. Odborníci sa pokúsia nápisy na náhrobkoch rozlúštiť, preložiť ich a zistiť, kto tu je pochovaný. Niektoré nápisy sa dajú čítať, iné sú už nečitateľné. „Dúfame, že cintorín priláka ľudí, ktorí vedia, že tu mali rodiny a prídu sa aspoň pozrieť a zložiť im takto úctu,“ dodala Blahová.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články