O vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu – Nostalgia expo 2001

V Dome umenia v Bratislave na Námestí SNP sa v týchto dňoch už tradične stretávajú múzejníci, pamiatkari, historici umenia, reštaurátori, starožitníci a zberatelia starožitností aj umeleckých predmetov. Veľtrh NOSTALGIA expo už získal meno aj istý kredit, preto sme na úvod III. ročníka oslovili Jána Jurkoviča, vedúceho Útvaru pre styk s verejnosťou Slovenského národného múzea, ktorý bol pri vzniku tejto inšpiratívnej myšlienky.l Všetko, čo súvisí s kultúrou v najširšom slova zmysle, akoby vytláčali nové technológie aj dravý biznis. Aj vzdelaní a rozhľadení ľudia, ktorí si bez inšpiratívneho vplyvu kultúry nevedeli predstaviť svoj život, čoraz častejšie ustupujú a osvojujú si akúsi globálnu kultúru, v ktorej sú najvyššou hodnotou peniaze. Čo vás viedlo k tomu, že sa SNM spolupodieľalo na zorganizovaní veľtrhu pre kultúrne dedičstvo?- Predovšetkým sme si uvedomili výrazné zmeny spoločnosti vo vzťahu ku kultúrnym hodnotám. Preto SNM podporilo snahy organizátorov tohto podujatia ako veľtrhu orientovaného na všetko, čo súvisí s kultúrnym dedičstvom. Jeho zmysel je v snahe pomôcť formovať zdravý vzťah verejnosti k slovenskému kultúrnemu dedičstvu. Naším zámerom bolo predstaviť najširšej verejnosti všetko dianie spojené s hnuteľnými aj nehnuteľnými pamiatkami, múzejnými, galerijnými zbierkami, starožitnosťami a umeleckými predmetmi_ Podujatie na jednej strane ponúka priestor na prezentáciu a propagáciu záchrany, ochrany a využívania zbierok a na druhej strane dáva šancu sledovať vývoj trhu so starožitnosťami. Pod jednu strechu sme sústredili kultúrne inštitúcie a podnikateľov, ktorých činnosť i aktivity súvisia s kultúrnym dedičstvom a spojili sme ich s dobre odborne pripraveným programom. Takto vzniklo mimoriadne vhodné prostredie pre komunikáciu medzi týmito dvoma pólmi.l Na III. ročníku Nostalgie expo, ktorý potrvá do 2. decembra 2001, sa predstavuje 102 vystavovateľov, medzi nimi takmer všetky inštitúcie a firmy, ktoré legálne vyvíjajú aktivity z oblasti kultúrneho dedičstva…- Veľký priestor vyčlenila NOSTALGIA múzeám a galériám, pretože tieto inštitúcie za predchádzajúce obdobia, keď zhromažďovali, skúmali a odborne spracúvali, konzervovali a reštaurovali vzácne predmety, vytvorili bohaté zbierkové fondy hmotných dokladov o vývoji Slovenska. Práve tieto zbierky vďaka práci skvelých odborníkov tvoria podstatnú časť nášho kultúrneho bohatstva, ktorého sa zatiaľ takmer nedotklo “rozdávanie” majetkov štátu! Na III. ročníku Nostalgie sa zúčastňuje 16. múzeí a väčšina z nich predstavuje najatraktívnejšie predmety zo svojich zbierok a ponúka programy pre verejnosť, predovšetkým stále expozície a výstavy. To isté platí v oblasti galerijníctva – zatiaľ čo štátne galérie prezentujú vlastné úsilie o ochranu zbierok, súkromné galérie predstavujú vlastnú ponuku umeleckých diel na predaj. Aj nehnuteľné kultúrne pamiatky tvoria na Slovensku mimoriadne významnú súčasť kultúrneho dedičstva a niektoré významom presahujú rámec slovenského prostredia a nesporne patria do pokladnice svetového kultúrneho dedičstva. Preto organizátori podujatia vyčlenili priestor na prezentáciu aj pamiatkovým inštitúciám a orgánom.l Pomerne vážne poslanie pri zachovávaní kultúrneho dedičstva má reštaurovanie. Ako je na veľtrhu zastúpené?- Reštaurovanie zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní a udržiavaní kultúrnych pamiatok, predovšetkým zbierkových predmetov a umeleckých diel. Zaráža, že táto disciplína má pomerne slabé zastúpenie na takom podujatí, ako je NOSTALGIA expo. Ak by dopyt po reštaurovaní prevyšoval možnosti, alebo ak by sa reštaurátori nemali čím prezentovať, bolo by to pochopiteľné. Lenže to tak nie je. Preto je veľká škoda, že väčšina dobrých výtvarníkov i vynikajúcich odborníkov-reštaurátorov zostáva zatiaľ spoľahlivo utajená. Žiaľ, aj v tomto prípade platí: “Koho nevidno ten akoby neexistoval!”l Úplne inak je to so starožitnosťami, ktoré na doterajších ročníkoch Nostalgie priam dominovali_- Nie je to náhoda. Sortiment týchto špecifických obchodov nie je len sentimentálny zberateľský artikel, ale je to skutočnosť, ktorá je nositeľom umelecko-historickej a historicko-dokumentárnej hodnoty. V súčasnosti sú to predovšetkým starožitníci, ktorí najaktívnejšie objavujú predmety dokladajúce slovenskú históriu. Na rozdiel od odborných inštitúcií, ktoré sú zamerané na záchranu a ochranu dokladov vývoja spoločnosti, na veľtrhu NOSTALGIA expo ponúkajú svoje exponáty na predaj. Ich stánky sú pastvou pre oči a sú lákadlom pre každého, kto má vzťah k umelecko -historickým predmetom, k starožitnostiam, ale má jednoducho aspoň estetický cit. Zdá sa, že starožitníctva sú momentálne najdynamickejšou zložkou, ktorá má do činenia s kultúrnym dedičstvom. Možno je to tým, že uspokojujú našu potrebu istého úniku z pretechnizovaného sveta, ktorý nás doslova pohlcuje, vracajú nás do minulosti a zároveň napĺňajú aj ľudské túžby po vlastníctve, po obchodovaní_Chcel by som dodať, že NOSTALGIA poskytla priestor aj vede, literatúre i školstvu, rôznym spoločenským organizáciám a službám, ktoré majú súvis s kultúrnym dedičstvom.l Štruktúra vystavovateľov aj celkový obsah prezentácie na Nostalgii expo je pomerne pestrá_- Na troch podlažiach Domu kultúry na Námestí SNP v Bratislave nájde návštevník takmer všetko, čo súvisí s kultúrnym dedičstvom Slovenska. Je zaujímavé, že kým vo verejnosti klesá záujem o múzeá a galérie, rastie počet zberateľov a prekvitá obchod so starožitnosťami. Žijeme vo zvláštnej situácii_ Akoby sme strácali záujem o všetko, čo nie je na predaj, a akoby sa nás prestalo dotýkať všetko, čo nie je v našom osobnom vlastníctve. Práve na NOSTALGII expo môžu vnímaví ľudia začať uvažovať nad tým, ako ozdraviť náš vzťah k spoločnému slovenskému kultúrnemu dedičstvu, ktoré chátra v historických jadrách miest, alebo zapadá prachom v múzeách. Aj tento impulz v sebe nesie NOSTALGIA expo


  Zdroj: Nový deň 29/11/2001

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vo štvrtok v SNM veľtrh Nostalgia Expo 2004

Archívny článok, BRATISLAVA 6. decembra (SITA) – Veľtrh venovaný ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva Slovenska – Nostalgia Expo otvoria vo štvrtok v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Bratislave. V poradí 6. ročník veľtrhu umenia sa tak presúva z tradičného miesta konania – Domu umenia po prvýkrát do sídla SNM na Vajanského nábreží.

Vianočná výstava betlehemov z Třebíča v SNM

BRATISLAVA 6. decembra 2004 (SITA) – Putovnú zbierku unikátnych betlehemov z Múzea Vysočiny Třebíč vystavia od štvrtka v bratislavskom Slovenskom národnom múzeu (SNM) na Vajanského nábreží. Výstava je sprievodným podujatím veľtrhu Nostalgia Expo o ochrane a propagácii kultúrneho dedičstva. Betlehemy z Třebíča už videli v mnohých českých mestách, v Kanade a v Rakúsku. “Ide o mimoriadne obľúbenú výstavu, ktorú múzeum zapožičiava v období Vianoc aj mimo nich rôznym múzeám a inštitúciám,” informovala agentúru SITA Renáta Holienčinová zo SNM. Putovná zbierka je rezervovaná na niekoľko rokov dopredu. Na Slovensku ostane do 6. januára.

Komentár k vyhláseniu o úlohe dobrovoľných organizácií v oblasti kultúrneho dedi

Martin Kovac
Zhruba o tyzden /4. 3. 2002/ uplynie jeden rok od prijatia vyhlasenia ministrov jednotlivych clenskych krajin Rady Europy zodpovednych za kulturne dedicstvo. Vyhlasenie sa tyka ulohy dobrovolnickych organizacii v oblasti kulturneho dedicstva. Je vysledkom dlhodobejsieho procesu, ktoreho sucastou bola aj prva europska konferencia o dobrovolnickych organizaciach v oblasti kulturneho dedicstva. Ta sa uskutocnila v septembri 2000 v Oslo. Zucastnili sa jej aj styria zastupcovia tychto organizacii zo Slovenska. + Vyhlasenie

Vzniká zoznam nášho nehmotného dedičstva

Zvýšiť vedomosti verejnosti o našom nehmotnom kultúrnom dedičstve ale aj prispieť k propagácii jeho nositeľov je časť z cieľov pripravovaného Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Návrhy na zápis do zoznamu prijíma Ministerstvo kultúry SR do 20. júna 2010. Zoznam má okrem iného aj zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska. Patria medzi ne napríklad ústne tradície, interpretačné umenie, spoločenské praktiky, či tradičné remeslá. V neposlednom rade má byť jednou z úloh zoznamu i podpora nositeľov tradícií v ich snahách o zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva.