Cena Oskára Čepana 2004

Obnova.sk Fotografia

Cena Oskára Čepana – ocenenie pre mladého výtvarníka roka.
Finalistami 9. ročníka súťaže Cena Oskára Čepana, ktorú vyhlasuje Nadácia-Centrum súčasného umenia, sa na základe rozhodnutia odbornej poroty stali: Tomáš Agat Blonski, Jaroslav Kyša, Michal Moravčík, Peter Maukš Voda.Slávnostné vyhlásenia víťaza a otvorenie výstavy sa uskutoční 23.6. 2004 o 17.00 v Galérii mesta Bratislavy (Pálffyho palác), kde budú svoje diela prezentovať všetci štyria finalisti. O víťazovi rozhodne odborná porota v deň vernisáže na základe vystavených diel Novinkou tohtoročnej Ceny je finančná odmena v hodnote 20 tisíc SK určená pre víťaza. Okrem toho získa víťaz aj šesťtýždňový pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu usporiadanú po jeho návrate. Cenu symbolicky odovzdá Eileen Weiser, manželka veľvyslanca USA na Slovensku. Výstava štyroch finalistov Ceny Oskára Čepana 2004 potrvá v GMB do 5.9.2004.

Súťaž Cena Oskára Čepana (pomenovaná podľa popredného slovenského umenovedca) vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society ako paralela Ceny Jindřicha Chalupeckého v Čechách. Cieľom súťaže je podporiť tvorbu mladých umelcov, dynamizovať súčasnú výtvarnú scénu a v neposlednom rade prezentovať slovenské umenie na medzinárodnej platforme. Cena Oskára Čepana je určená mladým výtvarným umelcom do 35 rokov (so slovenskou štátnou príslušnosťou), ktorí sa môžu prezentovať v odboroch maľba, sochárstvo, grafika, kresba, multimédiá, video, inštalácia…
Počas svojej existencie sa táto súťaž o mladého výtvarníka roka dostala do povedomia verejnosti ako jediné ocenenie svojho druhu zamerané na podporu a rozvoj tvorivých schopností mladých slovenských výtvarných umelcov. Objavila a ocenila už niekoľko osobitých talentov slovenského výtvarného umenia a pomohla im k prezentácii na domácej i medzinárodnej platforme. Medzi ocenenými autormi sú dnes už etablovaní mladí umelci ako Ilona Németh, Dorota Sadovská, Pavlína Fichta Čierna, Erik Binder, Marko Blažo, Emöke Vargová, Marek Kvetán, Martin Kollár a i., ktorí sa stali reprezentantmi slovenského výtvarného umenia nielen v rámci identických súťaží Radoslav Putar Award v Chorvátsku, Dimitrije Bašičević Mangelos Award v Srbsku, Denes Award v Macedónsku a Artists of Tomorow Award v Kosove, ale aj v širších medzinárodných súvislostiach.

Do 9.ročníka súťaže pre mladé slovenské výtvarné talenty sa prihlásilo toho roku 30 záujemcov, a to najviac z Bratislavského a Košického regiónu.

Finalisti Ceny Oskára Čepana 2004

Tomáš Agát Blonski sa narodil v roku 1975 v Košiciach. Je absolventom Katedry vizuálnych umení na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem výstavnej činnosti pôsobí ako pedagóg na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach .
Na súťaži sa prezentoval viecerými projektami z jeho aktuálnej fotografickej tvorby (napr. Veci a ľudia, Ja som, My sme, Veci Ameriky).

Obnova.sk Fotografia

Jaroslav Kyša sa narodil v roku 1981 v Žiline a študuje na Fakulte umení Technickej Univerzity v Košiciach odbor slobodnej kreativity 3D.
Na súťaži sa prezentoval videotvorbou, inštaláciami a performance. Vo svojej tvorbe vychádza z estetiky každodenného vizuálneho prostredia. Zaujímajú ho aktuálne situácie často spojené so spoločenskou klímou, ktorým autor pridáva humornú nadsázku.

Obnova.sk Fotografia

Michal Moravčík sa narodil v roku 1974 v Bratislave. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem výstavných činností doma i v zahraničí pôsobí ako pedagóg na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity a na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Bratislave a ako výtvarný redaktor časopisu o výtvarnom umení Vlna.
Na súťaži sa prezentoval inštaláciami a nábytkovými objektami s prevažne politickým podtextom. Michal Moravčík otvára svojimi dielami aj politickú a sociálnu problematiku ako je napr. fenomén otvorenej spoločnosti a rôznorodosť výkladov jej fungovania alebo stupňujúci sa pocit straty súkromia zapríčinený čoraz dokonalejšími technickými prostriedkami, ktorými disponujú mocenské štruktúry.

Obnova.sk Fotografia

Peter Maukš Voda sa narodil v roku 1972 v Revúcej. Študuje na Fakulte výtvarných umení Technickej Univerzity v Košiciach, ateliér súčasného obrazu. Na súťaži sa prezentoval svojim projektom MAUKŠMAX, ktorým reaguje na stupňujúcu sa komercionalizáciu našej spoločnosti. Ponúka vlastné výtvarné objekty ako produkty, ktorým prisudzuje trhovú hodnotu. Tieto ponúka v samostatnom katalógu ako súčasť samostatnej marketingovej stratégie pre nové siete supermarketov (napr. Baumax).

Obnova.sk Fotografia

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

O cene Oskára Čepana

Nadácia – Centrum súčasného umenia má za sebou desať rokov profesionálneho pôsobenia na pôde slovenského súčasného umenia a kultúry. Garantuje profesionalitu organizačného tímu ako i odbornej komisie, ktorá posudzuje prijaté žiadosti. Okrem toho využíva znalosť daného prostredia a dobré kontakty v rámci umeleckej scény. V rámci svojich aktivít v roku 2005 pokračuje v administrovaní jubilejného 10.ročníka ceny mladým slovenským výtvarníkom – Cena Oskára Čepana 2005.

Cena Oskára Čepana 2010

Víťazom 15. ročníka Ceny Oskára Čepana 2010 pre mladých umelcov do 35 rokov je Petra Feriancová. Agentúru SITA o tom informovala koordinátorka projektu Lucia Gavulová z Nadácie – Centra súčasného umenia, ktorá ocenenie organizuje. Organizátori víťaza súťaže vyhlásili vo štvrtok 24. júna 2010 podvečer vo foyer historického sídla Slovenského národného divadla v Bratislave. Mladá autorka (1977, Bratislava) tvorí podľa poroty suverénne a súčasne. Je doma v „polohách“, ktoré na Slovensku nie sú celkom štandardné, o to viac však atraktívne a veľmi dobre komunikovateľné na medzinárodnej úrovni. Porota Petre Feriancovej spolu s cenou priznala aj ďalšie výhody, ktoré k nej patria – 6-týždňový rezidenčný pobyt v International Studio & Curatorial Program / ISCP v New Yorku, finančnú odmenu 2 600 eur a po návrate z rezidenčného pobytu samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Umelcov už 10 rokov podporuje Centrum súčasného umenia

Tvorbu slovenských umelcov podporuje už desať rokov Nadácia – Centrum súčasného umenia. Ako pre agentúru SITA povedala projektová manažérka nadácie Svetlana Waradzinová, od svojho vzniku podporili 856 projektov vo všetkých druhoch umenia celkovou sumou 68,7 miliónov korún. Nadácia od roku 2001 vyhlasuje Cenu Oskára Čepana. V súťaži určenej mladým výtvarníkom vo veku do 35 rokov chce pokračovať aj v roku 2004. Tento rok nadviaže aj na prvý ročník benefičnej aukcie súčasného slovenského umenia.

Nekonformné kontrasty Svätopluka Mikytu.

Tvorba mladého slovenského umelca v Galérii NOVA. Studené januárové dni nového roka prinášajú so sebou do uličiek bratislavského Starého mesta aj nové výstavy slovenských aj zahraničných umelcov. Na jednu z nich sa môžete pozrieť do Galéria NOVA na Baštovej ulici, ktorá už tradične prináša to najlepšie z tvorby súčasných slovenských výtvarných umelcov. Tentoraz pozýva na výstavu najnovších diel z tvorby na papieri a objektov Svätopluka Mikytu.

Za prínos slovenskému umeniu udelia Ceny Martina Benku

Ivana Sláviková, Zuzana Ludiková a Eva Kotláriková získajú 21. septembra 2010 ceny Martina Benku za rok 2009. Laureátom ju udelí v rámci spomienkovej slávnosti pri príležitosti 122. výročia narodenia národného umelca Martina Benku Rada Fondu výtvarných umení v Múzeu Martina Benku v Martine. Každoročne fond ceny odovzdáva na základe odporúčania Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku, ktorá pôsobí pri Fonde výtvarných umení. Robí tak v súlade s testamentom Martina Benku. Ceny majú prispieť k rozvoju a propagácii slovenského výtvarného umenia, najmä so zreteľom na životné dielo a pamiatku výtvarníka. Agentúru SITA o tom informovala tajomníčka Komisie pre správu pozostalosti Martina Benku Katarína Ilavská.

GMB – Mirbachov palác – marec 2004

VANESA HARDI WALLET: Organic Color – Organic Space
Vanesa Hardi (1971) je výtvarníčka juhoslovanského pôvodu, ktorá pôsobí medzi Bratislavou, Prahou a Viedňou. Je víťazkou ceny mladého výtvarníka roka Tonal za rok 2000 (dnes Cena Oskára Čepana).