Novostavba hradného mosta zateká a vyplavuje vápno

Novostavba pred vstupom do Nitrianskeho hradu, foto: Kamil Nováčik

Nový most do Nitrianskeho hradu má vážne problémy s vlhkosťou. Klenby sú viditeľne premočené a otečené vápnom, ktoré sa vyplavuje z malty. Novostavba nahradila historický barokový most, ktorý zbúrali 2. augusta 2011 na základe posudku statika, podľa ktorého bol príliš zasolený a nedal sa už zachrániť. Na problémy poukazuje občianske združenie Klub priateľov starej Nitry. „Už v priebehu výstavby som upozorňoval na to, že je to práca nekvalitná a zrejme to robila firma nekompetentná. Už pri prvom oblúku vidno, že ho nevedeli ani správne založiť. Žiaľ, pripomienky nášho klubu neboli vôbec brané do úvahy a dnes vidíme výsledok – most je vo veľmi zlom technickom stave,“ povedal Jaroslav Duška z Klubu priateľov starej Nitry, ktorý pracuje roky v stavebníctve. Most je podľa jeho názoru tak zatečený, že pár rokov mrazov ho môže poškodiť horšie, ako poškodili pôvodný most celé stáročia. Firma Jomakstav, s. r. o., ktorá most stavala, zaslala agentúre SITA stručné stanovisko: „Stavebné práce na predmetnej stavbe nie sú ukončené a spomínané problémy sú v štádiu riešenia.“
Obrázok k článku
O problémoch vie aj Krajský pamiatkový úrad v Nitre. Podľa vyjadrenia jeho riaditeľky Anny Valekovej sa urobili na zachovaných konštrukciách mosta úpravy zamerané na priebežné odsoľovanie, s očakávaným ukončením procesu v roku 2014. „Pokiaľ sa ukáže, že boli neúčinné, tak bude potrebné na základe analýzy prijať ďalšie opatrenia pre odstránenie nežiaduceho stavu,“ dodala. Most sa bude podľa jej slov aj omietať, a to „vo vhodne zvolenom odtieni okrovej farby“ na základe nálezu pôvodných omietok mosta a v nadväznosti na farebnú úpravu barokovej vstupnej brány.
Výstavba stála 400-tisíc eur, z toho polovicu zaplatilo Nitrianske biskupstvo ako vlastník mosta a druhú polovicu mesto Nitra. Podľa biskupstva sú za problémami s vlhkosťou poveternostné podmienky, ktoré sa nedajú ovplyvniť. „Samozrejme, že most sa zasoľuje, alebo skôr ide o vyplavovanie vápna z vápenno-cementovej malty (…), keď si uvedomíme, že okraje mosta vyčnievajúce nad vozovku sú v zime zahrnuté snehom, často aj s posypom, a teda nie je možné, aby do muriva vlhkosť nevnikala,“ napísal agentúre SITA ekonóm Biskupského úradu Nitra Martin Štofko. Ako ďalej dodal, tento proces, žiaľ, nevedia odstrániť. Zdôraznil, že most bol zrekonštruovaný podľa stavebného povolenia a postupov schválených všetkými kompetentnými inštitúciami.
Obrázok k článku
Duška hovorí, že problémy na moste spôsobuje nedostatočná izolácia. Jediné, čo podľa jeho názoru pomôže, je demontovať celú vozovku až po podložie, urobiť kvalitnú izoláciu celej mostovky aj múrikov a potom položiť všetko naspäť. Štofko reagoval, že ak by šlo o to, spraviť most tak, aby bol kompletne vodotesný, mohol sa použiť betón a moderné izolácie. „Ale to by Klub priateľov starej Nitry namietal, že sa most nezrekonštruoval do svojej pôvodnej podoby,“ napísal vo svojom stanovisku. Róbert Dokupil z Klubu priateľov starej Nitry podotkol, že firma, ktorá chce budovať most, „by mala mať minimálne v rámci živnosti oprávnenie na budovanie cestných stavieb a mostov“.
Obrázok k článku

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

  1. Je mi jasné, že dnes je život
    Je mi jasné, že dnes je život iný, ako vtedy, keď sa most postavil. Bol projektovaný so zreteľom na vtedajšiu dobu.
    Ale aj tak, ak to porovnáme, tak tí dnešní, počnúc projektantom a končiac posledným pomocníkom na stavbe mi pripadajú v porovnaní s pôvodnými ako idioti, a to som mierny.

Comments are closed.