Novela stavebného zákona likviduje pamiatky a kultúrne dedičstvo

Novela stavebného zákona z dielne vicepremiéra Holého sa nevyhla ostrej kritike ani zo strany pamiatkarskej obce. Archeológ a krajský predseda KDH Ján Beljak upozorňuje na vznik chaosu a ohrozenie pamiatok, pretože novela nerešpektuje kultúrne dedičstvo a degraduje pamiatkarov na stavebných úradníkov.

„To, že tento návrh stavebného zákona neprešiel žiadnou odbornou ani verejnou diskusiou, je dehonestovanie odborníkov z každej oblasti, ktorej sa táto novela dotýka,“ hovorí Beljak. Pamiatkarom prekáža, že návrh zákona nerieši ochranu hnuteľných kultúrnych a pamiatkových zón či ochranných pásiem a pamätihodností.

„Zákon v takejto podobe by spôsobil poškodzovanie nášho kultúrneho dedičstva. Zároveň degraduje krajské pamiatkové úrady a ich postavenie v systéme ochrany pamiatok na Slovensku, nehovoriac o personálnej nepripravenosti, hlavne počtom zamestnancov a ich kvalifikáciou na výkon stavebného zákona, dodáva krajský predseda KDH.

Pracovníci pamiatkových úradov sú hlavne architekti, historici umenia či archeológovia, ktorí svojou kvalifikáciou nespadajú pod výkon stavebného práva. Zároveň plánované nové postavenie stavebných úradov a možná svojvôľa architekta pri nerešpektovaní podmienok zásahov do pamiatok vníma Beljak ako nekorektný krok pre celý pamiatkový fond.

 

www.prservis.sk; email: prservis@sita.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky

Od 1. apríla vstúpi do platnosti zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, ktorý bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený 19. decembra 2001. Jednou z najdôležitejších zmien vyplývajúcich z toho zákona vo vzťahu k vlastníkom kultúrnych pamiatok, je zriadenie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako špecializovaného orgánu štátnej správy. Cieľom tohto kroku je odstránenie súčasného duplicitného rozhodovania vo veciach ochrany a obnovy pamiatok.. Pamiatkový úrad SR bude zriadený transformáciou terajšieho Pamiatkového ústavu a jeho regionálnych stredísk a pracovísk s tým, že zo zákona prejdú naň aj pracovnoprávne vzťahy zamestnancov okresných a krajských úradov, ktorí doteraz vykonávajú činnosti súvisiace so štátnou pamiatkovou starostlivosťou.

Odpovede