Nitriansko prezentujú nové materiály ako kolísku kresťanstva

Foto: http://www.chatakysucan.wbl.sk

Nitra má nové propagačné materiály, ktoré prezentujú región ako kolísku kresťanstva v strednej Európe. Takéto materiály doteraz na trhu chýbali. Vydalo ich Regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ v rámci projektu s názvom Nitriansko – kolíska kresťanstva v strednej Európe. Teraz budú môcť návštevníci mesta nájsť v Nitrianskom informačnom systéme a v Diecéznom múzeu na Nitrianskom hrade dve nové brožúry – Nitra a Nitriansko – Stručný príbeh počiatkov kresťanstva v stredovýchodnej Európe a Mapu najstarších sakrálnych pamiatok regiónu Nitra.
Prvá brožúra obsahuje informácie o počiatkoch kresťanstva na našom území a prezentáciu vybraných najzaujímavejších kresťanských pamiatok. Doplnená je aj o zoznam svätcov spojených s Nitrianskom, prierez najdôležitejšími historickými udalosťami a zoznam najzaujímavejších listinných dokumentov, ktoré sa nachádzajú v Diecéznom múzeu. „Myslíme si, že vhodne doplní medzeru na trhu, pretože je naozaj jednoduchá, krátka a pritom z hľadiska informácií, myslím si, celkom zaujímavá,“ povedal šéf Regionálneho združenia Váh – Dunaj – Ipeľ Daniel Balko. Materiály vytlačí združenie v náklade podľa záujmu Nitrianskeho informačného systému a Diecézneho múzea, kde sa budú predávať za symbolickú sumu.
Združenie tiež vydalo listinné suveníry, ktoré doteraz v ponuke pre turistov neboli. Na ručne vyrábaných papieroch si budú môcť turisti kúpiť niektoré najstaršie listiny, ktoré sa spájajú s raným kresťanstvom a Nitrianskom – napríklad úvod Proglasu v hlaholike. Text „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha“ je zároveň oficiálnym citátom k jubilejnému Cyrilo-metodskému roku 2013.
Celkové náklady projektu Nitriansko – kolíska kresťanstva v strednej Európe sú 17 040 eur, z toho 15 240 eur získalo združenie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Partnermi projektu sú Krajský pamiatkový úrad Nitra a Pokladnica Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Stredoveké pamiatky spropaguje hudobný film

Románske a gotické pamiatky Nitrianskeho kraja a maďarskej župy Komárom – Esztergom bude propagovať hudobný film. Pracuje na ňom regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ. Peniaze na projekt získalo zo štátneho rozpočtu. Film, ktorý vyjde v novembri na DVD, prezentuje šesť slovenských pamiatok a štyri pamiatky na strane maďarského partnera projektu. Ide o gotický kostolík s vzácnymi freskami v Sazdiciach, súbor románskych pamiatok v Bíni, románsku kaplnku Nitrianskeho hradu, Dražovský kostolík, Kostol v Kostoľanoch pod Tribečom, podhradie Topoľčianskeho hradu, hrad v Ostrihome, jazerný hrad v Tate, sakrálnu pamiatku v Tate a ranogotický kostolík v obci Dömös. V každej z pamiatok zahrá hudobný súbor Musicantica v dobových kostýmoch historickú hudbu. Prestrihy detailne ukážu danú pamiatku.

Do Mojmíroviec zavíta turecká armáda, fakíri a tanečnice

Mojmírovce pri Nitre sa v sobotu 11. septembra 2010 presunú o 400 rokov v čase späť do doby, keď patrili pod správu Osmanskej ríše. Zavíta sem turecká armáda v plnej zbroji, paša, janičiari, fakíri, tanečnice a doboví jazdci – okrem Turkov aj kozáci, poľskí a habsburskí rytieri. V tureckom šiatri sa budú podávať turecké špeciality, ktoré zabezpečí turecká ambasáda. Súčasťou budú aj tri prednášky venované 150-ročnému obdobiu tureckého susedstva, osmanskej armáde a zbroji a tiež súčasnému Turecku a jeho pamätihodnostiam. Chýbať nebude jarmok s remeselníkmi a historická hudba. Podujatie Turci v Mojmírovciach organizuje regionálne združenie Váh – Dunaj – Ipeľ, obec Mojmírovce a Turecké veľvyslanectvo na Slovensku. Združenie tu zároveň slávnostne odhalí informačnú tabulu, ktorá je súčasťou náučnej cyklotrasy po pamiatkach Nitrianskeho kraja a severného Maďarska.

Zmluva o spolupráci medzi Mestom Nitra, biskupstvom, krajom a archeológmi

Zmluvu o partnerstve a spolupráci podpísalo počas Cyrilo-metodských slávností (2. – 6. júla 2008) Mesto Nitra, Biskupstvo Nitra, Nitriansky samosprávny kraj a Archeologický ústav SAV v Nitre. Cieľom je zakotviť spoluprácu pri zvyšovaní atraktivity mesta pre cestovný ruch ako aj pri rekonštrukcii a sprístupňovaní historických a kultúrnych pamiatok. “Pokiaľ nepríde k partnerstvám a spájaniu sa, nemáme šancu na veľké investície do budúcnosti,” povedal primátor Jozef Dvonč.