Národné múzeum v Kábule získa artefakty z múzea v exile

13. marca 2007 – Zbierka etnografických a archeologických artefaktov z územia Afganistanu, ktoré boli od roku 1999 vo Švaj?iarsku, sa v piatok vráti spä? do krajiny – odovzdajú ich Národnému múzeu v Kábule, dnes o tom informovalo UNESCO.

Predmety boli uložené v Afganskom múzeu v exile vo švaj?iarskom Bubendorfe, ktoré založila súkromná nadácia a teraz sa ho rozhodla zavrie?. Návrat artefaktov od súkromných darcov sponzoruje Švaj?iarska národná komisia pre UNESCO, švaj?iarske ministerstvo zahrani?ných vecí a nemecké ministerstvo obrany, ktoré je zodpovedné za transport.


“Repatriácia tejto zbierky znamená pre Afganistan aj návrat ?asti jeho pamäte. Táto krajina to potrebuje na obnovenie svojej identity,” uviedol generálny riadite? UNESCO Koichiro Matsuura. UNESCO prispelo k rekonštrukcii Národného múzea v Afganistane, ktoré v rokoch 1996 až 2001 zdecimoval a ukoristil Taliban. Jeho brány sa znovu otvorili v októbri 2004.


(tw; pe)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…