Vianočné pohľadnice spred sto rokov boli pestré

Obrázok k článku

Anjelik, zimná krajinka, dáma so šampanským, ale aj takmer nahé detičky a úryvky z kolied zdobili naše vianočné pohľadnice začiatkom 20. storočia. Na vianočných pozdravoch sa v minulosti objavovali aj partitúry vianočných kolied z druhej polovice 17. storočia či vinše v dobovej tlači, pripomína to Slovenská národná knižnice (SNK). Národná knižnica zverejnila na svojej webstránke v rámci projektu Digitálna knižnica a digitálny archív (DIKDA) výber z dobových vianočných pohľadníc. “Najstaršou českou vianočnou koledou je známa pieseň Narodil sa Kristus Pán, ktorá je známa už od čias husitov. Za päťsto rokov sa veľmi nezmenila, ani textovo, ani nápevom. Vo fondoch SNK sa nachádza jej zápis z druhej polovice 17. storočia,” informovala agentúru SITA Katarína Mažáriová, manažérka publicity DIKDA.

 

“Už starí Číňania a Egypťania si zvykli na Nový rok posielať krátke texty so zdvorilostným vinšom. V stredoveku najmä mnísi predávali počas Vianoc rytiny s kresťanskými motívmi, no kupovali si ich len zámožní ľudia,” uvádza ďalej v tlačovej správe Katarína Mažáriová zo SNK. Dodáva, že obchod s vianočnými a novoročnými pozdravmi sa postupne začal rozvíjať. Stával sa čoraz viac obľúbeným a vznikali pozdravy rôznych motívov, nielen so zasneženou krajinkou.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY SLOVENSKEJ NÁRODNEJ KNIŽNICE V MATICI SLOVENSKEJ

Knižnice v súčasnosti všeobecne prechádzajú zložitým obdobím zmien. Medzi tieto zmeny patrí najmä rýchly vývoj informačných technológií, informačná explózia prejavujúca sa stúpajúcim počtom publikovaných dokumentov, meniaca sa ekonomická situácia, keď knižnice dostávajú do rozpočtov stále menej finančných prostriedkov pri stále stúpajúcich cenách kníh a najmä časopisov ako aj iného knižničného materiálu a nakupovaných služieb a stále vyšších požiadavkách na kvalitu poskytovaných knižničných služieb…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…