Štátnu operu začnú rekonštruovať ešte tento rok

BANSKÁ BYSTRICA 1. júna 2004 (SITA) – Vyše dva roky plánovaná rekonštrukcia budovy banskobystrickej Štátnej opery (ŠO) by sa mala začať ešte v tomto roku. Po návšteve ŠO, Múzea SNP a Štátnej vedeckej knižnice to dnes v Banskej Bystrici vyhlásil minister kultúry Rudolf Chmel. Uviedol, že v rozpočte ministerstva sa pokúsi nájsť dva-tri milióny na začatie rekonštrukcie a pri rokovaniach o budúcoročnom rozpočte bude presadzovať zvýšenie kapitálových prostriedkov pre ŠO. Chmel konštatoval, že je smutný z dezolátneho stavu, v akom budova ŠO je. Verí, že do troch rokov sa ju podarí komplexne zrekonštruovať.Prednosta Krajského úradu v Banskej Bystrici Milan Kepeňa informoval, že projekt na rekonštrukciu budovy opery je už spracovaný. Počíta aj s prístavbou, v ktorej budú v súčasnosti chýbajúce sociálne zariadenia, šatne, hygienické zariadenia a prechodné ubytovanie pre hosťujúcich hercov. „Chceme, aby ministerstvo kultúry tento rok dalo súhlas na začatie stavby s akýmkoľvek minimálnym rozpočtom. S tým, že pre budúci rok požadujeme, aby sa vyčlenilo minimálne 40 až 50 miliónov korún, tak aby sa práce rozbehli predovšetkým v časti prístavby,“ uviedol Kepeňa. Rekonštrukcia by podľa neho mala prebiehať bez prerušenia prevádzky opery. Výluku predstavení na zhruba pol roka by si vyžiadala iba záverečná rekonštrukcia hľadiska a javiska. „Celkový rozpočet podľa môjho názoru dosiahne čiastku až do 200 miliónov korún,“ dodal Kepeňa.

(SITA, pt;bl), 0241

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…