MK SR zníži finančnú spoluúčasť žiadateľov v grantovom systéme 2009

Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič sa z dôvodu možných dopadov finančnej krízy aj na subjekty vyvíjajúce činnosť v oblasti kultúry rozhodol znížiť súčasne platné percento finančnej spoluúčasti pre žiadateľov o dotácie z grantového systému 2009 na 5%.

Keďže registrácia žiadostí o dotácie z grantového systému 2009 už prebieha, ministerstvo kultúry momentálne pozastaví prijímanie žiadostí a obnoví ho až dňom nadobudnutia účinnosti nového výnosu, ktorým sa zníži spoluúčasť na 5%. Toto sa netýka oblasti audiovizuálna tvorba, produkcia a šírenie audiovizuálnej kultúry, v ktorej spoluúčasť je aj v súčasnosti stanovená na minimálne 5% a v ktorej je už prijímanie žiadostí uzatvorené.

Dôležité je, že všetci tí žiadatelia, ktorí už v rámci iných programov svoje projekty podali, sa budú môcť rozhodnúť, či podajú novú žiadosť so zníženou spoluúčasťou. V prípade že sa rozhodnú nový projekt nepodať, ich pôvodná žiadosť zostáva v platnosti, vrátane poskytnutých dokladov.

Nový výnos grantového systému 2009 by mal byť platný najneskôr do konca tohto roka. Termíny podávania žiadostí v jednotlivých programoch budú stanovené tak, aby mali žiadatelia minimálne mesiac na prípravu projektov podľa nových podmienok.

Zdroj: MKSR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Rezort kultúry už nedáva granty, ale dotácie

Ministerstvo kultúry SR už neposkytuje granty, ale dotácie. Dôvodom je zmena zákona. Ministerstvo to pripomína v súvislosti s tým, že na svojej webstránke http://www.culture.gov.sk zverejnilo výzvy na predkladanie projektov žiadajúcich o podporu. Záujemcovia ich tu nájdu pod titulkom Dotácie 2011. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa ministerstva kultúry Eva Chudinová, na tento rok vyčlenili 16 891 200 eur na podporu projektov v deviatich základných programoch.

Dotácie ministerstva kultúry po novom

Dotácie bude rezort kultúry a cestovného ruchu poskytovať od 1. januára 2011 na základe zákona, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Nová norma zároveň ruší výnosy ministerstva, ktoré poskytovanie dotácií doposiaľ upravovali. Podľa návrhu zákona bude môcť rezort poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu na tvorbu a šírenie umeleckých diel a ich reflexií, ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva, podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, kultúrnu tvorivosť a voľnočasovú kultúrnu aktivitu, vzdelávací program v kultúre, kultúrnu aktivitu zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, študentom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl a na čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice.

Odpovede

Comments are closed.