Miloš Dohnány – životopis

Obnova.sk Fotografia

Miloš Dohnány sa narodil v roku 1904 v Lienzi v Rakúsku a zomrel v roku 1944 v Bratislave. Na riaditeľstve dopravy a verejných prác v Bratislave viedol fotografické a filmové dokumentačné oddelenie. Bol členom a neskôr podpredsedom fotozdruženia YMCA. Ako frekventant večerných kurzov fotografie J. Funkeho na ŠUR sa stal najdôležitejším zástancom fotografickej moderny na Slovensku. Miloš Dohnány za svoj pomerne krátky život vytvoril a rozvíjal Funkeho podnety, zvlášť reagoval na jeho štúdie prepodstatnených, sublimovaných materálov.

Obnova.sk Fotografia

Vytváral osobité formy na rozhraní fotografie novej vecnosti a štrukturálnej či texturálnej abstrakcie. Usporiadané hmotné štruktúry a povrchové textúry sú často konfrontované so zhlukmi neusporiadanej hmoty alebo útržkami textov, ktorých posolstvo ostáva nejasné. Akoby autor chcel zobraziť prienik chaosu do usporiadaného systému.

Obnova.sk Fotografia

Ešte abstraktnejšie sú čisté štúdie materiálových povrchov a reflexných plôch v duchu Funkeho konceptu „fotografie vidí povrch“. Podobne v modernistickom duchu a v dobovo zodpovedajúcom prostredí sníma Dohnány i ľudí a atribúty technickej civilizácie. V našom prostredí sú ojedinelé aj jeho reklamné náčrty, v ktorých sa uplatňuje montáž textov a fotografií.

Obnova.sk Fotografia

Na druhej strane – v rámci dobovej umeleckej schizofrénie – sa nevyhýba ani námetom, vyjadrujúcim mytologému „usmievavého Slovenska“.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Miloš Dohnány a jeho tvorba

V rámci Mesiaca fotografie pripravuje SNG v spolupráci so spoločnosťou FOTOFO výstavný a edičný projekt k 100. výročiu narodenia fotografa Miloša Dohnányho (1904–1944). Celé spektrum jeho tvorby nebolo ešte donedávna známe.

Vyhlásenie výsledkov fotografickej ceny sittcomm.award

03/11/2006, 21:00, Štúdio L+S, Námestie 1.mája 5, Bratislava
CEE PhotoFund, photo.sittcomm.sk a Stredoeurópsky dom fotografie Vás pozývajú na vyhlásenie výsledkov fotografickej ceny sittcomm.award, ocenenia pre mladých fotografov/-iek z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) do 35 rokov. Súčasťou večera bude prezentácia víťaza/-ky a finalistov/-iek súťaže vo forme slideshow doprevádzanej hudbou.

Robert Doisneau 1912–1994

Narodil sa 14. 4. 1912 v Gentilly. V roku 1929 sa vyučil za litografa, ale už na konci toho istého roku sa rozhodol venovať sa fotografii. Začínal ako grafický dizajnér a reklamný fotograf. V roku 1932 mu časopis Excelsior uverejnil prvú fotoreportáž o blšom trhu v Paríži. V rokoch 1934–1939 pracoval ako priemyselný fotograf v automobilke Renault v Billancourte.

Miloš Boďa

Miloš Boďa patrí k tým umelcom, ktorých tvorba sa nedá jednoducho zaškatuľkovať a jednostranne interpretovať. A aj dnes, keby sme chceli charakterizovať súčasnú autorovu výstavu, tak len za pomoci krajného zjednodušenia sa dá povedať, že je to výstava pohybujúca niekde medzi objektom a fotografiou.

Orest Dubay – výber z tvorby

Orest Dubay, národný umelec narodil sa 15.8.1919 vo Veľkej Poľane, okres Humenné. V rokoch 1939 – 1943 študoval na oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave. V roku 1945 sa stáva členom Bloku slovenských výtvarných umelcov.

Andrej Reiser – prvý krát na Slovensku

V rámci šiesteho pokračovania projektu Henkel Slovensko Slovensku sa predstaví známy fotograf Andrej Reiser. Narodil sa v roku 1949 v Žiline. Po roku 1968 vycestovala rodina Reiserovcov do Nemeckej spolkovej republiky, kde študoval fotografiu na prestížnej škole v Essene.