Miloš Dohnány – životopis

Obnova.sk Fotografia

Miloš Dohnány sa narodil v roku 1904 v Lienzi v Rakúsku a zomrel v roku 1944 v Bratislave. Na riaditeľstve dopravy a verejných prác v Bratislave viedol fotografické a filmové dokumentačné oddelenie. Bol členom a neskôr podpredsedom fotozdruženia YMCA. Ako frekventant večerných kurzov fotografie J. Funkeho na ŠUR sa stal najdôležitejším zástancom fotografickej moderny na Slovensku. Miloš Dohnány za svoj pomerne krátky život vytvoril a rozvíjal Funkeho podnety, zvlášť reagoval na jeho štúdie prepodstatnených, sublimovaných materálov.

Obnova.sk Fotografia

Vytváral osobité formy na rozhraní fotografie novej vecnosti a štrukturálnej či texturálnej abstrakcie. Usporiadané hmotné štruktúry a povrchové textúry sú často konfrontované so zhlukmi neusporiadanej hmoty alebo útržkami textov, ktorých posolstvo ostáva nejasné. Akoby autor chcel zobraziť prienik chaosu do usporiadaného systému.

Obnova.sk Fotografia

Ešte abstraktnejšie sú čisté štúdie materiálových povrchov a reflexných plôch v duchu Funkeho konceptu „fotografie vidí povrch“. Podobne v modernistickom duchu a v dobovo zodpovedajúcom prostredí sníma Dohnány i ľudí a atribúty technickej civilizácie. V našom prostredí sú ojedinelé aj jeho reklamné náčrty, v ktorých sa uplatňuje montáž textov a fotografií.

Obnova.sk Fotografia

Na druhej strane – v rámci dobovej umeleckej schizofrénie – sa nevyhýba ani námetom, vyjadrujúcim mytologému „usmievavého Slovenska“.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Předpoklady rekonstrukce krycích povrchových úprav kamene

Z hlediska současného stavu poznání není pochyb o tom, že se běžné druhy kamene jako je pískovec a opuka až do sklonku devatenáctého století používaly pro své technické vlastnosti nikoliv pro svůj vzhled. Povrch stavebních konstrukcí zhotovených z kamene i kamenných soch byl překryt omítkou nebo krycím nátěrem a pohledově se neuplatňoval. Výjimky potvrzují pravidlo, ale jejich počet je ve srovnání s celkovým množstvím historických staveb zanedbatelný.

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.

Renesančné trulice II.

SLOVENSKÉ RENESANČNÉ TRUHLICE

Na Slovensku bola truhlica, podobne ako v iných krajinách, pre svoje univerzálne využitie niekoľko storočí najrozšírenejším typom nábytku. Práve truhlica je zrejme aj najstarším zachovaným slovenským nábytkom. Spočiatku bola vytváraná z jedného kusa vydlabaného pňa bez nôh, s vekom a železným kovaním s držadlami uľahčujúcimi jej uchopenie, keďže tieto truhlice boli prenosné. Najstaršie zachované typy prenosných truhlíc pochádzajú zo 14. storočia.