Mesto začalo s prácami na Hornom hrade

Obrázok k článku

V Bardejove začali s prácami na obnove Horného hradu, ktorý sa nachádzal v obvode hradieb a v stredoveku slúžil kráľovskej posádke colnice na výber daní. Podľa archeológov ide o objekt, ktorý zanikol v 15. storočí. Mesto chce túto historickú pamiatku prestavať na oddychovú kultúrnu zónu. Práce sa začali uzavretím Rhodyho ulice od kruhového objazdu. Z komunikácie odstránili asfaltový povrch a začali s archeologickým výskumom.

 

Práce sú rozvrhnuté na jeden rok. Rozpočtový náklad na stavebné práce predstavujú takmer 700-tisíc eur. V tomto roku podľa predpokladu by mali preinvestovať okolo 450-tisíc eur. Mesto získalo na stavebnú časť projektu dotáciu z ministerstva financií. Práce na archeologickom výskume vo výške 24-tisíc eur zaplatí samospráva z vlastných zdrojov.

 

Súčasťou výskumu je aj barbakán, ktorý je zachovaný na viacerých mapových podkladoch z 19. storočia a vonkajší priekopový múr. V súčasnosti archeológovia odkrývajú opevnenie južnej brány, pôvodnú gotickú bránu, ktorej polohu predpokladajú vedľa Prašnej bašty. Projekt rieši obnovu hradobného opevnenia, jeho využitia a zapojenia do infraštruktúry mesta. Po rekonštrukcii by sa obnovený objekt mal stať súčasťou pešej zóny.

 

Primátor Bardejova Boris Hanuščak uviedol, že mesto si od toho sľubuje ďalšie oživenie cestovného ruchu. „Máme už predstavy, ako tieto priestory oživíme, aby sa stali minimálne dominantou mestskej pamiatkovej rezervácie,” povedal Hanuščak.

 

V uplynulých štyroch rokoch iba v oblasti ochrany historických pamiatok zapísaných do zoznamu UNESCO mesto Bardejov preinvestovalo z grantových a iných zdrojov takmer 10 miliónov eur. Hanuščak toto obdobie hodnotí v oblasti záchrany historických objektov ako najúspešnejšie v dejinách mesta.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

REHABILITÁCIA ČI REGENERÁCIA BARDEJOVSKÉHO NÁMESTIA ?

Dňa 30.novembra roku 2000 sa k doposiaľ zapísaným lokalitám Svetového dedičstva priradila i Mestská pamiatková rezervácia BARDEJOV. Na zápis bola prijatá na zasadnutí Medzinárodného komitétu pre ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva výnimočnej svetovej hodnoty ( The World Heritage Comittee ) , ktoré sa konalo v Austrálii v meste Cairns.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…