Práce na obnove Šarišského hradu v tomto roku sa skončili

Obrázok k článku

Práce na obnove Šarišského hradu sa v tomto roku už skončili. Aj tentoraz sa do nich cez projekty ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a ministerstva kultúry v dotačnom programe Obnovme si svoj dom zapojili nezamestnaní ľudia. Ako uviedol koordinátor prác na hrade Ladislav Babuščák, v tomto roku pracovalo na obnove hradných zrúcanín 40 ľudí evidovaných na úrade práce.

 

Práce na hrade trvali pol roka – od začiatku mája do konca októbra. Ako uviedol Babuščák, prioritou boli v tomto roku práce na predbrání medzi prachárňou a starou vežovou bránou, kde sa urobil archeologický výskum a vymurovali steny z obidvoch strán. Nezamestnaní dokončili aj južnú komoru bastiónu, urobili lávku pre jeho návštevníkov a vymurovali hradbu medzi 13. a 14. baštou. Pribudlo aj nové schodisko na veži. „Okrem toho sme urobili archeologický výskum na veži a pripravili sme si práce v obvodovej časti horného hradu,“ uviedol Babuščák. V rámci Národného projektu celoživotného vzdelávania zároveň zabezpečili vďaka projektu ôsmim nezamestnaným pracovníkom možnosť rekvalifikácie na profesiu murár. „Úspešne absolvovali záverečné skúšky a dostanú certifikát. Keď urobia aj praktické skúšky, dostanú výučný list,“ dodal Babuščák.

 

Spokojný s priebehom prác na hrade je aj primátor mesta Veľký Šariš František Bartko. Ako uviedol, podarilo sa naplniť celý rozsah plánovaných prác. „Som maximálne spokojný a myslím si, že spokojný je každý, kto hore na hrad príde. Vidieť, že sa tam stavia a je tam vidieť veľký pokrok,“ povedal primátor. Veľký Šariš začínal s obnovou hradu s podporou štátu pred piatimi rokmi, keď išlo o pilotný projekt. Odvtedy štátnu dotáciu dostal každý rok. Ešte predtým na obnove Šarišského hradu pracovali dobrovoľníci.

 

V tomto roku získalo mesto z ministerstva kultúry na projekt 27 500 eur, z ktorých zabezpečili náradie a materiál. Finančná spoluúčasť mesta predstavovala zhruba päťtisíc eur. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uvoľnilo na mzdy štyroch desiatok ľudí z evidencie uchádzačov o zamestnanie takmer 186-tisíc eur. V spolupráci s prešovským pamiatkovým úradom už vo Veľkom Šariši pripravujú aj projekt na rok 2016. Ako uviedol Babuščák, cieľom v budúcom roku bude pustiť sa do obnovy najatraktívnejšieho objektu na hrade – donjonu, teda veže. „K tomu, aby sme ho mohli robiť, ale musíme mať archeologický a architektonicko – historický výskum,“ vysvetlil Babuščák s tým, že potrebujú vymurovať aj obvodovú hradbu horného hradu. „Po stavebnej stránke to bude hlavná činnosť, ktorú potrebujeme urobiť,“ dodal.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články