Malby v kapli sv.Anny patří k nejvýznamnějším objevům

Pivonice (na)Z nejvýznamnějších akcí na poli restaurátorském upozorňuje Zdeněk Vácha na významný objev prakticky kompletně zachované rokokové interiérové výmalby v kapli sv.Anny v Pivonicích…Výmalba je v současné době odkryta, restaurována a bude moci být prezentována. Vácha ve věci restaurátorské oblasti ochrany památek poukazuje na zničení gotických figurálních nástěnných maleb v kostele sv.Vavřince v Olešné, kde byly bez vědomí dotčených orgánů památkové péče v interiéru aplikovány sanační omítky. “Tato ztráta je zcela mimořádná,” stěžuje si Zdeněk Vácha z brněnského památkového ústavu.


Publikované na: www.mlejn.net

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Památková péče, její vývoj a současné trendy

Na seminář s tímto názvem si dovoluje pozvat vás společnost pro obnovu a využití historických památek – Polypeje. Seminář, který je součástí projektu Poznejme a zachraňme evropské hrady / Learn and Recover Castles in Europe, se uskuteční v úterý 13. prosince 2005 ve 14 hodin na Fakultě architektury v Brně, místnost A 118.

Na Bystřicku byla opravena řada památek, loňský rok byl zlomový pro Pernštejn

Bystřice nad Pernštejnem (na)Stejně jako v ostatních částech okresu Žďár nad Sázavou, i na Bystřicku byla v přelomovém roce nového milénia provedena řada zásadních oprav a rekonstrukcí památek.Mezi nejdůležitější opravy loňského roku se řadí na Bystřicku pokračování celkové opravy kostela sv.Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem, která vrací kostelu původní barevnost. Na faře v Rožné byla za pomoci prostředků z střešního fondu ministerstva kultury kompletně vyměněna krytina, čímž se podařilo opravit havarijní stav střechy…