Lidová architektura mnohdy trpí zásahy samotných majitelů

Bystřice nad Pernštejnem (na)Na území okresu Žďár nad Sázavou se nachází největší počet evidovaných i dosud nezapsaných památek lidového stavitelství. Právě v této sféře spočívá jedna z nejvýraznějších stran kulturního dědictví Žďárska……I na úseku lidové architektury byla stejně jako jinde na žďárském okrese i v v regionu Bystřicka v ochraně památek zaznamenána řada úspěchů, ale i nezdarů. V této souvislosti upozorňuje pracovnice památkového ústavu Věra Kovářů na nenapravitelné škody způsobené samotnými vlastníky památek. Sem patří naprosto nevhodný způsob zateplení domu ve vesnické památkové zóně v Ubušínku, nebo přestavěná památka č.27 v Ubušíně. “Stavební zásahy provedené v rozporu s řádnou a schválenou dokumentací zničily jedinečný horácký statek se všemi atributy náležejícími k památce tohoto druhu,” prohlašuje Kovářů. Ve věci napáchaných škod pak poukazuje i na nedořešenou záležitost památky bývalé rychty zničené údajným požárem v Karasíně a neprojednané a degradující zásahy vlastníků domů č.2 a č.6 v Chlébském. “Připomínám tyto případy proto, že se mně jeví jako nedořešené a domnívám se, že bychom od nich neměli odejít se zánikem okresního úřadu bez řádného uzavření,” říká Věra Kovářů.


Publikované na: www.mlejn.net

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Na Bystřicku byla opravena řada památek, loňský rok byl zlomový pro Pernštejn

Bystřice nad Pernštejnem (na)Stejně jako v ostatních částech okresu Žďár nad Sázavou, i na Bystřicku byla v přelomovém roce nového milénia provedena řada zásadních oprav a rekonstrukcí památek.Mezi nejdůležitější opravy loňského roku se řadí na Bystřicku pokračování celkové opravy kostela sv.Vavřince v Bystřici nad Pernštejnem, která vrací kostelu původní barevnost. Na faře v Rožné byla za pomoci prostředků z střešního fondu ministerstva kultury kompletně vyměněna krytina, čímž se podařilo opravit havarijní stav střechy…

Bestia triumphans nahání strach

Restaurátoři a milovníci architektonických památek sdruženi v občanských sdruženích, které se v rámci své činnosti zabývají ochranou hmotného kulturního dědictví včetně kulturní krajiny v roce 1998 vyhlásili velmi kuriózní, ale zároveň potřebnou cenu s názvem Bestia triumphans. Cena se udílí za významný přínos k likvidaci hmotného kulturního dědictví v České republice jedenkrát ročně vždy za uplynulý kalendářní rok. Laureát ceny také jako zvláštní ocenění obdrží symbolickou cihlu ze zdemolovaného nádraží Praha – Těšnov. Laureáty III. ročníku pro období 2000 – 2001 se stali Jan Bürgermeistr, starosta MČ Praha 1 a Jiřina Knížková z Magistrátu hlavního města Prahy za nestanovení podmínek pro zásahy do komplexu památek areálu Josefských kasáren na náměstí Republiky.

Praha: Konferencia – prestavba ?i konzervácia

O tom, zda je lepší památky rekonstruovat ?i konzervovat, se budou radit odborníci na b?eznové konferenci o obnov? památek. V po?adí již sedmá konference dopln?ná výstavou a exkurzí je ur?ená projektant?m, stavitel?m, restaurátor?m, zam?stnanc?m ve?ejné správy, investor?m i všem dalším, kte?í se v?nují ochran? památek.