Kremničania sú vystavení rastúcemu nátlaku ťažiarskej spoločnosti

OZ Kremnica nad zlato sa obáva silnejúceho tlaku spoločnosti Tournigan Gold Corp. – Kremnica Gold v súvislosti s možnou ťažbou zlata v tejto lokalite.

V Hospodárskych novinách č. 73/2006 sa opätovne objavil jednostranne zameraný článok, propagujúci zámer povrchovej ťažby zlata v Kremnici (Kanaďania našli zlatú baňu v Kremnici, M. Tolnayová). Článok podľa Mgr. Ľuboša Kürthyho z OZ Kremnica nad zlato, ktorý nebol označený ako platená inzercia, ignoruje závažné priame aj sekundárne environmentálne a ekonomické negatíva povrchovej ťažby pre rozvoj postihnutého regiónu aj hospodárstvo SR a zároveň sa snaží vytvoriť predstavu, že obyvateľstvo odmieta projekt len z nedostatočnej informovanosti. “Za závažnú skutočnosť považujeme odvolávanie sa na prieskum verejnej mienky, uskutočnený agentúrou GfK pred dvoma týždňami,” uviedol pre Changenet Ľuboš Kürthy.


Kremnica / foto Milo Fabian - fotograf Obnova.sk


Zámer povrchovej ťažby bol v Kremnici a dotknutých obciach prezentovaný verejnosti práve zástupcami spoločnosti Tournigan Gold Corp. a jej dcérskej spoločnosti Kremnica Gold, ako aj konzultantskou spoločnosťou Golder Associates v priebehu jesenných mesiacov roku 2005. Po predložení zámeru na Ministerstve životného prostredia (MŽP) mali navyše občania možnosť preštudovať a pripomienkovať zámer, verejne dostupný na Mestskom úrade v Kremnici a obecných úradoch dotknutých obcí, ako aj na internete, v priebehu 6-týždňovej zákonom stanovenej lehoty.


Po zverejnení konkrétnych čísel o plánovanom rozsahu ťažby a preštudovaní zámeru projektu ho s jednoznačne negatívnym stanoviskom pripomienkovalo mesto Kremnica, dotknuté obecné zastupiteľstvá, stovky jednotlivcov, hromadne členovia OZ Kremnica nad zlato a dve nezávislé petície, ako aj  široké spektrum kultúrnych a sociálnych inštitúcií pôsobiacich na území mesta Kremnica. “Takýto masový občiansky odpor verejnosti možno považovať za neobvyklý,” zdôraznil Kürthy.


K negatívnemu hodnoteniu zámeru sa pripojilo tiež množstvo dotknutých štátnych inštitúcií a úradov z oblasti ochrany pamiatok, životného prostredia a verejného zdravotníctva. Znamená to azda, že všetky spomenuté štátne inštitúcie a úrady boli nedostatočne informované o zámere projektu povrchovej ťažby zlata v Kremnici alebo si ho dokonca nepreštudovali? Ministerstvo hospodárstva SR neodporučilo predložený zámer schváliť, keďže predpokladaná aktivita, ťažba zlata, môže mať v oblasti Kremnice veľmi negatívny dopad na rozvojové zámery cestovného ruchu.


Každý tretí občan Kremnice v produktívnom veku je v súčasnosti členom OZ Kremnica nad zlato. Z toho vyplýva, že občianske združenie je prirodzene informované o každom reprezentatívnom prieskume verejnej mienky. “V prípade prieskumu agentúry GfK Slovakia z 28. marca 2006 nemožno hovoriť o reprezentatívnosti. Moderovanej diskusie sa zúčastnili dve skupiny po 8 občanov Kremnice, odporcov a prívržencov ťažby, pričom skupinu 8 prívržencov ťažby sa nepodarilo zostaviť – doplnená musela byť nakoniec o nerozhodných občanov, odporcov ťažby a zamestnancov spoločnosti Kremnica Gold. Respondenti neboli informovaní o tom, kto je objednávateľom prieskumu, ani aký je vlastne jeho účel a nemohli si priebeh prieskumu nahrávať na diktafón,” doplnil Kürthy.


Zlato


Občania tiež zaznamenali telefonickú anketu so všeobecnými otázkami bez zmienky o ťažbe, z ktorej boli vylúčení ľudia nad 60 rokov. Na webovej stránke agentúry GfK Slovakia je agentúra charakterizovaná ako inštitút pre prieskum trhu, ktorý sa zameriava napríklad na „pomoc klientom pri zlepšení ich postavenia na domácom alebo zahraničnom trhu“.


“Zdá sa, že po negatívnych skúsenostiach z jesene 2005 sa spoločnosti Tournigan Gold Corp. – Kremnica Gold spolu s konzultantskou spoločnosťou Golder Associates rozhodli nepokračovať vo verejných diskusiách s občanmi, pôvodne avizované na marec až apríl 2006. Na základe udalostí posledných týždňov zároveň možno predpokladať, že občania Kremnice a dotknutých obcí budú dlhodobo vystavení masívnemu pôsobeniu propagačných kampaní rôznych dobre zaplatených agentúr v prospech povrchovej ťažby,” myslí si RNDr. Zuzana Balážová z OZ Kremnica nad zlato.

Zdroj: www.changenet.sk / OZ Kremnica nad zlato
Foto: Milo Fabian / fotograf Obnova.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Postihne Kremnicu osud krajín tretieho sveta?

16.12.2005 | Changenet.sk | Barbora Glocková, Luboš Kürthy
V novembri sa konali stretnutia záujmových skupín a občianskych združení mesta Kremnica so zástupcami kanadskej spoločnosti Tournigan Gold na všeobecnej prezentácii o ich pripravovanej povrchovej ťažbe zlata v oblasti Šturec. Okrem mnohých sporných problémov bezprostredne sa týkajúcich života v Kremnici, ktoré vychádzali na povrch pri diskusii so zástupcami potenciálneho kanadského investora, bola prekvapujúca ich neinformovanosť, neznalosť miestnych pomerov a ignorovanie budúcich plánov mesta.

Niekoľko poznámok k projektu ťažby zlata v Kremnici

27.12.2005 | Changenet.sk | Zuzana Balážová |
Koncom roka prebehla séria diskusií s občanmi Kremnice a okolitých obcí, na ktorých firmy Kremnica Gold a jej materská – kanadská spoločnosť Tournigan Gold predstavovali svoj zámer, obnoviť ťažbu zlata v Kremnici. V prvom momente si každý z nás predstavil ťažbu, na akú sme boli zvyknutí z minulosti, v miere, ktorú toto územie unesie. Viacerí sa iste potešili, že vzniknú nové pracovné miesta. Skúsme si však čísla uvádzané v popise projektu predstaviť.

Kremnický rumaj

Kremnický rumaj to je názov nového historicko-spoločenskéhočasopisu, ktorý si kladie za cieľ sprítomniť atraktívnu minulosť mestaKremnice a jeho okolia. Kremnica disponuje veľkým množstvom architektonickýcha umeleckých pamiatok, bohatá je aj na významné historické udalosti. To jeobrovský kapitál, ktorý by mesto a jeho obyvatelia mali v budúcnostirozhodne využiť. Dôležité je, že uvedené súvislosti majú okrem kultúrneho ajsvoj finančný a sociálny rozmer. Na stránkach kremnického rumaja sa budemožné zoznámiť s tým, aké historické pamiatky sa nachádzajú v Kremnicia v čom spočíva ich dôležitosť. Snahou tvorcov bude takisto priniesťčitateľom, čo najširšiu a najpestrejšiu paletu významných i každodennýchhistorických udalostí, ktoré sa viažu na slobodné kráľovské a hlavnébanské mesto Kremnicu.

Odpovede

  1. Kremničania sú vystavení rastúcemu nátlaku ťažiarskej spoloč

    1989 Komentar k clanku z predosleho systemu Obnova.sk: 2006-06-14 22:23:25 Cital som ze v celom tomto humbuku nejde o nic ine ako o to aby si spolocnost zvysila reteing na svetvovej burze predala co najviac akcii za vysiu sumu a nabalila sa.

Comments are closed.