Kostol v Spišskej Sobote sa bude uchádzať o ocenenie Europa nostra

Spišská Sobota, kostol sv. Juraja, zdroj: net

V Poprade-Spišskej Sobote verejnosti predstavili cenu Kultúrna pamiatka roka 2011, ktorú získal kostol sv. Juraja. Toto ocenenie bude pripomínať tabuľka pri dverách do kostola, ako aj samotná plastika Fénifa, ktorá bude umiestnená v infocentre, ktoré sa nachádza v renesančnej zvonici. Získanie ocenenia však ne je pre iniciátorov konečným cieľom. „Vstupujeme do procesu prípravy požadovaných podkladov potrebných pre úspešnú nomináciu na udelenie ceny Europa Nostra, čo je v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok najvyššia európska cena,“ odznelo v nedeľu na slávnostnom stretnutí v kostole pri príležitosti predstavenia ocenenia popradskej verejnosti.

Ocenenie Kultúrna pamiatka roka 2011 vníma jeden z iniciátorov z občianskej iniciatívy občanov Spišskej Soboty Mikuláš Argalács ako vzdanie úcty všetkým, ktorí sa v minulosti zaslúžili o to, že vôbec tieto pamiatky sa v kostole nachádzajú. „To ocenenie bolo tvrdo odpracované a bolo veľmi zaslúžené. Keď vošla hodnotiaca komisia do kostola, tak zostali stáť v úžase. Oni nevedeli, čo je za bránou toho kostola,“ uviedol Argalács. Preto si myslí, že toto ocenenie má svoj význam aj pri propagácii kostola.

Druhý krok iniciátorov je uchádzanie sa o ocenenie európskej ceny Europa nostra. „Poznáme kritériá pre udelenie ceny Europa nostra, sú neskutočne tvrdé, a ak projekt pre kultúrnu pamiatku roka mal 258 strán, tak projekt Europa nostra bude mať raz toľko a treba k nemu ešte najmenej osemminútový film,“ povedal Argalács. Iniciátori vstupujú aj do prípravy „Historickej cesty Spišskou Sobotou“. Tento projekt by chceli ukončiť a cestu verejnosti sprístupniť do začiatku letnej turistickej sezóny 2013.

Rímskokatolícky kostol sv. Juraja v Poprade-Spišskej Sobote z 13. storočia sa uchádzal o ocenenie Kultúrna pamiatka roka nielen samotný kostol, ale za obnovu a reštaurovanie mobiliáru a vybavenia kostola v uplynulých rokoch. Za posledných desať rokov sa podarilo pod vedením miestneho farára Michala Liptáka zreštaurovať oltáre sv. Mikuláša, sv. Anny, sv. Jozefa, organ, kazateľnica, Boží hrob, epitaf a kancela. V súčasnosti sa v reštaurátorskom ateliéri v Levoči nachádzajú pašiový oltár z roku 1480 a ornamenty a busty z patronátnych lavíc. Už tohto roku pribudli dve vitráže v oknách na južnej strane kostola. Ukončiť by ich chceli už na budúci rok. „Kostol opäť dostane väčšiu kvalitatívnu hodnotu,“ povedal Lipták.

Prihlášku s požadovanými dokumentmi na ocenenie Europa nostra chcú iniciátori odovzdať kompetentným orgánom v októbri budúceho roku.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Zreštaurovaný barokový organ sa opäť rozozvučí

POPRAD 18. januára 2001 (SITA) – Necelé štyri mesiace trvalo reštaurovanie barokového organu v kostole sv. Juraja v mestskej časti Popradu Spišskej Sobote. V nedeľu o 16:00 sa v kostole uskutoční slávnostný koncert, na ktorom predstavia celú šírku a rozsah zreštaurovaného organu, uviedol pre agentúru SITA správca rímsko-katolíckej farnosti v Spišskej Sobote Michal Lipták.