Tohtoroční víťazi ceny Europa Nostra budú ocenení v Lisabone

Mostairo dos Jerónimos, Lisboa

Toto prestížne ocenenie Európskej únie, European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards, sa udeľuje v štyroch kategóriach. Prvou z nich je reštaurovanie, druhou výskum, ďalej dobrovoľná pomoc jednotlivcov, alebo organizácií a nakoniec výchova, vzdelávanie a osveta. Každá kategória má vlastnú odbornú porotu zloženú z nezávislých odborníkov z celej Európy. Z 226 nominovaných projektov bolo vybraných 28 víťazov. Všetci víťazi dostanú plaketu a šiesti ocenení “Grand Prix“ cenou dostanú 10 000 €. Ceny budú odovzdané a prezentované 1. júna na slávnostnom ceremoniáli v kláštore Mostairo dos Jerónimos v Lisabone, za prítomnosti Androulla Vassiliou, európskej komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, a Placida Dominga, svetovo presláveného tenoristu a predsedu Europa Nostra. Slávnostný ceremoniál bude súčasťou každoročného kongresu European Heritage Congress.
Minulý rok získal túto prestížnu cenu aj známy český kastelológ  PhDr. Tomáš Durdík.
Zoznam víťazov vo všetkých štyroch kategóriach pre rok 2012.

Zdroj: Europa Nostra

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Stretnutie MVO

Mili priatelia,
este raz si Vas dovolujeme pozvat na slavnostne odhalenie bronzovej plakety ceny EU za kulturne dedicstvo Europa Nostra Award 2002, ktore sa kona dna 7. oktobra 2003 o 14:00 hod v archeologickej lokalite Rybarska brana v Bratislave na Hviezdoslavovom namesti.

The Best In Heritage

The Best In Heritage© (2nd year)
Dubrovnik, 18 – 20/ 22 -23 Sept. 2003
under patronage of ICOM, UNESCO (NC), Europa Nostra and ICOMOS
“The Best in Heritage” is an international, annual review of the best, awarded achievements in museum and heritage field. It is an occasion where representatives of most successful projects, from museums, sites, attractions to multimedia, will explain why is it that they were proclaimed the best, either internationally or nationally.

Odpovede

Comments are closed.