Konferencia: Osobnosti v živote rodín vzory a autority ktoré formovali osudy naších predkov

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť Slovenská národná knižnica Národný biografický ústav Slovenský národný archív Vás srdečne pozývajú na konferenciu OSOBNOSTI V ŽIVOTE RODÍN VZORY A AUTORITY, KTORÉ FORMOVALI OSUDY NAŠICH PREDKOV v dňoch 15. – 16. októbra 2014 (streda – štvrtok)

v Martine v priestoroch Slovenskej národnej knižnice Nám. J. C. Hronského 1

 

MILÍ PRIATELIA,
srdečne vás pozývame na ďalšie stretnutiepriaznivcov genealógie a heraldiky. Radi by sme ním poukázali na to, ako mnohé osobnosti (vzory, autority zvnútra i z vonkajšieho prostredia rodín, či už skúsení predkovia alebo rodinní príslušníci, kňazi, učitelia či iné osobnosti z okolia) formovali osudy (nielen) našich predkov, a týmto spôsobom povzbudili bádateľov v oblasti rodinnej histórie i iných, aby im vo vlastnom výskume a publikovaných prácach venovali viac pozornosti. Pretože aj diela, ktoré nám predkovia zanechali a ktoré ostanú i po nás, formujú naše osudy i charakter celej spoločnosti, chceme tiež ponúknuť pohľad na okolnosti vzniku publikácií a motivovať tým autorov k zodpovednému prístupu k ich tvorbe.
Tešíme sa na vás.

 

STREDA 15.10.

9.00 – 9.15  OTVORENIE

9.15 – 10.30  PREDNÁŠKY
Marina Čarnogurská, Bratislava
O autorite predkov v tradičnej čínskej spoločnosti
Sádhví Párvatí, Praha
Osobnost učitele podle védské kultury
Šarlota Drahošová, Nitra
Vplyv učiteľa na žiaka a rodinu
v druhej polovici 19. storočia
Ján Golian, Martin
Kňazi, učitelia a rodiny detvianskej farnosti
v „dlhom“ 19. storočí
Oľga Kvasnicová, Topoľčany
Pramene k výskumu života a pôsobenia
učiteľov evanjelických škôl
(na príkladoch z Trenčianskeho seniorátu)

10.30 – 11.00  PRESTÁVKA

11.00 – 12.30  PREDNÁŠKY
Leon Sokolovský, Bratislava
Učitelia v najstaršej kronike ľudovej školy
v Kokave nad Rimavicou (1918 – 1938)
Radoslav Ragač, Bratislava
Osobné spisy učiteľov
v Slovenskom národnom archíve
Peter Keresteš, Nitra
Hospodárski úradníci – nový objekt
genealogicko-historických výskumov
Marta Dobrotková, Trnava
Katolícke misie a Slováci v zahraničí
Tomáš Migra, Trnava
Páter Štefan Senčík SJ
a jeho pôsobenie v Kanade
Katarína Olejňáková, Martin
Gabriel Székely, Prešov
Vzory, ktoré mali vplyv na osudy
jednej grécko-katolíckej rodiny

12.30 – 14.00  PRESTÁVKA

 

STREDA 15.10.

14.00 – 15.00 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SGHS

15.00 – 16.30 
UVEDENIE NOVÝCH PUBLIKÁCIÍ

17.00 – 18.00
SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE
účastníkov podujatia
(vložné: 5 €)

19.00 – 20.15
DIVADELNÉ PREDSTAVENIE
Národný cintorín 2.
Slovenské komorné divadlo, Martin
(vstupné: 8 €, toto predstavenie býva vždy vypredané, vstupenky si preto, prosím, rezervujte do 15.9.2014 na milan.sismis@snk.sk)


ŠTVRTOK 16.10.

9.00 – 10.15  PREDNÁŠKY

Ako sa rodí kniha
Osobnosť knihy (úvodné slovo)
Ako sa rodí kniha:
Peter Feranec, Martin
Pohľad polygrafa
Peter Ďurík, Martin
Pohľad knižného grafika
Igor Sokolík, Martin
Pohľad vydavateľa
Eva Martinusíková, Martin
Zo skúseností autora

10.15 – 10.45  PRESTÁVKA

10.45 – 11.45  EXKURZIA
do tlačového strediska SNK (v budove)

11.45 – 12.00 ZÁVER

 

Stravovanie. Pre rekonštrukčné práce v budove Slovenskej národnej knižnice sa v týchto priestoroch stravovať nedá. V blízkosti, v centre mesta je však veľa ďalších stravovacích možností. Bližšie informácie o nich vám poskytneme na mieste.

Informácie milan.sismis@snk.sk 043 2451459

 

POČAS PODUJATIA SI BUDETE MÔCŤ zakúpiť odbornú literatúru od viacerých vydavateľov vrátane najnovších titulov z produkcie SGHS so zvýhodnenými cenami, platnými len počas podujatia Zdenko Ďuriška Pálkovci. Príbeh rodu garbiarskych podnikateľov z Liptova 17,50 € (bežne 20,00 € + poštovné)


Frederik Federmayer a kol. Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948 22, 00 € (bežne po 25,00 € + poštovné)

 

Jozef Novák – Juraj Roháč Heraldik bez erbu 

Vladimír Rábik Diplomatarium Sancto

Adalbertinum Kontinuita a diskontinuita genealógie a heraldiky
Erbové  listiny
všetky po 9,00 € (bežne po 10,00 € + poštovné)


ČLENOVIA SGHS BUDÚ MÔCŤ UHRADIŤ  ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

 

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články