Kolokvium venovane problematike historickeho skla na Slovensku

Dovolim si Vam oznamit, ze 4.11.2003 (utorok) sa v budove SAV na Akademickej ul. 2 v Nitre(oproti vystavisku Agrokomplex) uskutocni uz tretie interdisciplinarne kolokvium venovane problematike historickeho skla na Slovensku. Zamerom akcie je vytvorit interdisciplinarne pracovne forum pre odbornikov a zaujemcov o historiu skla zamerane na podporu zaujmu o vyskum historickeho skla na Slovensku formou prezentacie a vymeny informacii o tejto problematike napr.: nove alebo malo zname archeologicke nalezy (mozu byt aj fragmentarne), skla z depozitarov muzei, historicke spravy, narodopisne poznatky, technologia a technika vyroby skla, chemicke analyzy, metody na analyzy skla, restaurovanie skla, odpad sklarskej produkcie, sklarske pece, huty a sklarne, importy skla, stav vyskumu, unikaty, lietratura atd. Kolokvium organizuje sekcia Historia skla pri SAS pri SAV v spolupraci so Slovenskou sklarskou spolocnostou. Z predoslych akcii je mozne zakupit zbornik. Dalsie informacie poskytne Dr.D.Stassikova-Stukovska AU SAV (e-mail: nraustas@savba.sk).

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kolokvium: História skla 2003

Sekcia “História skla” pri Slovenskej archeologickej spoločnosti, Slovenská sklárska spoločnosť a Archeologický ústav SAV v Nitre dňa 4.11.2003 zorganizovali tretie multidisciplinárne kolokvium venované podpore výskumu problematiky historického skla na Slovensku. Podujatie nie je určené výhradne špecialistom na sklo, ale každému, kto má alebo chce upozorniť na nález historického skla alebo zaujímavú problematiku spojenú s týmto okruhom predmetov, prípadne sa dozvedieť informácie ku konkrétnym otázkam v tejto oblasti alebo nadviazať kontakt s odborníkmi.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.