Kláštorný kostol sa nedarí obnoviť už 50 rokov

ČERVENÝ KLÁŠTOR 29. septembra 2004 (SITA) – Zastavenie reštaurátorských prác v kláštornom kostole sv. Antona Pustovníka v Červenom Kláštore spôsobila transformácia fondu Pro Slovakia na program Obnovme si svoj dom. Vylúčením štátnych inštitúcií z možnosti uchádzať sa o granty z programu Obnovme si svoj dom vznikla podľa riaditeľky Krajského pamiatkového úradu v Prešove Márie Polákovej paradoxná situácia, pretože štátna inštitúcia zriadená ministerstvom kultúry nemá možnosť získať peniaze na obnovu kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu. Kláštorný kostol je pre verejnosť zatvorený už vyše 50 rokov. „Tento kostol nebol nikdy zapojený do muzeálnej prehliadky aj keď je perlou celého areálu,“ uviedla Mária Poláková.
Areál kláštora bol obnovený a zrekonštruovaný v 50-tych a 60-tych rokoch 20. storočia zo štátnych prostriedkov. Na kláštornom kostole však obnovili iba exteriér. Expozícia v Červenom Kláštore je verejnosti prístupná od roku 1966. Až o niekoľko rokov neskôr sa však vzhľadom na stav interiéru začalo s reštaurátorskými prácami aj v kostole. Koncom 80-tych rokov v kostole postavili lešenie a urobili reštaurátorský výskum. V roku 1999 sa našli prvé peniaze na obnovu kostola zo Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia, do roku 2003 to bolo postupne 2,73 mil. Sk. Za tieto peniaze Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči zreštauroval celú klenbu kostola s maliarskou a omietkovou výzdobou a kamenárskymi detailmi.

Na stavebnú obnovu kostola, vrátane reštaurovania architektúry je podľa M. Polákovej potrebných minimálne 10 mil. Sk. Ďalšie prostriedky si vyžiada reštaurovanie mobiliáru kostola. Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore je vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Pamiatkového úradu SR. Muzeálnu expozíciu prevádzkuje Ľubovnianske múzeum. Červený Kláštor je podľa Márie Polákovej „ak nie celkom najúspešnejšia expozícia v rámci Slovenska, tak patrí medzi tie najúspešnejšie a najnavštevovanejšie“.

(SITA, ro;zd), 0073

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Kláštor kartuziánov čaká komplexná rekonštrukcia

Najneskôr do troch rokov by mal Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore prejsť komplexnou generálnou opravou. Nezisková organizácia Cyprián, ktorá kláštor spravuje, pripravuje veľký projekt zásadnej rekonštrukcie objektu po viac ako 60 rokoch. „Chceme sa uchádzať o maximálny objem finančných prostriedkov z Regionálneho operačného programu vo výške takmer 2,5 milióna eur,“ povedal pre SITA riaditeľ n.o. Cyprián Milan Gacík. Rekonštrukčné práce v Kláštore kartuziánov by sa mali robiť v rokoch 2011 a 2012.

Reštaurátori pôsobia v Levoči už 20 rokov

LEVOČA 12. júna 2003 (SITA) – Kostol sv. Jakuba v Levoči, kláštorný kostol v Červenom Kláštore a mauzóleum Andrassyovcov v Trebišove sú prioritami, na ktorých v súčasnosti pracuje Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) v Levoči. Tohto roku by malo byť ukončené južné nárožie s priľahlou balustrádou na kostole sv. Jakuba v hodnote 17 mil. Sk.

Reštaurátorov volajú až keď je najhoršie

LEVOČA 18. decembra 2002 (SITA) – Oblastný reštaurátorský ateliér (ORA) v Levoči ako jeden z troch ateliérov na Slovensku vykonal v roku 2001 reštaurátorské práce za takmer 14,5 mil. Sk. Rozsahom a objemom prác je levočský ateliér podľa jeho vedúceho Ivana Tkáča najväčšou reštaurátorskou dielňou na Slovensku. Problémom ochrany a reštaurovania pamiatok na Slovensku podľa neho je, že vlastníci volajú reštaurátorov na záchranu pamiatok až keď sú v havarijnom stave.