Kde je múr? pýtajú sa turisti (Berlínsky múr)

Múr, ktorý takmer tridsa? rokov rozde?oval nemeckú metropolu, je dnes jednou z najvä?ších berlínskych atrakcií. Turisti sa však s?ažujú, že v centre zostalo len pár ?astí múra a majú problém ich nájs?. ?Bol som sklamaný, ako málo z múra zostalo. Myslím, že by mal by? viac vidite?ný a stále pripomína? rozdelenie mesta,? hovorí dvadsa?šes?ro?ný Andrej, ktorý v lete navštívil Berlín.

Mnoho cudzincov, ale pod?a prieskumov i mladých Nemcov, si vie už len ?ažko predstavi?, že Berlín pretínala 155 kilometrov dlhá bariéra a pri pokuse prekro?i? ju zomrelo 191 ?udí.


Mur berilan
Mur zo satelitu (zdroj: NASA/GSFC/MITI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team)


Pár fragmentov steny zostalo pri Brandenburskej bráne a známa je East Side Gallery, ktorú za?iatkom 90. rokov poma?ovali umelci z celej Európy. Hlavný mestský pamätník stojí na ulici Bernauerstrasse, kde sa zúfalí Berlín?ania pokúšali skáka? z obytných domov, ktoré susedili so západom mesta. Práve tu pohrani?né stráže nechali prejs? 9. novembra 1989 prvých ?udí na Západ potom, ?o šéf východonemeckých komunistov oznámil, že sa rušia cestovné obmedzenia.


Pár mesiacov po páde múra nastúpili buldozéry a zvyšky si rozobrali domáci na pamiatku. Desiatky celých blokov kúpili ?udia a inštitúcie po celom svete. Jeden stojí napríklad v parku pri bruselskom sídle Európskeho parlamentu. Malé kúsky sa dnes predávajú turistom – avšak bez akejko?vek záruky, že ide o skuto?nú sú?as? múra.


Berlín celé devä?desiate roky debatoval, ?i zachova? ?asti múru ako memento pre budúce generácie, alebo ho úplne zni?i?, aby už ni? nepripomínalo totalitný režim.


Berlinsky mur malovany


Magistrát sa nakoniec rozhodol vy?leni? peniaze na zachovanie zvyškov múra. Uvo?nil 40 miliónov eur, ?o je pre takmer zbankrotovanú samosprávu vysoká suma. ?Toto je jediná cesta ako udrža? v mysliach ?udí význam demokracie a slobody,? povedal berlínsky starosta Klaus Wowereit.


Architekti a dizajnéri už dnes riešia otázku, ako si pripomenú? 20. výro?ie pádu múra, ktorý signalizoval aj pád celého sovietskeho bloku. Už dnes pripravujú odvážny projekt, ktorý sa spustí ­7. novembra 2009. Na miestach, kde stál múr, budú žiari? špeciálne laserové lú?e.


??udia budú môc? bez obáv prejs? cez svetelnú stenu, ?ím symbolicky ožije aj pád múra,? vysletlil architekt Dirk Buecke pre Deutsche Welle. Pod?a jeho prestáv by každých sto metrov stál takmer štvormetrový st?p, na ktorom budú nainštalované laserové projektory.Stavba múru


…Štátne a stranícke orgány NDR rozhodli na základe týchto okolností previes? opatrenia, ktoré mali zabráni? útekom ob?anov. Ešte 15. júna 1961 dementoval Walter Ulbricht na svojej tla?ovej konferencii akéko?vek úmysly hranicu v Berlíne uzavrie?. K rozhodnutiu došlo zrejme na stretnutí najvyšších predstavite?ov Varšavskej zmluvy v Moskve 3. až 5. augusta 1961 po konzultáciách so sovietskym vedením. D?a 11. augusta 1961 schválila ?udová komora NDR moskovské uznesenia a 12. augusta 1961 prijala ministerská rada NDR uznesenie o nasadení ozbrojených síl krajiny na hraniciach v Berlíne a o ich uzatvorení. Západné informa?né služby boli síce informované o týchto úmysloch, boli však prekvapené ich rýchlym uskuto?nením.


V noci z 12. augusta na 13. augusta 1961 obsadili ozbrojené sily NDR (armáda, polícia, pohrani?ná stráž a jednotky podnikových milícií) hranice k Západnému Berlínu a prerušili spojenie medzi východným a Západným Berlínom. V nasledujúcich týžd?och a mesiacoch došlo k vybudovaniu opevnení hraníc medzi NDR a SRN, ?o upevnilo nepriepustnos? hraníc medzi štátmi Varšavskej zmluvy a okolitými štátmi. Tieto hranice sa aj z toho dôvodu ozna?ujú ako ?železná opona?.


Múr mal celkovú d?žku 165 km (45 km ako hranica Západného Berlína a 120 km ako hranica medzi Západným Berlínom a Brandenburgskom).


WIKIPEDIAZdroj: ŠTEFAN HUDEC, NASA, WIKIPEDIA, OBNOVA.SK

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Znovu stavajú časť berlínskeho múra

12. októbra 2004 (SITA) – Časť berlínskeho múra, symbolu nielen rozdelenej Európy, ale aj sveta, znovu postavia. Úsek múra dlhý 185 metrov zrekonštruujú, aby sa nikdy nezabudlo na brutalitu komunistického režimu. Stavba vyvolala búrlivú debatu medzi obyvateľmi Berlína o hraniciach, i spomienky, informuje periodikum The Times. Alexandra Hildebrandtová, riaditeľka múzea Checkpoint Charlie vedela, že jej nápad bude kontroverzný. Mestská rada povolila múr jedine pod podmienkou, že bude vybudovaný ako dočasná súčasť umeleckej výstavy, no Hildebrandtová chce, aby strašil obyvateľov a lákal turistov natrvalo.

Znova postavia Berlínsky múr

Berlíne v novembri opäť vyrastie Berlínsky múr, symbol Studenej vojny a utrpenia miliónov občanov krajín vtedajšieho východného bloku, ktorí ešte pred dvadsiatimi rokmi žili v neslobode. Stavba, ktorú schválil berlínsky starosta Klaus Wowereit, bude 2,3 metra vysoká a bude ju tvoriť tisíc obrích kociek domina. Wowereit sa v stredu pri predstavení projektu verejnosti priznal, že pôvodne s týmto projektom príliš nesympatizoval, teraz si však už myslí, že je to “výborný spôsob, ako ľuďom pripomenúť tento dátum”.

Pevnosť Veľkého čínskeho múra spočíva v ryži

Tajomstvo pevnosti a dlhovekosti Veľkého čínskeho múra spočíva v lepkavej ryži, ktorú stavebníci použili na vytvorenie malty. Zistil to čínsky vedecký tím. Výsledky ich výskumu na svojej webovej stránke zverejnil denník Daily Telegraph. Časti múra postavené počas vlády dynastie Ming vznikli pred zhruba 600 rokmi zmiešaním kaše z lepkavej ryže a haseného vápna. Práve ryžová kaša zlepila dokopy tehly tak pevne, že na mnohých miestach múru ani dnes nerastie tráva. V ryži sa nachádza amylopektín, ktorý podľa vedcov z univerzity Zheda “pomohol vytvoriť kompaktnú mikroštruktúru, čo dodalo stabilnejšie fyzické vlastnosti a väčšiu mechanickú silu”. Použitie lepkavej ryžovej kaše je pritom podľa nich jednou z najdôležitejších technologických inovácií tej doby. V období vládnutia dynastie Ming totiž vznikali hrobky, pagody a múry odolné voči zemetraseniam a iným prírodným katastrofám.