Kasárne v Prešove sa zmenia na múzeum rusínskej kultúry

Obrázok k článku, zdroj: net

Ministerstvo obrany darovalo prebytočné kasárne Antonína Zápotockého v Prešove Slovenskému národnému múzeu – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove. Objekty, ktoré v rezorte obrany nemali adekvátne využitie, tak budú opäť slúžiť širokej verejnosti. “Som veľmi rád, že sme mohli takýmto spôsobom podporiť kultúru a zároveň tejto štátnej organizácii ušetriť náklady na nájomné. Za prenajaté priestory platili takmer päť rokov,“ povedal generálny riaditeľ Sekcie majetku a infraštruktúry rezortu obrany Marián Viskupič.

Ústretovosť rezortu obrany pri bezplatnom prevode budovy v Prešove ocenila riaditeľka SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove Oľga Glosíková. “Sme veľmi povďační za to, že ministerstvo obrany dokázalo aj napriek zložitej situácii, v ktorej sa momentálne nachádza, dotiahnuť veci do úspešného konca,“ uviedla.

Vedenie múzea chce z priestorov vytvoriť dôstojné kultúrne centrum. Má prezentovať kultúru Rusínov žijúcich doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Aktívne sa chce podieľať na propagácii kultúr minoritného a majoritného obyvateľstva žijúceho v multikultúrnom priestore na Slovensku, v Európskej únii či vo svete. “To, že sme budovu získali, je však pre nás aj záväzkom, aby sme ju v čo najkratšom čase dokázali zrekonštruovať pre potreby muzeálnej činnosti,“ dodala Glosíková.

Darovaním prebytočného objektu sa šetria aj peniaze rezortu obrany. “Podľa zákona musíme s prebytočným majetkom nakladať efektívne a bez zbytočného odkladu. Postupovali sme tak aj v tomto prípade. Ak by sa objekty nevyužívali, zbytočne by chátrali, čo by v konečnom dôsledku len znižovalo ich hodnotu,“ dodal Viskupič.

Agentúru SITA informovala Danka Capáková z Komunikačného a tlačového odboru MO SR.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.

Marginální role muzea v současné české společnosti

Spojení „muzeum a změna“ v názvu konference AMG připravené v roce 2003 otevírá různé možnosti, vždy však vybízí k porovnání stavu v průběhu času. Srovnáme-li česká muzea současnosti a koncem 80. let minulého století, snad nejviditelnější pozitivní změnou je pokračující vnitřní strukturování muzejního světa.