Kam za kultúrou v Nitre – II. 2003

NITRIANSKA GALÉRIA, Župné námestie, č. tel.: 037/772 17 54
Reprezentačné sály NG:
Rekonštrukcia výstavných priestorov
Salón NG: 27.2.- 6.4. Výstava prác študentov katedry reštaurovania VŠVU. Vernisáž o 17.00 h.
Galéria mladých: Do 16.2. Jana Šabíková – Farmanová. Maliarska tvorba mladej nitrianskej výtvarníčky.
Od 19.2. Juraj Kollár – maliarska tvorba študenta VŠVU v Bratislave. Mimezis. Vernisáž o 17.00. Výstava potrvá do 16.3.

VÚŽV, Lužianky, Hlohovská 2:
Do 21.2. Edmund Massányi, pri príležitosti nedožitých 96 narodenín autora.
Od 23.2. Jana Šabíková – Farmanová. Maliarska tvorba.
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 17.00 h.

PONITRIANSKE MÚZEUM, Štefánikova tr.1, č. tel.037/6510000, 6514245

Stála expozícia: – SKVOSTY DÁVNOVEKÉHO SLOVENSKA
Pokračujú výstavy – VO VZDUCHU, NA ZEMI, VO VODE – dermoplastické preparáty zvierat našej prírody, obohatená o zbierku motýľov. OBRÁZKY SPOD VYSOKÝCH TATIER.
PESTRÁ PRÍRODA. Výstava dermoplastických preparátov zo zbierok múzea Potrvá do 23.2.
Z DEJÍN NITRY. Výstava najnovších archeologických nálezov. Potrvá do 2.3.
Múzeum je otvorené denne okrem pondelka od 8.00 do 17.00 h, v sobotu a nedeľu od 10.00 do 17.00 h.

ART – GALÉRIA, Kupecká 7, č. tel. 037/741 93 60
Otvorené v po.- pia. od 9.00 do 17.00 h a v so. od 9.00 do 12.00 h.

MESTSKÉ MÚZEUM HIST. VOZIDIEL, Štúrova ul. 33, č. tel.:037/741 20 54
HISTORICKÉ VOZIDLÁ A MOTORKY. Otvorené vo št., pia., so., ne. od 11.00 do 18.00 h.

MISIJNÝ DOM NA KALVÁRII, č. tel.:037/772 21 83
Zo zberateľskej činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred telefonicky.

MALÁ GALÉRIA AKCENT, Kúpeľná 4, č. tel.: 037/651 76 04
7.2. o 18.00 h vernisáž fotografii Dagmar Veliká – NITRA.

Otv. denne od 10.00 do 19.30 h

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE MÚZEUM, skanzen, č. tel. 037/652 33 59, 651 13 05
Do konca marca: Z tvorby sochára Vojtecha Matušinca.
Trvalé expozície: – Najstaršie dejiny poľnohospodárstva na Slovensku do konca stredoveku.
Otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 h.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…