Jana Havlovičová (1976)

štúdium
1991 – 1995 ŠÚV J. Vydru, Bratislava, odbor textil
1995 – 2001 VŠVU, Bratislava, ateliér textilného dizajnu doc. Jozefa Bajusa1999 – 2000 študijný pobyt, University of Art and Design, Helsinki, Fínsko
2001 – 2002 študijný pobyt, The University of Melbourne, Austrália
od 2002 doktorandské štúdium, katedra textilu VŠVU Bratislava

výstavy, módne prehliadky, súťaže, realizované projekty
1996 Smirnoff International Fashion Awards, Bratislava
1996 “Common Space“, výstava, módna prehliadka, Pezinok
1997 Galéria Medium, Bratislava
1997 Smirnoff Inernational Fashion Awards, Bratislava
1997 Medzinárodné sympózium výtvarníkov, Ružomberok
1997 návrh a realizácia kostýmov a scény, tanečný projekt VŠMU “Iný svet“, Bratislava
1997 návrhy kostýmov, Bratislavský komorný balet, “Krvavá svadba“
1998 Smirnoff International Fashoin Awards, Bratislava
1999 Kruhy na vode, ÚĽUV, Bratislava
2000 Každý deň dizajn, módna prehliadka “Zima 2000“, ÚĽUV, Bratislava
2001 Extravagantný model – národný kostým pre Miss SR na Miss Universe, Portoriko
2001 “Nie je taška ako taška“, Dizajn štúdio ÚĽUV
2002 módna prehliadka, Hotel Danube, Bratislava
2003 Textilná miniatúra, Galéria X, Bratislava, SR, Galéria U Prstenů, Praha, CZ
2004 VKV – Veľmi krátke vlnenie, Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava
2005 It´s all about soft, Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava

ocenenia
1996 Smirnoff International Fashion Awards, 2. miesto v národnom finále, Bratislava
1997 Smirnoff International Fashion Awards, 1. miesto v národnom finále a prezentácia víťazných modelov na módnej prehliadke v Londýne
1998 Smirnoff International Fashion Awards, finalista, Bratislava
1999 Kruhy na vode, finalista, ÚĽUV, Bratislava

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Význam archeomineralógie pri poznávaní kultúrneho dedičstva a jej úloha…

Ľudstvo si stále viac uvedomuje nenahraditeľné miesto kultúrneho dedičstva medzi najcennejšími hodnotami civilizácie. Jeho významnou súčasťou sú aj stavebné a výtvarné pamiatky, remeselné a umelecké artefakty. Poznanie ich pôvodu a predpokladov možnosti ich zachovania pre budúce generácie, predstavujú celý rad komplikovaných problémov. Pri riešení týchto otázok môžu nezastupiteľným spôsobom pomôcť aj petrológia, geofyzika, geochémia, mineralógia a ďalšie vedné odbory.

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.