Nikoleta Píšová

1988 – 92 SPŠ textilná, Brno, ČR, odbor: textilné výtvarníctvo, špecializácia: pletiarska tvorba | 1993 – 2000 VŠVU, Bratislava, ateliér voľnej textilnej tvorby prof. Evy Cisárovej-Minárikovej | 1999 – 2000 študijný pobyt, University of Art and Design, Helsinkiy Fíns, ateliér: pletiarska tvorba, tlač na látky
profesionálna prax, realizácie, výstavy

1992 – 1993 pedagóg, ZUŠ, Banská Štiavnica
1997 – 98 pedagóg, ZUŠ, Bratislava
1998 – 99 externý návrhár, Dana Voda – výrobca pletených kolekcií
1999 – 2000 freelance dizajnér „Arola Design OY“, pletená kolekcia „Leto 2001“, Helsinki, Fínsko
Louhi“ projekt, vývin pleteno-plsteného materiálu v spolupráci s Aino Felt OY, Hyvinkaa; Arola Design OY a Technical University, Tampere, Fínsko
výstava v rámci projektu Louhi, TAIK, Helsinki, Fínsko
2000 – 2001 product designer, Zoe, a.s., Bratislava
2001 pedagóg, Univerzita Mateja Bella, Banská Bystrica, odbor: muzeológia
2001 pedagóg, SPŠ S. Stankovianskeho, textilné výtvarníctvo, modelovanie a navrhovanie odevov, Banská Stiavnica
2004 VKV – veľmi krátke vlnenie – autorská výstava, Dizajn štúdio ÚĽUV (s J. Havlovičovou)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Mestské pamiatkové rezervácie SR

1. Banská Bystrica – pamiatková rezervácia (PR) vyhlásená uznesením Povereníctva kultúry SR č. 16 118/1955, 18. 5. 1955, Úradný vestník, čiastka 53/1955, úprava hraníc PR – nariadenie vlády SR č. 108/2004

2. B. Štiavnica – PR vyhlásená uznesením vlády ČSR z 11. 7. 1950 na základe návrhu Povereníctva kultúry SR, nepublikov., hranice PR nariad. vlády SR č. 280/2000 Z. z. 9. 8. 2000

Začína sa prieskum na VŠVU

BRATISLAVA – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pozýva na prehliadku semestrálnych prác študentov v rámci dní otvorených dverí dnes 25. 1. 2002 až v nedeľu 27.1. 2002 v čase od 9.00 h do 18.00 h.