Jan Mertens, dielňa: Triptych Klaňania troch kráľov

Reštaurované dielo zo zbierok SNG – Jan Mertens, dielňa: Triptych Klaňania troch kráľov. 1520–1530
Dielo patrí do skupiny drobných oltárnych triptychov, ktoré vznikli v Antverpách začiatkom 16. storočia (okolo 1500–1530), v štýle tzv. antverpského manierizmu.Okrem spoločných slohových znakov (miešanie gotických a renesančných foriem, fantazijná architektúra, divadelná figurálne zoskupená kompozícia, elegantné odevy postáv) majú triptychy rovnaký ikonografický ústredný motív – Klaňanie troch kráľov. Obmieňajú sa iba výjavy na krídlach, na našom triptychu je to Narodenie Krista a Zvestovanie. K významným reprezentantom tohto štýlu patril Jan Mertens ml. (nar. okolo 1470, Antverpy – zom. okolo 1527, Antverpy). Do jeho okruhu, k žiakom pracujúcim v jeho dielni a často opakujúcim majstrom vypracované ucelené schémy i mnohé detaily, patril aj maliar citovaného banskobystrického triptychu. Dielo, žiaľ, nie v dobrom stave, kúpila SNG v roku 2001 od rímsko-katolíckeho biskupského úradu v Banskej Bystrici. Triptych mal skrútené a v pozdĺžnom smere puknuté tabule, pôvodné výjavy prekryté mnohými premaľbami, miestami bola zoškrabaná i odretá farba a stopy zanechali aj následné neodborné remeselné zásahy. Všetky tri tabule triptychu reštaurovala Nora Hebertová. Prítomná výstava predstaví nielen samotné reštaurované dielo, teda triptych Klaňania troch kráľov, ale formou fotodokumentácie i postup reštaurovania od počiatočného stavu až po záverečné práce.

SNG – Vodné kasárne, 1. poschodie, rizalit
Sprístupnenie diela: september 2004 – máj 2005
Reštaurovala Nora Hebertová (2003–2004)
Kurátor Ivan Rusina

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

Dokumentácia kultúrnych pamiatok – laserové skenovanie a digitálna fotogrametria

Článok pojednáva o nových technológiách v geodézii, ktoré majú svoje široké uplatnenie v pamiatkovej architektúre. Na konkrétnych príkladoch historických pamiatok sú predstavené výsledky zamerania a spracovania nameraných údajov technológiami terestrického laserového skenovania a blízkej digitálnej fotogrametrie. Obe technológie sa vyznačujú pomerne krátkou dobou zberu údajov, spracovaním, tvorbou ich 3D modelov a zisťovaní geometrických súvislostí na modelovaných objektoch.