Renesančnú zvonicu v Spišskej Belej ničí vlhnutie, chcú ju obnoviť

Obrázok k článku

V meste Spišská Belá sa pustia do opravy renesančnej zvonice zo 16. storočia, ktorá bola v roku 1963 vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Najväčší problém predstavuje vlhnutie jej murív. „Zvonica je jedným zo skvostov a dominánt nášho námestia, ako aj ďalšie zvonice na Spiši, pretože sú svojím spôsobom dosť podobné a typologicky blízke. Ako ostatné, aj ona potrebuje z času na čas kompletnú rekonštrukciu, nás to čaká v najbližších mesiacoch a možno až rokoch,“ uviedol pre agentúru SITA primátor mesta Štefan Bieľak. Celkové náklady sú zatiaľ odhadované na 102-tisíc eur. Na prvú etapu obnovy kultúrnej pamiatky sa mestu podarilo získať štátnu dotáciu z programu Obnov si svoj dom vo výške 15-tisíc eur, zo svojho rozpočtu poskytne vyše päťtisíc eur. Práce v rámci prvej etapy plánuje uskutočniť počas letných mesiacov.

 

Renesančná zvonica postavená v roku 1598 bola niekoľkokrát rekonštruovaná, naposledy v roku 2005 opravili jej vonkajšiu fasádu. Po jedenástich rokoch však podľa primátora napriek tomu nevyzerá dobre, keďže sa nepodarilo vyriešiť vlhnutie jej murív a masívne opadávanie vonkajších omietok. „Pokiaľ ide o materiál, ktorý bol použitý na jej vybudovanie, ide o pieskovec, ktorý je základom stavby, a ten v sebe udržiava vysokú vlhkosť. Ani štandardné technológie a metódy využité pri jej úprave v minulosti i pred jedenástimi rokmi neboli účinné. Bolo preto potrebné, aby sme našli zásadnejšie a odborné riešenie,“ povedal Bieľak. Mesto tak na základe odporúčania Pamiatkového úradu v Poprade dalo vypracovať špecifický odborný posudok s návrhom riešenia odvlhčenia zvonice, a teda jej celkovej sanácie.

 

S procesom obnovy zvonice začnú od strechy, keďže poskytnutá dotácia je účelovo určená na obnovu strechy a súvisiacich konštrukcií, teda najmä na opravu alebo výmenu strešnej krytiny zvonice. Podľa odborného posúdenia je potrebné najprv zmeniť technické riešenie strechy tak, aby v mieste jej styku s obvodovým murivom nedochádzalo k zatekaniu vody do muriva, ktoré potom spôsobuje zvýšené opadávanie omietok. Primátor uviedol, že mesto si z finančného hľadiska nemôže dovoliť opraviť naraz celú zvonicu. V máji až júni sa tak pustia do strechy, do jesene by mala byť hotová. Ďalšie práce na obnove zvonice, konkrétne na sanácii vonkajších omietok, by mali pokračovať v budúcom roku. „Pôjde o odstránenie všetkých omietok, obitie zvonice, pričom je potrebné použiť technológiu, ktorá zmení chemicko-fyzikálne vlastnosti kameňa, aby v sebe nezadržiaval vodu. Potom sa použijú nové omietky, sanačné a špeciálne, ktoré majú najväčšiu odolnosť voči vode, ktorá sa zdržiava v kameni a murive,“ vysvetlil Bieľak. V odbornom posudku sa síce uvádza, že úplne odstránenie vlhnutia nebude možné, vzhľadom na materiál, z ktorého je zvonica postavená, vďaka súčasným technológiám je však toto vlhnutie možné zmierniť. Stane sa tak v prípade, že mesto zabezpečí potrebné finančné prostriedky. Opätovne sa plánuje uchádzať o pomoc zo štátneho rozpočtu. Ak neuspeje, bude sa snažiť dokončiť opravu z vlastných finančných prostriedkov, i keď to podľa primátora nebude ľahké.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články