Historickú Viedenskú električku by chceli spojazdniť

GANZ Eg 6

Legendárnu lokomotívu z roku 1913, ktorá jazdila po lokálnej dráhe Bratislava – Viedeň, obnovujú do jej pôvodnej podoby. Iniciátorom projektu záchrany Viedenskej električky je občianske združenie Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy spolu s Bratislavským okrášľovacím spolkom. Cieľom projektu je električku spojazdniť, aby mohla slúžiť na jazdy pri špeciálnych príležitostiach. Projekt finančne podporuje aj Bratislavský samosprávny kraj.

Predseda kraja Pavol Frešo, zástupcovia Bratislavského okrášľovacieho spolku a Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy si dnes o 14:00 v Redute prevezmú za svoju aktivitu výročnú cenu v kategórii Akvizícia za záchranu lokomotívy GANZ Eg 6 z roku 1913, tzv. Viedenskej električky. Ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva udeľuje každoročne redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spolu s jeho vydavateľmi – Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky. Informovala o tom hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Iveta Tyšlerová.

Legendárnu Viedenskú električku previezli z Rakúska na Slovensko minulý rok, zachránili ju pred zošrotovaním. Budúci rok oslávi tento historický unikát 100 rokov. V súčasnosti lokomotívu obnovujú v špecializovanej firme Jozef Majtáň stroj – mat Topoľčany. Komplexná rekonštrukcia do pôvodnej podoby z roku 1913 zahŕňa úpravu konštrukcie, odstránenie hrdze, väčšie či menšie opravy aj prinavrátenie pôvodného náteru tmavozelenej farby. Následne bude Viedenská električka slúžiť ako exponát pre verejnosť. Ak sa podarí získať dostatok peňazí, električku chcú spojazdniť, aby bolo možné využívať ju na jazdy pri špeciálnych príležitostiach.

Elektrická lokálna železnica Bratislava – Viedeň bola v prevádzke v rokoch 1914 – 1945. Po zániku dráhy sa dve špeciálne vyrobené vozidlá pre bratislavský úsek, GANZ Eg 5 a 6, dostali do Rakúska. Lokomotíva GANZ Eg 6, slúžila svojmu pôvodnému účelu ešte minulý rok. Pôvodný majiteľ, rakúska firma Stern a Hafferl, sa ju napriek tomu rozhodol ponúknuť na predaj alebo zošrotovanie. „Električku považujem za symbol toho, že koľajová doprava v Bratislave má svoju tradíciu. A každú tradíciu si treba uchovávať, aby sme ju mohli odovzdať generáciám, ktoré prídu po nás,” povedal Frešo.

Na rekonštrukciu Viedenskej električky môže prispieť aj verejnosť. Prispieť možno ľubovoľnou čiastkou na účet 0635505694/0900, variabilný symbol je 1914.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Vplyv pamiatok na rozvoj podnikania a cestovného ruchu 2

Od 23. 12. 2004 je na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR v rámci druhého pripomienkového konania k dispozícii „Analýza vplyvov legislatívy z oblasti kultúrnych pamiatok na rozvoj podnikateľského prostredia a cestovného ruchu“, ktorá má byť následne predložená na rokovanie Vlády SR.
Ako sa uvádza v predkladacej správe, „kultúrne pamiatky tvoria jeden zo základných prvkov ponuky cestovného ruchu na Slovensku. Podľa doterajších poznatkov však práve vo vzťahu ochrany a revitalizácie pamiatkového fondu a podnikateľských aktivít dochádzalo ku kolíznym situáciám a bolo preto zámerom MH SR
identifikovať a analyzovať tieto problémy.“
Prijímanie pripomienok bude uzavreté 5. 1. 2005.