České, poľské a slovenské hrady sa predstavia na Spiši

SúHRADnice 2009 je názov dvojdňovej konferencie, ktorú pre odbornú i širokú verejnosť pripravilo na víkend 7. – 8. augusta Spišské múzeum v Levoči. Konferencia je venovaná pamiatkovej obnove, ochrane hradov ako objektov. Druhá časť konferencie je venovaná prezentáciám pre verejnosť, ako sa stavať k prezentácii jednotlivých kultúrnych pamiatok v súčasnosti a kam majú pokračovať. Medzinárodnými partnermi druhého ročníka konferencie sú hrad Pernštejn z Českej republiky a hrad Niedzica v Poľsku. Prvý deň podujatia SúhHRADnice 2009 sa uskutoční v historickej radnici v Levoči. Všetky odborné prednášky sú prístupné pre širokú verejnosť.

Druhá časť konferencie sa uskutoční v sobotu priamo na Spišskom hrade. Každý z hradov, prihlásených na konferenciu, bude mať svoj stánok. Organizátori očakávajú zástupcov z hradov Pernštejn, Niedzica, Bečov, Loket, Velhartice, Valeč, Zvolen, Strečno, Budatín, Červený Kameň, Ľubovňa, Krásna Hôrka, Betliar, Kežmarok, Niedzica, či Golub-Dobrzyn. Zároveň bude na Spišskom hrade celodenný program, ktorý začne o 13:00 a skončí sa krátko pred polnocou. Popoludnie vyplnia šermiarske súboje, orientálne tance a historické scénky. O 20:00 je naplánované divadelné predstavenie Oko za oko od Williama Shakespeara. Nočné predstavenie Sila zla a ohňová šou zavŕšia celodenný maratón kultúrnych podujatí na Spišskom hrade.


Národná kultúrna pamiatka Spišský hrad patrí k najnavštevovanejším kultúrnym pamiatkam na Slovensku. Minulého roku si hrad pozrelo takmer 187 000 návštevníkov, čo je najviac od roku 1990. Spišský hrad je zapísaný na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Cez víkend bude na Spišskom Hrade nočný hororový program

LEVOČA 23. júna 2004 (SITA) – Nočný hororový program Dracula uvedie cez víkend sériu podujatí na Spišskom hrade, ktoré pripravilo Spišské múzeum v Levoči na spestrenie expozície počas letnej turistickej sezóny. Na najväčšom slovenskom hrade sa predstaví Skupina historických scén Locus. Program bude súčasťou nočnej prehliadky Spišského hradu v piatok a sobotu so začiatkom o 21:00. Hrad bude počas nočného vystúpenia skupiny Locus osvetlený len fakľami. Po vystúpení potom opäť zapnú nočné osvetlenie. Agentúru SITA informoval manažér kultúrnych aktivít Spišského múzea Ľuboš Petruška. Skupina Locus bude na hrade vystupovať aj počas dňa.

Pobočky SNM otvoria aj cez Veľkú noc

Špecializované múzea Slovenského národného múzea budú mať počas Veľkonočných sviatkov upravené otváracie hodiny. Počas všetkých štyroch voľných dní od 2. do 5. apríla bude pre návštevníkov otvorené Spišské múzeum v Levoči a Spišský hrad, Zámok Bojnice a hrad Červený Kameň. Na Veľký piatok 2. apríla bude otvorený hrad Červený Kameň a Spišský hrad od 9:00 do 16:00, Zámok Bojnice od 10:00 do 15:00, Spišské múzeum v Levoči – Mestská radnica, Dom majstra Pavla a expozícia Výtvarná kultúra na Spiši v čase od 9:00 do 17:00.

Odpovede

 1. České, poľské a slovenské hrady sa predstavia na Spiši

  S – spolupráca
  Ú – úspešné napredovanie a vývoj
  HRAD – hrad v jeho rovinách
  N – návštevník
  I – interaktivita prezentácie
  C – celkový prístup
  E – expozícia

  Hľadanie a nadväzovanie nových možností komunikácie a partnerstva
  7. – 8. august 2009
  Podujatie, spojí niekoľko hradov na stretnutí, ktoré je orientované na viacero rovín viažucich sa k spravovaniu a smerovaniu spravovania hradov v súčasnosti s ponúknutím vízií perspektív do budúcnosti.

  1.rovina
  medzinárodná konferencia s témou
  – Ochrana pamiatkového objektu a jej prezentácia
  (Hradné expozície ich podoba a smerovanie,
  formy a hranice zvyšovania návštevnosti
  a technické zabezpečenie objektov…)
  – Nové výskumy a ich prezentácia verejnosti
  (archeologický a architektonicko – historický
  výskum, forma a rozsah ich prezentácie verejnosti.
  – Využitie nonprofit marketingu pre kultúrne
  inštitúcie pôsobiace na trhu cestovného ruchu
  (Eventmarketing, PR, starostlivosť o značku)

  2. rovina
  Hrady sa predstavujú
  Celodenné prezentačné predstavenia jednotlivých hradov a lokalít formou kultúrnych, šermiarskych, divadelných a hudobných programov smerovaných
  k širokej verejnosti.

  Na drobné rozmenený názov konferencie Súhradnice 09 odkrýva viacero jej rovín. Ústredným slovom i motívom je hrad – teda objekt hradu vo všetkých jeho podobách a možnostiach rôznorodého chápania ako pamiatkovej budovy, architektonického skvostu, prezentačného priestoru i turistickej lokality. Hradné monumenty sú sprítomnením minulosti a podnecujú úvahy o ich budúcnosti. Preto je nevyhnutné hľadať nové možnosti komunikácie a partnerstva, nové možnosti a podoby spolupráce vo všetkých jej formách pre úspešné napredovanie a vývoj hradných objektov. Poukázať na rôznorodosť spôsobov ich správy a rôznorodosť prezentačných výstupov. Popri samotnej architektúre je potrebné všímať si aj návštevníka – jedného z najdôležitejších prvkov hradnej súčasnosti ako turistickej lokality. Nové spôsoby vytvárania interaktívnych prezentácií v súlade s historickým a umelecko – historickým zameraním týchto objektov je potrebné chápať spolu s komplexnými snahami o zatraktívnenie celkového prístupu vo všetkých rovinách , špecifikovaním charakteru smerovania hradných expozícií ako primárnej prezentačnej aktivity permanentne dopĺňanej o aktuálne poznatky a informácie.

  sobota 8. august 2009
  13,00 – otvorenie kultúrneho festivalu (dolné nádvorie)
  Poobedňajší program:
  Historický šerm, orientálne tance, dobová hudba, historické scénky (Aramis, Exulis, Fortis, Izis, Magna Moravia, Myia Sabah, Páni Spiša, Simonis, Tas, Tormen)
  Večerný program:
  19,00 – Indické a španielske tance (Damaru Praha)
  20,00 – W. Shakespeare – Oko za oko (divadelné predstavenie)
  21,30 – Sila zla (historický šerm)
  22,00 – Ohňová šou
  sprievodný program:
  Premietanie dokumentárnych filmov o hradoch – hradná expozícia 14,00 – 18,00
  Prezentácie hradov na dolnom nádvorí
  Hrnčiarstvo pod lipou – vytočte si, namaľujte a dajte vypáliť svoj vlastný hrnček – románske predbránie
  Maľovanie na tvár – dolné nádvorie
  Hradná kuchyňa – ochutnajte dobroty stredovekých kuchárok – horný hrad
  Hry a tvorivé dielne pre deti – Jiskrova pevnôstka

  zdroj…
  http://www.spisskemuzeum.com/suhradnice.html

Comments are closed.