Krajinov arkádie

Obnova.sk Fotografia

Neoklasicizmus v maďarskom výtvarnom umení dvadsiatych rokov 20. storočia. Výber zo zbierok maľby a grafiky Maďarskej národnej galérie.Na začiatku 20. rokov 20. stor. sa začala v maďarskom maliarstve nová kapitola. István Szőnyi, popredná osobnosť mladej generácie umelcov, vracajúcich sa z I. svetovej vojny, vytvoril svojimi monumentálnymi kompozíciami aktov a autoportrétmi nový štýl. Jeho kompozície s renesančným nádychom a heroické autoportréty inšpirovali mladých k „maľbe arkádie“. Tento neoklasicistický štýl si našiel viacero stúpencov. Jadro výstavy tvoria popri dielach Szőnyiho maľby Vilmosa Aba – Nováka, Erzsébet Korb a Károlya Patkóa, niekoľkými dielami sú zastúpení aj Jenő Paizs Goebel, Ernő Bánk, Jenő Gábor, Ernő Jeges, Henrik Stefán, Jenő Tarjáni Simkovics a Lajos Nándor Varga.

Obnova.sk Fotografia

Pálffyho palác GMB, Panská 19, Bratislava
Vernisáž: štvrtok 21. októbra o 16.30h
Kurátor: András Zwickl
Výstava potrvá do 5.12.2004

Galéria mesta Bratislavy
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11, 815 35 Bratislava, Slovak Republic, tel.: +421 2 54 43 15 56-8, fax: 54 43 26 11, e-mail: gmb@nextra.sk, www.gmb.sk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

WOLS – Fotografie, akvarely, grafiky

Galéria mesta Bratislavy a Goethe-Institut si Vás dovoľujú pozvať na vernisáž výstavy WOLS – Fotografie, akvarely, grafiky ktorá sa uskutoční vo štvrtok 2. 9. 2004 o 17h v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy na Františkánskom nám. 11 Kurátor: Ewald Rathke, Výstava potrvá do 3. 10. 2004

Igor Grossmann – Okno domova

Igor Grossmann (1924), rodák zo Žiliny, pôvodne magister farmácie, pôsobil dlhé roky ako lekárnik v Žiline. Od detstva ho formovali výrazné podnety z rodinného prostredia, bohatá domáca knižnica, priateľ Vincent Hložník, či učiteľ slovenčiny Dominik Tatarka. Od roku 1966 sa začal profesionálne venovať fotografii. Zachytával život na dedine, no svoj repertoár podstatne rozšíril aj na fotografiu reklamnú, priemyselnú, módnu a reportážnu.

Ester Šimerová – Martinčeková

Výstava predstaví tvorbu „prvej dámy slovenského maliarstva“ Ester Šimerovej – Martinčekovej (1909 Bratislava – 2005 Liptovský Mikuláš) zo zbierok GMB, slovenských galérií a súkromných zbierok. Vo svojej tvorbe vychádzala Šimerová priamo z Parížskej školy a odkazy avantgárd rozvíjala po návrate z Paríža v slovenskom umení.

Vstup povolený

Výstava VSTUP POVOLENÝ / Interpretácie diel zo zbierok GMB výtvarníkmi a deťmi, je súčasťou vzdelávacích programov, organizovaných Galériou mesta Bratislavy pre najmladších návštevníkov. Prezentuje šesť samostatných projektov – interpretácií mladých etablovaných výtvarníkov (Gabiky Binderovej, Hany Kalivodovej, Kunst – Fa, Lucie Lizákovej, Ľuby Sajkalovej a Dany Sochorovej), prepojených s detskými interpretáciami, vznikajúcimi pod ich vedením.