Fotografická výstava – Pamiatky v obnove III. – Industriál

Zámerom výstavy „Pamiatky v obnove III.- Industriál“ je prezentovať kvalitne realizované snímky, zozbierané z viacerých lokalít priemyselných a inžinierskych stavieb zo Slovenska aj zo zahraničia. Snímky na prezentáciu boli vybrané podľa zásady prieniku troch úrovní – dosiahnutia primeranej umeleckej formy, ukážky jasného technického obsahu a tiež zaujatia poetickým posolstvom. Zámerom autora (Ing. Ota Makýša, PhD.) je prezentovať, že v technickej činnosti stavebnej obnovy pamiatok visí aj čaro lokality a okamihu, ktorého sa praktická obnova stáva súčasťou, resp. ho často aj tvorí, prípadne ničí.

Výstava tak prispieva nielen k propagácii vhodných, resp. odsúdeniu nevhodných spôsobov prístupu k obnove, revitalizácii, a prezentácii industriálneho dedičstva, ale aj k prezentácii „genia loci“ pamiatok, ktorého zachovanie, zdôraznenie, oživenie, vytvorenie, či vzkriesenie je jedným z hlavných zmyslov pamiatkovej obnovy. Toto posolstvo je obzvlášť dôležité šíriť medzi technikmi – stavebnými inžiniermi a architektmi, pretože základným predpokladom kvalitnej pamiatkovej obnovy nie sú len technické znalosti, ale aj vzťah ku kultúrnemu dedičstvu. Výstav tak nadväzuje na predchádzajúce dve autorove výstavy v rokoch 2007 (drevené stavby) a 2006 (torzálne stavby).

Výstava je prístupná nielen študentom a pedagógom Stavebnej fakulty, ale širšej občianskej verejnosti, ktorá do priestorov výstavy má vstup. Projekt bol podporený grantom Ministerstva kultúry SR v projekte Obnovme si svoj dom a jeho realizátorom je Centrum technológie obnovy pamiatok pri Katedre technológie stavieb, Stavebnej fakulty STU.

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského ulica 11, vo foyeri pre aulami od B-003.

Čas trvania: od 4. decembra 2008 do 15. februára 2009

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Viedenská architektúra – územné plánovanie a obnova mesta

Výstava Viedenské architektúry prezentuje takmer 140 stavieb od rôznych architektov a umelcov, ktoré boli realizované (resp. rozostavané) v priebehu posledných štyroch rokov. Objekty odzrkadľujú základné tendencie súčasnej viedenskej architektúry, ako aj spôsoby a metódy udržovania a obnovy bohatého architektonického dedičstva rakúskeho hlavného mesta. Pri porovnaní dvoch objektov k danej téme vynikne rozdielnosť prístupu, napätie medzi dvojicami obrazov pomáha pozorovateľovi utvoriť si predstavu o architektonickom dianí vo Viedni na prelome tisícročí, ktoré je niečím viac než iba sumou stavebných objektov.