Fotografická výstava „Pamiatky v obnove II. – Staré drevo

Zámerom výstavy „Pamiatky v obnove II.- Staré drevo“ je prezentovať kvalitne realizované snímky, zozbierané z viacerých lokalít drevených stavieb zo Slovenska aj zo zahraničia. Snímky na prezentáciu boli vybrané podľa zásady prieniku troch úrovní – dosiahnutia primeranej umeleckej formy, ukážky jasného technického obsahu a tiež zaujatia poetickým posolstvom. Zámerom autora (Ing. Ota Makýša, PhD.) je prezentovať, že v technickej činnosti stavebnej obnovy pamiatok visí aj čaro lokality a okamihu, ktorého sa praktická obnova stáva súčasťou, resp. ho často aj tvorí, prípadne ničí.

Výstava tak prispieva nielen k propagácii vhodných, resp. odsúdeniu nevhodných spôsobov obnovy a prezentácie drevených stavieb, konštrukcií a detailov, ale aj k prezentácii „genia loci“ pamiatok, ktorého zachovanie, zdôraznenie, oživenie, vytvorenie, či vzkriesenie je jedným z hlavných zmyslov pamiatkovej obnovy. Toto posolstvo je obzvlášť dôležité šíriť medzi technikmi – stavebnými inžiniermi a architektmi, pretože základným predpokladom kvalitnej pamiatkovej obnovy nie sú len technické znalosti, ale aj vzťah ku kultúrnemu dedičstvu. Treba poznamenať, že podujatia takéhoto typu, obzvlášť so zameraním na pamiatkovú obnovu nemajú na Stavebnej fakulte zatiaľ – žiaľ – veľkú tradíciu.

Výstava je prístupná nielen študentom a pedagógom Stavebnej fakulty, ale širšej občianskej verejnosti, ktorá do priestorov výstavy má vstup. Projekt bol podporený grantom Ministerstva kultúry SR v projekte Obnovme si svoj dom a jeho realizátorom je Centrum technológie obnovy pamiatok pri Katedre technológie stavieb, Stavebnej fakulty STU.

Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Radlinského ulica 11, vo foyeri pre aulou B-001.
Čas trvania: do 15. februára 2007

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články