V Haliči rekonštruujú Csontváryho pamätný dom a galériu

Pamiatka na umelcov Tivadara Kosztku Csontváryho a Jánosa Mustóa, ktorí svojou činnosťou ovplyvnili históriu Slovenska i susedného Maďarska, sa zachová vďaka oprave kultúrno-historických centier v Haliči a v Eresztvény v Maďarsku. Ako informuje výkonný riaditeľ OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec, projekt cezhraničnej spolupráce medzi obcou Halič v Lučeneckom okrese a maďarským mestom Salgótarján je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 637 274,60 eur. K dominantám Haliče ako je haličský zámok, železničný domček s múzeom a Csontváryho galéria v prírode, vďaka projektu pribudne aj Csontváryho pamätný dom, ktorý bude v budove bývalej školy.

Cieľom obce Halič je rekonštrukcia budovy bývalej školy v obci na pamätný dom T. K. Csontváryho. Dom bude slúžiť nielen na prezentáciu jeho malieb, lekárne, ktorú v obci prevádzkoval 10 rokov a kde uložil svoje cenné diela, ale aj pre prezentáciu histórie obce Halič, rodu Forgáchovcov, hrnčiarstva a regiónu. „V spolupráci s OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie bude okrem iného pamätný dom slúžiť aj ako takzvaný informačný bod, ktorý bude návštevníkom poskytovať komplexné informácie o našom regióne,“ doplnil starosta obce Halič Alexander Udvardy, podľa ktorého tento krok zviditeľní obec aj región.

Na maďarskej strane Novohradu sa vytvorí pamätný dom J. Mustóa, ktorý bude sídliť v obnovenom turistickom dome Dornyai. Pamätný dom bude využívaný pre výstavy slovenských fotografov, maliarov, rezbárov i ľudových remeselníkov. Prostredníctvom cezhraničnej spolupráce chcú Partneri projektu zdôrazniť jedinečné kultúrne a historické hodnoty cezhraničného regiónu Novohrad/Nográd, prezentáciou tvorby a životov dvoch umelcov, ktorí tu pôsobili a zanechali svoje významné stopy.

Výsledkom projektu bude zviditeľnenie života a práce umelcov Csontváryho a Mustóa prostredníctvom vytvorenia informačných bodov pre návštevníkov, ako aj miesto pre organizovanie tvorivých dielní a organizovanie rôznych kultúrnych podujatí v spolupráci s Dornyaiho domom.

„Náš región chceme prezentovať turistom ako miesto plné zážitkov, ktoré sú postavené na niečom netradičnom a neopozeranom – či už sú to príbehy ľudí, alebo miest, ktoré odhaľujú históriu tohto regiónu,“ dodal Krahulec.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Projekt Pentapolitana podporí rozvoj kultúry

Pentapolitana je názov konceptu spolupráce regiónu východného Slovenska a pokračovaním spolupráce miest so spoločnou históriou a súčasnými výzvami. Ide o spoluprácu kultúrnych operátorov miest Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Košice, na ktorú má nadviazať spolupráca touroperátorov s cieľom rozvinúť cestovný ruch. Dohodli sa na tom komisie pre kultúru a zahraničné kontakty a komisie pre podnikateľskú činnosť a strategický rozvoj mesta Prešov a zástupcovia neziskovej organizácie Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Ako informovala hovorkyňa EHMK Jana Krajkovičová, na pracovnom stretnutí definovali možné oblasti spolupráce a doplnili už existujúce úspešné zapájanie sa kľúčových aktérov kultúrneho života v Prešove do programu v Košiciach prostredníctvom grantovej schémy MK SR.

Konferencia o hradoch na slovensko-maďarskom pomedzí

O hradoch od Trebišova po Čabraď na Slovensku a od Füzéru po Nógrád v Maďarsku budú diskutovať v dňoch 15.-16. apríla 2010 vo Fiľakove. Odborníci sa tu stretnú na medzinárodnej konferencii “Archeologický výskum a pamiatková obnova hradov od Hontu po Zemplín na dvoch stranách štátnych hraníc”. Podujatie, ktoré organizujú Hradné múzeum vo Fiľakove a Združenie hradov severného Maďarska, sa uskutoční na Mestskom úrade vo Fiľakove v rámci projektu “Medzinárodný rozvoj – budovanie siete: Kultúrna trať Po ceste severných hradov” podporenom Programom cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Odpovede