Dejiny skialpinizmu

Dejiny horského lyžovania, s podtitulom Skialpinizmus, je názov novej knihy Bohuslava Štofana, ktorú dnes na Štrbskom Plese čerstvým snehom pokrstili Stanislav Klaučo a Ladislav “Tatko“ Janiga. Publikácia sa venuje histórii lyžovania a pôvodu lyží a spôsob ich používania. Horské lyžovanie je na rozdiel od klasického, lyžovanie v neupravenom teréne v horskom prostredí. V knihe je zmienka aj o lyžiach – hnojniciach z Malej Fatry, ktoré gazdovia začiatkom 20. storočia používali pri hnojení polí v zimnom období. Unikátny pár takýchto ručne vyrobených lyží sa nachádza v budove horskej služby v Malej Fatre.

Kniha Dejiny horského lyžovania sa venuje nielen pôvodu lyží a horského lyžovania, ale aj ich využitiu až do dnešnej doby, keď sa horské lyžovanie delí na pretekový skialpinizmus, extrémne lyžovanie či prechody. V knihe “sú vyzdvihnuté osobnosti, ktoré v tomto smere niečo urobili,“ povedal pre SITA Štofan. Približne v 70. rokoch sa začína éra pretekárskeho lyžovania aj v tomto odvetví. Slováci majú podľa Štofana od počiatku vynikajúce umiestnenia v celoeurópskom i celosvetovom meradle. Slováci sú úspešní aj v oblasti extrémnych prechodov. Slovák Peter Valušiak, ako jeden z prvých ľudí na svete, prešiel naprieč Arktídou bez akejkoľvek podpory.

Kniha Dejiny horského lyžovania vyšla v náklade 2000 kusov a je v predaji nielen v kníhkupectvách, ale aj v športových obchodoch vo Vysokých Tatrách, v Poprade a budú aj na predaj na tatranských vysokohorských chatách. Bohuslav Štofan, rodák z Vysokých Tatier, má v domácom pohorí, ale aj v Pamíre, Ťan-šane a Alpách viac ako 250 ciest a vyše 20 prvozjazdov. V roku 1998 vydal lyžiarskeho sprievodcu Extrémne lyžovanie. Od roku 2001 je profesionálnym záchranárom Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…

Galéria NOVA

Galéria NOVA vznikla koncom roku 1990 a je najstaršou súkromnou galériou na Slovensku. Jej výstavný priestor sa nachádza priamo pod Michalskou bránou v centre Bratislavy. Medzi hlavné ciele galérie NOVA patria prezentácia najvýznamnejších trendov v súčasnom výtvarnom umení. Galéria NOVA sa hlavne orientuje a podporuje umelcov, ktorí sa venujú tvorbe sklenných objektov v duchu tradície Ciglerovej sklárskej školy.

NRODN KNINICA QUEBEKU

Kanadu tvor administratvne 10 provinci, z ktorch najvia je frankofnna provincia Quebec. Rozloha Quebeku je obrovsk. V porovnan s Eurpou je tak ako rozloha panielska, Portugalska, Franczska, Belgicka, vajiarska a Nemecka dokopy. Hoci anglofnni Kanaania tvoria len ptinu obyvatestva Quebeku, ovldaj 80% jeho ekonomiky…