Slovenské technické múzeum oslavuje 70 rokov fungovania

Obrázok k článku

Už 70 rokov je Slovenské technické múzeum v Košiciach (STM) celonárodnou múzejnou inštitúciou pre dejiny vedy a techniky. Pri tejto príležitosti sa 20. septembra na Malej scéne štátneho divadla Košice uskutoční slávnostný galavečer. STM a priatelia národnej kultúrnej pamiatky (NKP) Solivar pri príležitosti osláv 21. septembra slávnostne odhalia na múre Skladu soli pamätnú tabuľu prvého riaditeľa Technického múzea Štefana Butkoviča, ktorý bol zakladateľom a prvým riaditeľom technického múzea. Bol významným historikom, priekopníkom technického múzejníctva na Slovensku. Technické múzeum a následne Slovenské technické múzeum viedol od 1. novembra 1945 do 21. januára 1974.

 

Slovenské technické múzeum sa od svojho vzniku v roku 1947 výrazne podieľa na šírení historicko-technického povedomia, na rozvoji slovenskej kultúry a vzdelanosti v kontexte európskeho i svetového kultúrno-technického dedičstva. Mimoriadne bohatý, hodnotný a rozsiahly zbierkový fond, ktorý múzeum zhromaždilo počas sedemdesiatročnej existencie, je základom budovania špecializovaných expozícií, stálych vystavovaných súborov a krátkodobých výstav. Je v ňom zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, všeobecné strojárstvo, textilné stroje, energetika, polygrafia, kancelárske stroje, letectvo, hodinárstvo, stavebníctvo, vodohospodárstvo, dorozumievacia technika, elektrotechnika, fotografická a kinematografická technika, geodézia a kartografia, priemyselný dizajn, doprava, fyzika, astronómia.

 

Okrem hlavných expozícií v sídle STM v Košiciach v súčasnosti múzeum spravuje vysunuté múzeá, a to Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum letectva v Košiciach, Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej – expozícia fotografickej techniky, NKP Solivar v Prešove s expozíciou ťažby soli s rekonštruovaným objektom historického Skladu soli. Ďalej je v správe STM Kaštieľ v Budimíri, kde je expozícia historických hodín, Múzeum kinematografie rodiny Schusterovej a technická pamiatka Hámor v Medzeve. V Spišskej Novej Vsi je to vysunutá expozícia História baníctva na Spiši. Z výrazných počinov, ktoré múzeum realizovalo v posledných rokoch, je treba spomenúť projekt v rámci EHMK Košice 2013 – vybudovanie Vedecko-technického centra pre mládež, kde dominuje interaktivita a demonštrácie s dôrazom na technické disciplíny a exaktné vedy.

 

Tento rok je významný aj pre Múzeum letectva, ktoré si pripomína 15. výročie svojej existencie. STM v Múzeu letectva sústredilo vzácnu kolekciu leteckých motorov, leteckej prístrojovej techniky a originálov lietadiel, ktoré poskytujú prehľad o technickom vývoji lietadiel a informácie súvisiace s vývojom letectva ako takého. Sprístupnené sú expozície Počiatky letectva do roku 1945, Vývoj letectva a leteckej techniky po roku 1945, Letecká prístrojová technika, Letecké konštrukcie a unikátna Galéria lietadiel – expozícia leteckej techniky získanej ako dary od prezidentov a vlád rôznych štátov Európy, USA a Číny.

 

O významnom postavení múzea svedčí aj skutočnosť, že STM sa v prestížnej národnej súťaži Múzeum roka stalo trikrát jej víťazom v kategórii špecializovaných múzeí a galérií s celoštátnou pôsobnosťou. Ocenená bola vysoká profesionalita a skvalitňovanie odborných múzejných činností v rokoch 2008, 2010 a 2013. Zásadnými počinmi STM prihlásenými do súťaže boli okrem iných unikátna Sieň elektrických výbojov (2008), modernizácia expozícií Hutníctvo a Metalurgia (2010), komplexná reinštalácia expozície Počiatky letectva do roku 1945 a vydanie Slovníka historických technických pojmov a výrazov (2013).

 

Medzi významné ciele Slovenského technického múzea patrí rozšírenie prezentácie dopravy prostredníctvom pobočky STM - Múzea dopravy v Bratislave o témy riečna doprava a lodná preprava. Múzeum v roku 2013 do svojej správy prevzalo loď – remorkér Šturec, na ktorej by v blízkej budúcnosti v Zimnom prístave v Bratislave malo vzniknúť Múzeum riečnej a lodnej dopravy.

 

Pri príležitosti 70. výročia svojho vzniku pripravuje Slovenské technické múzeum v dňoch 20. – 22. septembra osobitný program s účasťou vzácnych hostí zo Slovenska a zahraničia. Do metropoly východu zavítajú hostia z múzejných inštitúcií aj bývalí a súčasní zamestnanci. Uskutoční sa trojdňová konferencia Múzeá vedy a techniky, ktorej zámerom je výmena informácií o aktuálnej situácii v oblasti komplexnej ochrany technického kultúrneho dedičstva realizovanej lídrami technického múzejníctva na území bývalého Československa. Špeciálny priestor konferencie je vyhradený na prezentáciu unikátov v samostatnej kategórii múzejných zbierok.

 

Objekt Národnej kultúrnej pamiatky Solivar - sklady soli

Obrázok k článku

Po požiari zrekonštruovaná budova skladov soli

Obrázok k článku

 

 


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.