Châteaux po našom – Výstava fotografií mapujúcich chátrajúce kaštiele na Slovensku

Obrázok k článku od zora.

Centrum architekta L. E. Hudeca, Skuteckého 22, Banská Bystrica otvára vo štvrvrok 1.8.2019 výstavu Châteaux po našom.

Fotografka Jana Šturdíková Vás prevedie exkurziou po kaštieľoch na Slovensku citlivo zachytených
autorkiným pohľadom cez hladáčik fotoaparátu. Počas 5-ročného obdobia autorka navštívila 150 miest s cieľom zdokumentovať aktuálny stav opustených a chátrajúcich kaštieľov,  ktoré rozdeľuje do kategórií podľa ich poslednej funkcie.

Podnetom vzniku projektu bola fotografia chátrajúceho kaštieľa v Želiezovciach, doplnená sprievodným textom chváliacim sa jeho bohatou históriou, ktorý však vôbec nekorešpondoval s jeho súčasným smutným stavom. Rozpracovaný projekt v bakalárskej práci na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave prerástol do komplexného celku, ktorý bol vydaný aj v knižnej podobe v apríli 2019.

Obrázok k článku od zora.

Aktuálny stav roztrúsených národných klenotov po Slovensku a ich posledné využitie v podobe zberne surovín, zábavného podniku, skladu i posilňovne neprispieva k našej kultúrnej uvedomelosti a touto výstavou by radi prispeli k zlepšeniu súčasnej situácie.

Súčasťou podujatia. bude prezentácia knižného spracovania projektu. 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede