Britské múzeá

Obnova.sk Foto

BRITISH MUSEUM – je najväčším komplexom zbierok vo Veľkej Británii. Jeho expozície obsahujú zbierkové predmety afrických kultúr – históriu, sociálne zriadenie jednotlivých kmeňov, ale hlavne zachytávajú históriu Egyptu ako sú náboženské relikvie, oblečenie, úžitkové umelecké predmety či peniaze a pod.. Ďalej sa tu nachádzajú ukážky z reštaurovania a konzervovania, ale aj z vedeckého skúmania. Významnou expozíciou je história o objavení Ameriky a jej celkový vývoj. Výstava je rozdelená na Latinskú a Severnú časť. Expozícia o Ázii sa sústreďuje hlavne na Indiu, Malú a Strednú Áziu, Čínu, Kóreu a Japonsko.

Obnova.sk Foto

Časť venujúca sa samostatnej Britskej kultúre sa delí na predrománske, románske a porománske obdobie a samostatnú umeleckú časť. Európske oddelenie prezentuje Východnú a Západnú časť, ďalej Rím a Grécko (Antiku). Ako samostatné expozície sa tu nachádzajú aj Blízky Východ a Pacifik (Austrália, Nový Zéland a kultúry s menších ostrovov).

Obnova.sk Foto

Toto múzeum poskytuje aj iné služby ako sú organizovanie seminárov, prednášok či konferencií. Majú špičkovo vybavené konzervátorské dielne, informačné strediská a podobne. Múzeum spolupracuje s množstvom iných vládnych aj nevládnych organizácií po celom svete. Má vyše 40 (štyridsať) pobočiek na ostrovoch a ďalších 23 (dvadsaťtri) informačných centier. British Museum patrí medzi najväčšie múzeá na svete a právom sa považuje ako národné dedičstvo Britov.

NATIONAL MUSEUMS LIVERPOOL – toto múzeum sa stalo národným až v roku 1986 pre rôznorodosť jeho zbierok. Spolu s British Museum patrí medzi najväčšie vo Veľkej Británii. Otvorené však bolo už v roku 1851.

Pod jeho správu patria – LIVERPOOL MUSEUM (1860)
THE WALKER (1877)
LADY LEVER ART GALLERY (1922)
MERSEYSIDE MARITIME MUSEUM (1980)
MUSEUM OF LIVERPOOL LIFE (1993)
HM CUSTOMS and EXCISE NATIONAL LIFE (1994)
THE CONSERVATION CENTRE (1996)

Toto múzeum podporuje rôzne akcie umelecko-tvorivého charakteru či vedy. Ďalej má kvalitne vybavené vedecké pracovne, ktoré sú celosvetovo uznávané. Už zo štatistických údajov je zrejmé, že sa jedná o pamiatkový „kolos“, ktorý uchováva nepredstaviteľné množstvo zbierkových predmetov. Ich počet presahuje hodnotu jedného milióna zbierkových kusov. Spolu tvoria približne 20 000 (dvadsaťtisíc) kolekcií. Organizuje študijné programy pre 150 000 študentov. Organizuje konferencie, semináre a kultúrne akcie pre verejnosť alebo vedecké kruhy. Ročne vypožičiava 3000 (tritisíc) kusov zbierkových predmetov pre vedecké a študijné potreby.

LIVERPO1OL MUSEUM – patrí pod správu NATIONAL MUSEUMS LIVERPOOL.

Obnova.sk Foto

Jeho ohromnú zbierku tvoria kolekcie z oblasti archeológie, etnológie prírody či planetária. Múzeum ponúka aj fosílie, dinosaurie kostry, zachytáva zvyky svetových kultúr, vesmír zobrazuje planetárium (fragmeny s meteoritov).
Dôležitosť a veľkosť múzea zdôrazdňuje aj ten fakt, že múzeum sa momentálne sťahuje do novej oveľa väčšej modernej budovy. K ostatným službám tak pribudnú aj ďalšie ako kaviareň, detské bloky alebo audiovizuálne centrum.

IMPERIAL WAR MUSEUM – ide o komplex múzeí, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach Veľkej Británii. Jedno z nich sa nachádza v Londýne. Toto múzeum zachytáva situáciu počas 2. svetovej vojny, životné situácie obyčajných ľudí vo Veľkej Británii opisuje konkrétne situácie a celkovú atmosféru vojnových rokov.
Múzeum v Duxforde spravuje zbierky vojnového letectva. Nachádza sa tam približne 180 kusov historických lietadiel, rozdelených podľa jednotlivých značiek a zamerania (Biplanes, Spitfires, Concorde,…). Dvojplošníky, stíhačky, bombardéry ale aj civilné dopravné lietadlá.
V Londýne sa nachádza aj expozícia umiestnená priamo v bunkri , v ktorom počas bombardovania Londýna v roku 1940 zasadal vládny kabinet na čele s Winstonom Churchilom. Sú tu sprístupnené aj niektoré dokumenty týkajúce sa plánov stratégií s vojnových misií.
V Belfaste zase nájdeme múzeum MHS Belfast. Ide už o vyradený vojnový krížnik. Ten je upevnený pri móle a nachádza sa na ňom stála expozícia o 2. svetovej vojne. Podáva svedectvo o jeho vyradení počas bojov nemeckou ponorkou. Ide o zaujímavý pohľad britských námorníkov na samotné boje.
IWM North je situovaný priamo v priestoroch banky v Manchestri. Špecifikom tohto múzea je jeho „provokatívny“ výklad. Ide o „naturalistické“ zobrazenie hrôz vojny.
Ako posledné je múzeum Holocaust Exhibition – tu sa nachádzajú zbierky a materiály opisujúce holokaust Židov. Plány ako ich úplne vyvraždiť. Hrôzy koncentračných táborov. Všetko je zachytené na originálnych listov dozorcov alebo na fotografiách a krátkych filmoch.

UNIVERSITY MUSEUM OF ZOOLOGY CAMBRIGE – zbierky tohto múzea majú rozsiahly charakter, vedecky uznávaný a často používaný vo vedeckých kruhoch. Táto inštitúcia bola už pri tvorbe zbierok navrhnutá pre národné aj medzinárodné vedecké účely. Je súčasťou univerzity ako katedra zoológie a celé zariadenie je upravené pre potreby študovania a vedeckého bádania. Organizujú sa tu tzv. univerzitné kurzy. Ako celok sa považuje za jednu z najkomplexnejších zbierok v danom odbore.

SCOTT POLAR RESEARCH INSTITUTE (SPRI) – je súčasťou University of Cambrige. Ide o jednu z najstarších zbierok, ktoré však boli skompletované neskôr. Múzeum sa zameriava na obidva póly Zeme – Antarktídu a Arktídu. Zariadenie je podkatedrou katedry geografie. Pracujú tu výskumné skupiny skúmajúce tieto zemepisné oblasti. Múzeum obsahuje aj špeciálnu knižnicu. Volá sa Shackleton Memorial Libary. Je to rozsiahla zbierka učebníc, článkov vrátane máp a pôdorysov Arktídy a Antarktídy. Sú tu obsiahle bibliografie všetkých známych aj menej známych bádateľov obidvoch pólov. Existuje aj klub priateľov knižnice, ktorý organizuje ešte množstvo vedľajších aktivít pod záštitou múzea.

THE QUEEN´S GALLERY AT BUCKHINGAM PALACE – je miesto zasvätené pre výstavné symboly kráľovskej kolekcie a rôznym zbierkam výtvarného umenia, ktoré symbolizujú silu monarchie. Vznikla v 60 rokoch 20. storočia na západnej strane Buckhingamského paláca. Pre bombový útok bola presídlená. Prešla určitým vývojom a 21. mája 2002 bola znovu otvorená pre verejnosť. Pôvodná budova bola navrhnutá Johnom Nashom. Ako jedna z častí z troch identických pavilónov. Dokončená bola v roku 1831. Zničili ju počas vojny v roku 1940. V roku 1962 na podnet kráľovnej a Vojvodu z Edinburgu bolo táto inštitúcia zmenená na kráľovskú galériu. Stala sa miestom výstav pre verejnosť. Oficiálne bola otvorená 25. júla 1962. Ako prvé boli vystavené kráľovské klenoty. Významnú časť diel tvorili portréty svetoznámych autorov ako boli Leonardo da Vinci (1969), van Dyck (1968) alebo Canaletto (1980). Expozícia bola doplnená fotografiami kráľovskej rodiny, známkami a rôznymi filatelistickými predmetmi.

MUSEUM OF WALES LIFE – otvorili ho 7. júla 1948. Považuje sa za jeden zo symbolov národného dedičstva Walesu. Múzeum zobrazuje život Walesanov, ich prácu, ako trávia voľný čas. Zachytáva plynutie dejinných udalostí za posledných päťsto rokov týchto obyvateľov.

Obnova.sk Foto

Múzeum stojí na pôde hradu St. Fagans. Neskôr v 16. storočí bola pristavaná ďalšia budova, ktorá bola financovaná z darov obyvateľstva Walesu. V okolí sa nachádza 100 akrov parku. Komplex sa skladá z troch originálnych budov a jednej kaplnky. Zbierky prezentujú život obyvateľstva z rôznych kútov krajiny. Niektoré expozície fungujú na báze work-shopov. Napríklad prácu a bežný život kováčov, debnárov a iných remeselníkov. Realizujú sa tu ukážky pôvodných remesiel spojených s predajom (work-shop). Vo vnútri sú expozície kostýmov, vecí dennej potreby alebo náradia farmárov.
Organizujú sa tu aj špeciálne dočasné výstavy v presných časových intervaloch dokonca existuje možnosť vidieť práce na poliach pôvodnými metódami obrábania pôdy v historických kostýmoch.
Po prezretí celej expozície si návštevníci vytvoria presný obraz o živote starých obyvateľov Walesu.

LEEDS CITY ART GALLERY – jedná sa o obrazovú galériu. Nájdu sa tu diela tradičnej maľby, sochárstva, akvarelov. Ide väčšinou o britských autorov, ale zastúpenie tu majú aj svetový majstri. Existuje tu aj možnosť predaja diel dnešných autorov. Organizujú sa predajné výstavy diel modernej tvorby. Táto časť sa nazýva Henry Moore Institute. Podobný systém existuje aj v Shop and Desing Gallery.

SHEFFIELD CITY ART GALLERIES – galéria bola otvorená v apríli v roku 1998. Ide teda o pomerne nové zariadenie. Bolo zriadené na mieste bývalého mestkého múzea. Ide o sieť galérii a to – Millenium Galleries, Graves Art Gallery, City Museum, Mappin Art , Gallery, Bishop´s House
Zaujímavosťou tejto galérie je, že organizuje výstavy o živote svojich návštevníkov. Majú pomerne presné štatistické údaje aké skupiny obyvateľstva ich navštevujú a podľa nich organizujú malé výstavy z ich zvykov či tradícií. Má výborne rozpracovanú starostlivosť o zbierky a aj tým sa zaraďuje medzi najmodernejšie prevádzky svojho druhu.

WALLACE COLECTION – skladá sa z troch zbierok. Dve sú súčasťou národného múzea, tretiu tvoria súkromné zbierky. Galéria bola otvorená hlavne z iniciatívy bohatej vdovy Lady Wallace, ktorá pre múzeum poskytla rodinné obrazy. Múzeum bolo zriadené v roku 1897. Najprv len pre súkromné potreby ale v roku 1900 sa stáva prístupná aj pre verejnosť. Táto zbierka patrila v 19. storočí medzi najlepšie svojho druhu. Neskôr bola doplnená kompletnou sériou obrazov a vzácnou zbrojnicou zo 17. storočia.

Múzeum voskových figurín MADAME TUSSAUD – zakladateľkou tohto múzea je Marie Grosholtz neskôr Tussaud. Narodila sa v roku 1761 v Štrasburgu. Neskôr sa presťahovala do Paríža, kde začínala o majstra Curtiusa.

Obnova.sk Foto

Išlo o talentovanú umelkyňu, ktorá už ako sedemnásťročná vystavila svoje prvé známe dielo voskovú sochu Voltaira v Paríži v Palais Royal. Touto výstavou prakticky prerazila a stala sa dvornou umelkyňou u kráľa Ľudovíta XVI.. Postupne sa začali figuríny množiť a založila sa putovná výstava, ktorá ale nakoniec zakotvila v Londýna na Baker Street. Ešte predtým však mala aj prezývku „strašidelná“ (The Chambers of Horrors), pre niekedy až silné naturalistické zobrazenie mŕtvych. V roku 1925 zničil požiar veľkú časť zbierky a múzeum bolo poškodené aj bombardovaním. Kolekcia však bola obnovená a dnes Múzeum Madame Tussaud patrí medzi najväčšie atrakcie vo Veľkej Británii.

Existujú aj mnohé ďalšie múzeá a nie je možné vymenovať všetky. Tu je zoznam ešte niektorých známejších múzeí:

24 HOUR MUSEUM
ASHMOLEAN MUSEUM OF ART AND ARCHEOLOGY, OXFORD
COURTAULD INSTITUTE GALLERY
LAING ART GALLERY
SAATCI COLLECTION
THE FITZWILLIAM MUSEUM, CAMBRIDGE
YORK CITY ART GALLERY
TOWNELEY HALL GALLERY

Použitá literatúra:

www.artmuseum.cz, www.royal.gov.uk, www.nmgw.ac.uk,
www.iwm.org.uk, www.sheffieldgalleries.org.uk,
www.wallacecollection.org.uk, www.liverpoolmuseum.org.uk, www.british-museum.ac.uk, www.leeds.gov.uk

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Do múzeí v Maďarsku zdarma !

(Pavel Fabian, www.obnova.sk)
Na základe rozhodnutia Vlády Maďarskej republiky, ktoré prijala na svojom zasadnutí 21. apríla 2004, je vstup do stálych expozícií 24 múzeí, ktoré sú financované priamo zo štátneho rozpočtu, od 1. mája 2004 bezplatný pre všetkých návštevníkov. Toto opatrenie je naplnením jedného z bodov Európskeho plánu, ktorý zverejnil predseda maďarskej vlády vo februári 2003. Opatrenie sa netýka dočasných expozícií, čo má múzeá motivovať k poriadaniu návštevnícky príťažlivejších výstav.

Slovenské národné múzeum

Slovenské národné múzeum je najväčšou múzejnou inštitúciou v Slovenskej republike. Pôsobí viac ako sto rokov. Má vo svojom zbierkovom fonde viac ako 3,5 mil. zbierkových predmetov zo všetkých vedných odborov. Spravuje aj niekoľko desiatok objektov, mnohé sú zapísané v Registri kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Múzeum taktiež spravuje dve múzea ľudovej architektúry v prírode, päť hradov, ktoré patria k najnavštevovanejším na Slovensku. Spišský hrad je súčasťou pamiatkovej rezervácie na Spiši, zapísanej do Registra svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Vlastivedné múzeum v Galante oslavuje štyridsiatku

Vlastivedné múzeum v Galante v tomto roku oslavuje 40. výročie svojho vzniku. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ múzea Jozef Keppert, za celú dobu existencie sa im podarilo zhromaždiť viac ako 20-tisíc zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú históriu a ľudovú kultúru okresu Galanta. Prevažná časť je súčasťou etnologickej zbierky, obsahuje napríklad ľudový odev či náradie, najmä z galantského regiónu. Ďalšie predmety sú zaradené do historickej, umeleckej a archeologickej zbierky. Mnohé zbierkové rarity však ešte len čakajú na reštaurovanie. Súčasťou osláv 40. výročia bude aj výstava, ktorú otvoria 10. novembra. Návštevníkom ponúkne výber toho najlepšieho zo zbierok múzea. “Verejnosť doteraz nemala možnosť vidieť napríklad predmety nájdené pri archeologickom výskume v Gáni,” uviedol Keppert.