Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

Titulny obrazok blogu uzivatela: harp

PhDr. Katarína Kosová, generálna riaditeľka

Pamiatkový úrad Slovenskej Republiky
Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava        
V Banskej Štiavnici, 2. 1. 2012

 

Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici.

Podpísaní občania, žiadame generálnu riaditeľku Pamiatkového úradu SR, aby odvolala riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici PhDr. Miroslava Suru. Rozhodli sme tak konať z nasledovných dôvodov.  
Škandalózne rozhodnutia

V Banskobystrickom kraji, teda v územnej pôsobnosti úradu riadeného M. Surom,  sú neraz vydávané také rozhodnutia, ktoré sú preukázateľne proti záujmom ochrany pamiatkového fondu.
Príkladov, kedy M. Sura a ním riadený pamiatkový úrad sa dopustil vážneho odborného zlyhania,  alebo konania, ktoré vyvoláva dojem uprednostnenia individuálneho záujmu pred verejným, je celý rad, pričom viaceré z nich v rámci preskúmavania opakujúcich sa podnetov  konštatoval samotný Pamiatkový úrad SR ako aj Pamiatková inšpekcia MK SR.

Podľa nášho názoru krajský pamiatkový úrad povoľuje v pamiatkovo chránených územiach také prestavby, dostavby a novostavby, ktoré sú v príkrom rozpore s platnými zásadami ochrany pamiatkových území, ako aj s medzinárodným Dohovorom na ochranu kultúrneho dedičstva, a to najmä v Banskej Štiavnici a v Banskej Bystrici.  Máme vedomosti, že jednotlivé žiadosti investorov sú v prípade „nesprávneho uberania sa veci“ odnímané zamestnancom úradu, ktorým boli veci pridelené a následne sú „vybavované“ poddajnejšími  pracovníkmi.
Sme toho názoru, že doterajšie pôsobenie M. Suru vo svojej spoločensky zodpovednej funkcii poškodzuje deklarované snahy ústredného orgánu štátnej správy v oblasti ochrany  kultúrneho dedičstva, špeciálne v prípade  ochrany hodnôt lokality Banská Štiavnica a technické pamiatky jej okolia, zapísanej do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva  UNESCO. 

Nekonanie v prípadoch zanedbania starostlivosti o kultúrne pamiatky.
Napriek tomu, že pamiatkový zákon umožňuje konať voči majiteľom v prípadoch, kde zanedbaním starostlivosti hrozí poškodenie alebo aj zánik kultúrnej pamiatky, KPÚ za posledné roky nekonal efektívne v tejto oblasti, napriek mnohým upozorneniam, že hrozí zánik niektorých cenných objektov. Výsledkom sú zaniknuté alebo ťažko poškodené pamiatky, ktorých strata má značnú spoločenskú hodnotu. 

Celkové vystupovanie a správanie riaditeľa KPÚ ako štátneho zamestnanca
Sme toho názoru, že miera arogancie a povýšenectva, s akou sa stretávajú niektorí účastníci konaní  pri rokovaniach s M. Surom  je nezlučiteľná s etickým kódexom štátneho zamestnanca, ako aj základnou ľudskou slušnosťou. K prejavom neprijateľného správania patrí aj napísanie hanopisu, ktorý nesie znaky autorstva KPÚ BB, ktorý bol napísaný koncom roka 2010 na adresu aktivistov v Banskej Štiavnici pod iným menom.
Na uvedené problémy opakovane už niekoľko rokov upozorňujeme nadriadených na Pamiatkovom úrade SR a tiež na Ministerstve kultúry SR. Vzhľadom na to, že popísaná situácia sa napriek našim podnetom a upozorneniam nezmenila, rozhodli sme sa na neriešený problém  upozorniť verejnosť formou verejnej výzvy.

Signatári výzvy:
Mgr. Martin Macharik, Banská Štiavnica
Ing. arch. Ľubica Paučulová, Banská Štiavnica
Ing. arch. Katarína Vošková, Banská Štiavnica
Ing. arch Pavel Fabián, Banská Štiavnica
Mgr. Branislav Solovic, Banská Štiavnica
Ing. arch. Ľudmila Priehodová, Banská Bystrica
Ing. arch. Václav Chochol, Banská Bystrica                                            
Ing. Otto Štroffek, Banská Bystrica
PhDr. Klára Kubičková PhD., Banská Bystrica
Mgr. Jozef Ďuriančík, Banská Bystrica
Ing. Miroslav Bartek, Banská Bystrica
Ing. Karol Bartek, Banská Bystrica
Ing. Miroslava Supuková, Banská Bystrica
Ing. arch. Mikuláš Rohrböck, Banská Bystrica

Kontakt:
Mgr. Martin Macharik 0905360307, Ing. arch Ľubica Paučulová, stiavnica@stiavnica.sk
Višňovského 3, 96901, Banská Štiavnica

Na vedomie:
Mgr. Daniel Krajcer, minister kultúry SR, Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Mgr. Branislav Rezník, generálny riaditeľ, Sekcia kultúrneho dedičstva, Ministerstvo kultúry SR

 

Výzvu možno podporiť tu:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=636587


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Obrázok používateľa oko
oko
Offline

Toot som videl dnes vecer na TA3:

http://www.ta3.com/clanok/7268/aktivisti-a-architekti-ziadaju-hlavu-sefa...

Obrázok používateľa asomtam
Offline

 

 

Obrázok používateľa skatula
Offline

A to je všetko čo tento človek spáchal ?

Obrázok používateľa oko
oko
Offline

Toto je zaujimave. http://www.obnova.sk/stitky/miroslav-sura

Obrázok používateľa michal
Offline

Diskusia spod peticie z partnerskeho portalu Changenet:

 

7.1.2012 22:49 | Ivan Bútora

 

Podporujem výzvu!
Obávam sa však, že zrelá na odstúpenie by bola samotná riaditeľka PÚ SR Kosová - žiaľ, minister kultúry sa v tejto veci k ničomu nezmohol.

7.1.2012 11:08 | pes

Do portálu Obnova som pridal výzvu aj s fotografiami: www.obnova.sk/blog/otvorena-vy...
Ad: Otvorená výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici

 

6.1.2012 21:21 | -

skôr ako reakcia niektorého nadriadeného, PhDr. Súru (1948) zoberie sociálna poisťovňa (zase bude cicať zo štátneho), alebo zubatá...

6.1.2012 21:19 | -

Minister Krajcer (SaS) sa vyjadril, že PhDr. Súra (SMER) je "človek na správnom mieste". Poradiť si nechal poradiť od Chmela (Most-Hnid)...

Obrázok používateľa rudozlesa
Offline

Ja sa obávam, že aj keď  tam už nebude p.Sura, bude tam iný štátny úradník  typu "Made in Slovakia" prepojený na súkromnú sféru a bude z toho ryžovať.

Obrázok používateľa vrak
Offline

Pokiaľ mi je známe, p. Sura sa do funkcie dostal v prvom rade vďaka priateľským vzťahom s p. Kosovou. Politické kabáty potom údajne menil podľa okolností. Za predchádzajúcej vlády sa hovorilo, že vstúpil so Smeru; za tejto vlády, že má podporu SaS.

Obrázok používateľa leguan
Offline

Systém politických nominácii lividuje štátnu správu už viac ako 20 rokov. Pokiaľ sú a budú vedúci úradov nominovaní miestnou politickou klikou zákon je a bude úplne irelevantný - dôležité je plniť vôlu tých ktorý ťa tam dosadili.    

Pokiaľ sa to nezmení  nezmení sa u nás nič. 

Obrázok používateľa pes
pes
Offline

Par fotografii k teme.

Navrh novostavby Vodarenska ul 39 BS, Schvalil p. Sura Navrh novostavby Vodarenska ul 39 BS, Schvalil p. Sura "Rekonstrukcia" banickeho domu vodarenska 39 BS "Rekonstrukcia" banickeho domu vodarenska 39 BS Pusty-hrad, lavicky? Pusty-hrad, lavicky?

Voľby prehliadania komentárov

.

pes - blog

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.