Dopytová výzva na digitalizáciu kultúrneho dedičstva bola vyhlásená

Obrázok k článku

Včera bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu dopytovo-orientovaných projektov „Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových  a fondových inštitúcií. Dátum uzavretia výzvy na predkladanie žiadostí o NFP bol stanovený na 14. máj 2012.

Výzva je zameraná na:
–    záznam, zbieranie, dlhodobé archivovanie a ochranu digitálneho obsahu, webharvesting, webarchiving
–    systematickú podporu fyzickej digitalizácie kultúrneho, vedeckého a intelektuálneho dedičstva vrátane digitalizovania záznamov audiovizuálneho fondu /filmového + audio/
–    digitálnu rekonštrukciu filmových materiálov
–    digitálnu rekonštrukciu audio a audiovizuálnych záznamov
–    systematickú digitalizáciu a sprístupňovanie digitálneho obsahu pamäťovými a fondovými inštitúciami.

V rámci výzvy sú oprávnenými žiadateľmi: rozpočtová organizácia a jej zariadenia (zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), príspevková organizácia (zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), verejnoprávna inštitúcia. obec, mesto (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, združenia obcí, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) a samosprávny kraj (zákon č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov).

Obrázok k článku

Podrobnejšie informácie sú uverejnené na adrese:
http://www.opis.culture.gov.sk/aktualne/vyhlasenie-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-realizaciu-dopytovo-orientovanych-projektov#XLrLdvB3SPRm-pzJeSNwHg

Zdroj: MK SR

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Odpovede

Comments are closed.