Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012

Obrázok k článku

Výzva na podávanie nominácií na Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2012 za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky udelí v roku 2012 už po piaty raz Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky (ďalej len Cena). Cena bude udelená pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý sa oslavuje každoročne 18. apríla.

Laureáta ceny vyberie 7-členná komisia odborníkov, ktorú podľa štatútu ceny vymenovala generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Ocenení budú maximálne 3 nominovaní, z toho jeden in memoriam.
Členmi komisie sú: Mgr. Slavomír Katkin (predseda), Ing. arch. Viera Dvořáková, Ing. arch. Ivan Gojdič, PhDr. Peter Maráky, PhDr. Mária Poláková, Mgr. Eva Ševčíková, Ing. Anna Valeková.

Uzávierka nominácií je  15. marca 2012. Nominácie sa posielajú písomnou formou poštou alebo mailom na adresu tajomníčky komisie. Nominácia musí obsahovať stručný životopis kandidáta a odôvodnenie jeho nominovania v danom roku.

Kontaktnou osobou a tajomníčkou komisie je Mgr. Mária Riháková, tel. 02/2049 1242, rihakova@snm.sk.
Poštová adresa: Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články