Barborská cesta prevedie turistov históriou baníctva

Obrázok k článku

Na históriu baníctva, ale aj k sakrálnym pamiatkam či prírodným zaujímavostiam stredu Slovenska má turistov prilákať Barborská cesta, ktorú ako nový produkt pútnického cestovného ruchu slávnostne otvorili v piatok v Banskej Bystrici. V spolupráci s miestnymi samosprávami, podnikateľmi v oblasti cestovného ruchu a ďalšími partnermi ju vytvorilo občianske združenie Terra Montanae.

 

Trasu pútnickej, respektíve poznávacej Barborskej cesty, pomenovanej podľa patrónky baníkov – svätej Barbory, tvorí zhruba 188-kilometrový okruh z Banskej Bystrice cez Španiu Dolinu, Staré Hory, Krahule, Kremnicu, Sklené Teplice, Banskú Štiavnicu, Zvolen do Banskej Bystrice, určený na pešiu turistiku a cykloturistiku. Rozdelený je na deväť etáp, z ktorých každú možno zvládnuť pešo za jeden deň, a je na ňom 29 zastavení. Návštevníkom ponúka možnosť spoznať pamiatky spojené s históriou baníctva, ale aj ďalšie kultúrne, religiózne, technické a prírodné pozoruhodnosti, vrátane napríklad Harmaneckej jaskyne, zrúcanín hradov Šášov a Pustý hrad či dreveného artikulárneho kostolíka v Hronseku. Značenie tvoria drevené tabuľky so zobrazenou čiernou vežou na žltom podklade, ako smerovníky slúžia drevené veže. „Spustením projektu sa zavŕši takmer dvojročná práca nadšencov spojená s veľkým úsilím a entuziazmom. Iniciatíva bola od začiatku založená na viere urobiť zo stredoslovenského banského regiónu atraktívnu destináciu bez významnej podpory zo strany štátu a územného celku. Naším vzorom je cesta Johannesweg v Hornom Rakúsku, kde sa už po dvoch rokoch od jej spustenia dostavil očakávaný efekt. Verím, že aj u nás Barborská cesta naštartuje ostatné subjekty, ktoré sa partnersky do projektu zapoja,“ uviedol autor projektu Juraj Slašťan z OZ Terra Montanae. Verí, že Barborská cesta pritiahne hlavne turistov z nemecky hovoriacich krajín, keďže vedie oblasťou v stredoveku silne formovanou aj nemeckým obyvateľstvom.

 

Ako uviedol Roman Neradný z OZ Terra Montanae, údržbu Barborskej cesty a jej propagáciu bude združenie financovať z predaja bedekrov, ktoré budú pre pútnikov slúžiť zároveň ako pas. „Mapuje každú etapu, teda každý nový deň, je v ňom opísaná náročnosť trasy, čo všetko možno na nej vidieť a aké služby sú tam. Motivujeme návštevníkov, aby do tohto pasu zbierali pečiatky. Keď nazbierajú minimálne deväť, získajú odznak, ktorý je dokladom, že absolvovali túto cestu,“ povedal pre agentúru SITA Neradný s tým, že po nazbieraní všetkých 18 pečiatok dostanú turisti aj certifikát o absolvovaní cesty. Vysvetlil, že pečiatky možno získať v komerčných cieľoch, ako sú ubytovacie a reštauračné zariadenia, a nekomerčných cieľoch ako sú informačné centrá či múzeá. Bedeker si pútnici môžu kúpiť u všetkých partnerov Barborskej cesty, certifikát o absolvovaní cesty a odznak môžu získať na stanovených registračných miestach.

 

Otvorenie Barborskej cesty bolo v piatok 1. mája na poludnie v areáli banskobystrického mestského hradu. Po príhovoroch a kultúrnom programe nasledovalo slávnostné vykročenie na prvú etapu do Španej Doliny.

 

 

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Európska železná cesta

Projekt poznávacej turistiky formou prezentácie histórie baníctva a hutníctva, Európska železná cesta (European Iron Trail-EIT), vznikol začiatkom 90. rokov v západnej Európe. V súčasnosti je jeho plnohodnotnou súčasťou i Slovensko.